45232

MediPower International B.V.

€ 85.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-05-2023 in 6 uur volgeschreven door 207 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam MediPower International B.V.
Sector Zorg
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 04-02-2005
Website www.tandarts4ambacht.nl

Leendoel

Joke Boerstra is eigenaresse van tandartsenpraktijken, welke vallen onder MediPower International B.V. en JB Mila B.V. Solid Partners is de persoonlijke holding van Joke. Eerder heeft ze met een financiering via Collin leningen geherfinancierd. In maart 2023 heeft Joke vanuit eigen middelen de tandartsenpraktijk Vierambacht te Rotterdam-West overgenomen. Om het pand te moderniseren wil Joke een verbouwing realiseren. Het houtwerk van kozijnen en deuren wordt vervangen, de entree wordt gemoderniseerd (inclusief gelijkvloers maken) en de wachtruimte krijgt een opknapbeurt. De nieuwe financiering via Collin Crowdfund is deels benodigd voor de verbouwing en inrichting van de praktijk en deels als herfinanciering van de eigen middelen. 

Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Overname tandartspraktijk € 85.000
Verbouwing € 50.000
Totaal € 135.000
Eigen middelen € 50.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • MediPower International B.V.
  • JB Mila B.V.
  • Solid Partners B.V.
 • Mevrouw J. Boerstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 85.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. De privéwoning heeft een WOZ-waarde van € 1.613.000,- per 01-01-2022 en een openstaande hypothecaire schuld van € 1.455.605,- per 31-12-2022. Daarnaast heeft mevrouw J. Boerstra bedrijfsmatig onroerend goed in bezit met een taxatiewaarde van € 480.000,- per 18-02-2022 en een openstaande schuld van € 374.237,28 (Collin Crowdfund).
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van MediPower International B.V., JB Mila B.V., Solid Partners B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor MediPower International B.V. en JB Mila B.V. zijn Verhoogd risico. De score voor Solid Partners B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van MediPower International B.V. en prognose cijfers van JB Mila B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa in 2022 bestaan voornamelijk uit uitgegeven rekening-couranten en leningen aan de deelnemingen van de groepsmaatschappij (€ 543.000,-). 

De termijnbetalingen aan Collin Crowdfund zullen voortkomen uit de cashflow van MediPower International B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 MediPower International B.V.

Activa

  2022
Vaste activa € 487.000
Vlottende activa € 300.000
Overige vlottende activa
Totaal € 787.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 280.000
Langlopende schulden € 143.000
Kortlopende schulden € 363.000
Totaal € 787.000

Winst- en verliesrekening 2022 MediPower International B.V.

Omzet € 1.611.000
Bruto winst € 1.167.000
Kosten € 1.093.000
Belasting € 12.000
Netto winst € 63.000

Prognose 2023 JB Mila B.V.

Omzet € 350.000
Bruto winst € 177.000
Kosten € 122.000
Belasting € 8.000
Netto winst € 47.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-378395 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 19:49
investeerder-21901 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 19:46
investeerder-5689 heeft € 200 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 19:42
investeerder-38773 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 19:36
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 19:36

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders