40201

MEC Muziek

€ 25.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 63
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 63 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam MEC Muziek
Sector Cultuur
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2012
Website www.mecmuziek.nl

Leendoel

Hans en Cindy van Dongen exploiteren al 9 jaar een muziekschool in de buurt van Zwolle. MEC Muziek heeft meer dan 30 scholen als vaste klanten waar er muzieklessen worden gegeven. Daarnaast kunnen er ook privé muzieklessen afgenomen worden. De belastingen voor 2018 en 2019 dienen nog betaald te worden, hiervoor wenden zij de financiering aan. De belasting voor het jaar 2020 is al voldaan.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De eerste 3 maanden betreffen een aflossingsvrije periode. Vanaf de 4e maand wordt er maandelijks afgelost. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn J. van Dongen en C. van Dongen-Bos handelend onder de naam MEC Muziek. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft momenteel een materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van MEC Muziek worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer J. van Dongen en mevrouw C. van Dongen-Bos geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres: Meidoornlaan 3 te Rouveen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Het woonhuis heeft een openstaande schuld op basis van de IB-aangifte 2019 van € 116.000,-. De WOZ-waarde per 01-01-2020 is € 236.000,-.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in afwijking van de Algemene Voorwaarden de lening vervroegd af te lossen tegen 3 maanden rentevergoeding.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor MEC Muziek is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van MEC Muziek. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De invloed van corona is beperkt, doordat er voornamelijk vaste contracten zijn binnen het onderwijs.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden hebben betrekking op de aanschaf van een groot aantal instrumenten. Deze staan verspreid over 9 leslocaties. Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe workshops en lessen, zoals dj lessen en een muzikale escaperoom. Verder is er in 2020 een bedrijfswagen aangeschaft. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 158.000 € 187.000
Vlottende activa € 7.000 € 11.000
Overige vlottende activa € – € –
Totaal € 165.000 € 198.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 3.000 € 4.000
Langlopende schulden € 145.000 € 157.000
Kortlopende schulden € 17.000 € 37.000
Totaal € 165.000 € 198.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 502.000  
Bruto winst € 337.000  
Kosten € 214.000  
Resultaat € 123.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110443 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-06-2021 om 11:00
investeerder-163590 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-06-2021 om 11:00
investeerder-62157 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-06-2021 om 11:00
investeerder-227497 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-06-2021 om 11:00
investeerder-110078 heeft € 800 geïnvesteerd.
14-06-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders