25640

MeduProf-S

€ 200.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 222
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-02-2017 in 1 uur volgeschreven door 222 investeerders

Samenvatting

MeduProf-S levert cursussen op maat voor ziekenhuisstaf in ontwikkelingslanden. De grootste klanten zijn Philips Healthcare, Vamed Engineering en Enraf Nonius Projects die MeduProf-S inzetten in large scale projecten. Daarnaast heeft MeduProf-S een scala aan kleinere klanten, vaak privéziekenhuizen of NGO’s (organisaties die onafhankelijk acteren van de overheid) in ontwikkelingslanden. In hun database hebben ze ongeveer 200 cursussen, variërend van hygiëne trainingen en specialistische verpleegkunde tot management- en kwaliteitstrainingen. Door te werken met een grote poule aan experts kan MeduProf-S snel cursussen op maat leveren ter ondersteuning van bijvoorbeeld de opening van een nieuw ziekenhuis, de landelijke vernieuwing van ziekenhuisafdelingen, of het implementeren van een landelijk ziekenhuis onderhoudssysteem.

Financieringsbehoefte
Voor de herfinanciering van bestaande leningen, product- en database ontwikkeling, marketing & sales en herstructurering van de onderneming ontstaat er een totale investeringsbehoefte van € 310.000,-. De onderneming brengt zelf een bedrag van € 110.000,- aan eigen middelen in. Het restant betreft de gevraagde financiering via Collin Crowdfund voor een bedrag van € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert MeduProf-S B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn MeduProf-S B.V., MeduProf-S Holding B.V. en W. van Prooijen Holding B.V. De verstrekte leningen door Willem van Prooijen (DGA) van in totaal € 110.000,- worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Willem van Prooijen geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 35%.

Leendoel

MeduProf-S wil zijn bestaande leningen herfinancieren. Door meer in te zetten op marketing en sales wil men het klantenbestand (groei) uitbreiden om zodoende meer continuïteit te creëren. Daarnaast worden er, in samenwerking met 2 grote opdrachtgevers, nieuwe productconcepten in de markt gezet die aansluiten bij de behoefte van de lokale markt en bij haar partners (zoals Philips, VAMED en ENP).

De productconcepten zijn; 

 • het Turn-Key Health School concept. Dit is een productconcept waarin zowel de opzet van het programma (door partner), programma ontwikkeling voor diverse medisch gerelateerde onderwijsprogramma’s en het ondersteunen van management en training van lokale onderwijsstaf gedurende 3 jaar in een pakket worden aangeboden.
 • het Health Training Package. Dit is een productconcept waarin een pakket trainingen aangeboden wordt aan een groep ziekenhuizen of een regionale of landelijke overheid om veelbesproken “gaps” in de gezondheidszorg te vullen. De pakketten zijn:
  – Ziekenhuis Managementtrainingspakket.
  – Verpleegkunde training pakket.
  – Infectie controle en omgaan met ziekenhuisafval.
  – Ziekenhuis(apparatuur) onderhoud.

De financiering zal leiden tot een opschaling van de activiteiten, die voor continuïteit en verbetering van het financiële resultaat zullen zorgen.

Ondernemer

Willem van Prooijen (56 jaar) heeft tot 1990 diverse functies bij verschillende ziekenhuizen bekleed. In 1990 is hij toegevoegd aan het management/docenten team van een nieuwe opleiding voor Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken aan de Fontys Hogescholen. Daar was hij, naast docent, verantwoordelijk voor onderwijs- en projectontwikkeling, het opstarten van zakelijke dienstverlening, innovatie projecten en internationale activiteiten. In 1996 begon hij, vanuit zijn expertise als docent Echografie, met het bouwen van een internationaal netwerk. Hier werd de basis gelegd voor MeduProf-S. Er volgden in opdracht van Nederlandse multinationals een aantal complexe projecten in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van Echografie en Röntgen. In 2001 besloot hij om deze tak van de opleiding te verplaatsen naar de centrale organisatie van Fontys. Hierdoor kon hij ook gebruik maken van de expertise van andere Hogescholen binnen de centrale organisatie, zoals Verpleegkunde, Management en Medische techniek. 
In 2009 besloot Willem om de afdeling te verzelfstandigen en zo is MeduProf-S ontstaan. Er is nog altijd een samenwerking met Fontys. Sinds de oprichting is Willem DGA van MeduProf-S. Daarnaast heeft Willem een directiefunctie in 3 Ugandese startups die als spin-off uit de activiteiten van MeduProf-S zijn ontstaan. Willem voelt zich thuis in complexe situaties, is een coachende leider, een netwerker, weet mensen te motiveren en problemen op te lossen. In 2007 heeft Willem zijn Master in Public Management afgerond aan de TIAS en Harvard.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
MeduProf-S is gespecialiseerd in het uitvoeren van duurzame trainingsprogramma's voor personeel in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. De catalogus bevat zo’n 200 cursussen over uiteenlopende onderwerpen, allen gerelateerd aan de gezondheidszorg. Zo is er een programma voor de directie en het management van een ziekenhuis, maar kunnen er ook praktische trainingen gegeven worden aan verpleegkundigen. Verder zijn er bijvoorbeeld programma's voor kinderverpleegkundigen, ouderenzorg, ziekenhuis personeel en ambulancepersoneel. Op die manier is MeduProf-S in staat trainingen te verzorgen voor een heel ziekenhuis. Regionale of landelijke trajecten op specifieke onderwerpen zijn eveneens mogelijk. Om de duurzaamheid van de trainingen te waarborgen zijn alle trainingen opgezet met de praktijksituatie als uitgangspunt. Praktische vaardigheden worden zoveel mogelijk beoefend, zodat deze direct kunnen worden toegepast in de werkomgeving. Door middel van een uitgebreide database met experts, die per training ingehuurd worden, zijn de activiteiten van MeduProf-S flexibel en schaalbaar.

Het bedrijf is in 2009 ontstaan als een verzelfstandiging van de internationale tak van Fontys Hogescholen in Eindhoven, met als doel de activiteiten van die tak voort te zetten in een commerciële omgeving. De samenwerking met Fontys is voortgezet. Sinds 1996 is de organisatie betrokken geweest bij vele trainingstrajecten over de hele wereld, maar met name in Afrika. Klanten zijn onder anderen Philips, Vamed Engineering, lokale ziekenhuizen en overheden, diverse ziekenhuisintegrators en NGO’s. Willem van Prooijen heeft vanaf het begin de leiding bij de organisatie en begon in 1996 zelf met het geven van ultrasoundtrainingen (echografie training) in Kenia. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid naar een bedrijf dat volledige ziekenhuisstaf training uitvoert.

Visie
MeduProf-S gelooft in het potentieel van ontwikkelings- en transitielanden. Zij handelt vanuit de visie dat praktisch en didactisch verantwoorde educatie een basisconditie vormt voor onafhankelijke en professionele ontwikkeling van de gezondheidssector. Men streeft naar professionele kwaliteitsverbetering in het medisch- en zorg onderwijs in ontwikkelingslanden. MeduProf-S gelooft dat “hulp om niet” niet helpt en voegt waarde toe aan kennis door een zakelijke benadering. 

Missie
MeduProf-S is marktleider in professioneel praktisch medisch onderwijs in ontwikkelingslanden. De verschillende delen van hun missie komen terug in het acroniem van de naam MeduProf-S:
“Med” staat voor Medisch wat de focus is van alle activiteiten van MeduProf-S.
“Edu” staat voor de benadering vanuit een educatieve en didactische invalshoek wat tot continuïteit van het eindresultaat leidt.
“Prof” staat voor de professionaliteit van de experts die afgerekend worden op hun performance, maar ook voor het opleiden van professionals.
De “S” staat voor Sustainability (continuïteit) na afloop van de activiteiten. Dit bereikt MeduProf-S door eigen trainers te trainen in de meest eenvoudige vorm, tot het vernieuwen van een onderwijsprogramma of het opzetten van complete medische scholen.

Doel
MeduProf-S streeft naar een betere gezondheidszorg in landen waar dat op dit moment te wensen over laat. Door middel van het aanbieden van een diversiteit aan duurzame en kwalitatieve trainingen aan ziekenhuispersoneel wordt ervoor gezorgd dat de vaardigheden verbeteren. Dit helpt hen in het verbeteren van de dagelijkse werkzaamheden, waardoor patiënten beter en efficiënter geholpen kunnen worden. Dit heeft op vele vlakken gevolgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhoging van de patiënttevredenheid, de vermindering van ziekenhuis gerelateerde infecties en kostenbesparingen voor het ziekenhuis. Aan de andere kant worden de getrainde (deelnemende) personeelsleden zelfverzekerder en meer tevreden in hun werk. Zij ervaren dat hetgeen ze geleerd hebben in de trainingen een positieve invloed heeft op hun dagelijkse werk.

Onderscheidend vermogen
MeduProf-S onderscheidt zich door het brede scala aan trainingen binnen de gezondheidszorgsector. Door de ruime mogelijkheden voor training van personeel kan het bedrijf ingezet worden in projecten waarin hele ziekenhuizen of afdelingen turn-key opgeleverd worden. Doordat de trainingen aangepast worden aan de lokale omstandigheden staat MeduProf-S bekend om haar maatwerk voor iedere situatie, wat mede de duurzaamheid garandeert. Op dit moment is MeduProf-S de enige partij met een dergelijk ruim aanbod van 200 basistrainingen als uitgangspunt.

Positionering in markt
MeduProf-S gaat voor oplossingen die “echt” werken. Daarom heeft MeduProf-S ervoor gekozen om zich als commercieel bedrijf te profileren en niet als non-profit organisatie. Hiermee creëert zij een voorbeeldfunctie met een zakelijke aanpak. Er wordt nadruk gelegd op een actieve houding en creatieve oplossingen om doelen te bereiken. Dit creëert duurzaamheid bij de klant en in de eigen organisatie.

Structuur
De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd.

Financieringsbehoefte

MeduProf-S heeft de afgelopen 5 jaar vooral geïnvesteerd in productverbetering en automatisering van de processen. In de markt is er potentie om een forse groei te realiseren, mede bevestigd door de belangstelling van grote multinationals. MeduProf-S wil 2 leningen van in totaal € 53.000,- herfinancieren. Deze financieringen kunnen boetevrij worden afgelost en met de herfinanciering zullen de rentelasten dalen. 

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande lening € 28.000,-
Herfinanciering bestaande lening € 25.000,-
Productontwikkeling € 55.000,-
Marketing & Sales € 90.000,-
Herstructurering/ reorganisatie € 62.000,-
Database ontwikkeling € 50.000,-
Totale investering € 310.000,-
Eigen middelen € 110.000,-
Gevraagde financiering € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn MeduProf-S B.V., MeduProf-S Holding B.V. en W. van Prooijen Holding B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen en aan het vermogen van W. Van Prooijen Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Er is overeengekomen dat de bestaande rekening-courant verhouding met de directie van W. Van Prooijen Holding B.V. niet verder mag oplopen. Deze bedraagt per ultimo 2015 € 59.115,-.
 • De heer W. van Prooijen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze heeft borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
 • De leningen van de heer W. van Prooijen (DGA) ter hoogte van € 110.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er is overeengekomen dat er geen aflossing plaats zal vinden gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert MeduProf-S B.V., MeduProf-S Holding B.V. en W. van Prooijen Holding B.V. allen met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de geconsolideerde (op het niveau van MeduProf-S Holding B.V.) en vennootschappelijke jaarcijfers 2015, geconsolideerde en vennootschappelijke tussentijdse jaarcijfers tot en met 31-12-2016, exploitatieprognoses 2017 tot en met 2019 en een liquiditeitsprognose 2017. De overall CCS score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De geprognosticeerde omzet voor 2017 ligt al voor 70% vast en zal naar verwachting uitkomen op € 1.922.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow komt naar verwachting uit op € 448.000,- met een netto cashflow overschot van 79% (Excellent). Als we uitgaan van de toegezegde omzet van € 1.422.000,- dan komt de genormaliseerde cashflow voor 2017 uit op € 142.000,-. Ook bij dit scenario komt de genormaliseerde cashflow uit op een score Excellent. 
In 2016 is op basis van de interne cijfers 31 december 2016 een omzet gerealiseerd van € 713.000,-. Deze lagere omzet is ontstaan door het wegvallen van een grote klant. Mede hierdoor heeft er binnen de onderneming een herstructurering plaatsgevonden. Door de inmiddels afgeronde reorganisatie en de hiermee gepaarde reorganisatiekosten, komen de interne cijfers per ultimo 2016  uit op een klein verlies van € 26.000,- (Matig). In 2015 was er een geconsolideerde omzet gerealiseerd van € 1.426.000,- met een uiteindelijk genormaliseerde cashflow van € 229.000,- (Excellent). Wij beoordelen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 zal het risicodragende vermogen (netto eigen vermogen + achtergesteld vreemd vermogen door DGA) uitkomen op € 55.000,-. Dit levert een solvabiliteit op van 12% op een balanstotaal van € 442.000,- (Matig). Het eigen vermogen (zonder correcties) was per ultimo 2015 nog -/- € 29.000,-, veroorzaakt door de verliesjaren 2012 tot en 2014. Per ultimo 2017 zal naar verwachting het netto eigen vermogen stijgen naar 36% (Goed) op een balanstotaal van € 978.000,-. De verbetering van het eigen vermogen ontstaat mede door de omzetstijging, waarvan dus 70% reeds is vastgelegd, en de doorgevoerde kostenreductie. Er wordt dan geen rekening gehouden met het achtergesteld vreemd vermogen. Als we dat wel doen komen we op een verwachte solvabiliteit van 48% (Goed). Mede omdat 70% van de geprognosticeerde omzet 2017 vastligt beoordelen wij de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
Per ultimo 2015 was de current ratio 0,8 (Matig) en per ultimo 2016 1,1 (Voldoende). De liquiditeit is momenteel dan ook gespannen. Deze krappe liquiditeit wordt voornamelijk veroorzaakt door een uitgestelde betaling van de verkoop van een minderheidsdeelneming in Oeganda. Doordat er gebruik gemaakt kan worden van leverancierskrediet kan nog steeds voldaan worden aan de verplichtingen. Deze krappe liquiditeit heeft er voor gezorgd dat investeringen zijn uitgesteld. Door de financiering bij Collin kunnen deze investeringen alsnog begin 2017 worden gedaan. Hierdoor wordt begin 2017 de liquiditeit verruimd en zal deze in de loop van het jaar verder verruimen door de winstgevende exploitatie. Uitgaande van de geprognosticeerde exploitatie in 2017 komt de current ratio naar verwachting uit op 2,3 (Excellent). Gaan we voor 2017 uit van een minimale begroting (70% van de omzet) dan komt de current ratio per ultimo 2017 naar verwachting uit op 1,5 (Excellent). Voorzichtigheidshalve waarderen we de score voor de liquiditeit vooralsnog op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 2.500,- of meer investeren krijgen een decoratief en geïmpregneerd muskietennet met een foto naar eigen keuze gedrukt door de in Oeganda opererende dochteronderneming Twiga Ventures. In Oeganda worden door Twiga Ventures (42,3% dochter van MeduProf-S) muskietennetten voorzien van added value. Ook in Nederland krijgen we door de klimaatverandering meer te maken met muggen die ziektes over kunnen brengen.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24971 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2017 om 11:13
investeerder-18284 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-02-2017 om 11:12
investeerder-19598 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
08-02-2017 om 11:12
investeerder-8682 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-02-2017 om 11:12
investeerder-15506 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2017 om 11:11

Reacties

Investeerder – 17247
08-02-2017 11:25
Kunt u meer info geven over het wegvallen van ‘de grote klant’ in 2016. Die grote klant was verantwoordelijk voor 60% van de omzet. Dat vind ik nogal kwetsbaar. Is hier een andere ‘grote klant’ voor in de plaats gekomen of vele klanten.

W van Prooijen
08-02-2017 13:14
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw investering. Na het wegvallen van deze grote klant zijn we het risico gaan spreiden over meerdere klanten, waardoor we veel minder afhankelijk zijn van één klant. Daarnaast hebben we na een reorganisatie en de ontwikkeling van een database onze organisatie veel flexibeler ingericht zodat we adequaat kunnen reageren op het eventueel wegvallen van een klant.

Met vriendelijke groet,
W. van Prooijen

Ondernemer
Willem van Prooijen

Crowdfund Coach


Erwin Trapman