ZonvakMagazine 17-2-2017

Meer dan enkel lening afsluiten

Crowdfunding als financiering

Lukt het niet of niet helemaal een financiering bij de bank te krijgen, dan is crowdfunding één van de alternatieve mogelijkheden. Een simpel abc-tje is het echter beslist niet. ‘Je lost een financieringsprobleem op, dat is de basis van crowdfunding. Maar het is meer dan dat. Wie kiest voor crowdfunding doet dat vaak niet enkel om een financiering te regelen.’

“Ook exposure genereren voor je product of bedrijf vormt een wezenlijk onderdeel van crowdfunding.” Aan het woord is Jan-Willem Onink, commercieel directeur bij Collin Crowdfund, één van de grote crowdfundingsplatforms in Nederland. “Er is in Nederland ruim 350 miljard euro aan spaargelden beschikbaar. Een stukje daarvan is op zoek naar een beter rendement – met een acceptabel risico – dan de bank kan bieden. De keuze van investeerders voor crowdfunding komt deels voort uit betrokkenheid bij een onderneming, anderen kiezen voor spreiding van hun beleggingen, waarbij crowdfunding dan één van de investeringsvormen is.”


Kritische blik

Hoewel crowdfunding zich duidelijk in een groeimarkt begeeft, is het nog altijd een druppel op de gloeiende plaat wanneer we kijken naar het totale aantal financieringen in ons land op jaarbasis. Circa 30 miljard euro gaat er jaarlijks om in financieringsaanvragen voor het bedrijfsleven, daarvan kwam in de eerste helft van dit jaar zo’n 86 miljoen voort uit crowdfunding. Ter vergelijking: in Groot Brittannië is sinds 2010 al 5,8 miljard weggezet aan crowdfundingsfinancieringen. “Het geeft het perspectief aan”, aldus Onink, die er van overtuigd is dat alternatieve financieringsvormen steeds meer mainstream zullen worden. Niet voor niets gaat het hard met Collin Crowdfund. Sinds de oprichting in juni 2014 zijn er bijna 240 leningaanvragen gehonoreerd, stuk voor stuk succesvol afgerond, met een totale financieringswaarde van maar liefst 45 miljoen. “Tot nu toe is 100 procent van alle leningsaanvragen gelukt. Je zou op basis van de statistieken dus kunnen stellen dat de kans op een succesvolle crowdfunding via Collin Crowdfund nagenoeg gegarandeerd is. Maar daar moet dan wel bij vermeld worden, dat wij elke aanvraag kritisch beoordelen. Uiteindelijk wordt slechts één op de drie gehonoreerd. Zijn de risico’s te groot of spreekt een ondernemer ons niet aan, dan doen we het niet.” De gedachte ‘de financiering is bij de bank niet gelukt, dan gaan we het ‘wel even’ regelen via crowdfunding’ gaat dan ook absoluut niet op. Ook hier geldt: het plan moet goed zijn. “We krijgen wel eens het verwijt ‘jullie zijn net de bank’, maar wij willen succes kunnen waarmaken en kwaliteit leveren, dan moet je dus kritisch zijn.”

Exposure
Exposure is zogezegd een belangrijk onderdeel bij crowdfunding. “Ondernemers kunnen via ons gebruik maken van ons grote medianetwerk. Wij zorgen voor professionele persberichten en maximale aandacht via social media. Onlangs was er een bedrijf dat maar liefst 75 persmomenten heeft gehad.” Het gaat bij crowdfunding om het totaalplaatje, de toegevoegde waarde die een platform als Collin Crowdfund heeft. “Mijn advies is niet te kiezen voor crowdfunding als het je enkel en alleen om de financiering te doen is.” Voor de kosten kun je als ondernemer sowieso beter naar de bank gaan. Financiering via crowdfunding kost al snel tussen de 6 en 9 procent rente. Hoger dus dan via de traditionele banklening. Steeds vaker zie je dat er wordt gekozen voor het stapelen van financieringsvormen. Niet voor niets werkt Collin Crowdfund intensief samen met onder meer de Rabobank. “Banken redeneren vanuit een nieuwe realiteit en kunnen en willen om allerlei redenen niet alles meer financieren. Maar ook bij de bank komen de accountmanagers soms ondernemers tegen die zij zelf niet of slechts deels kunnen financieren, maar waarin ze wel potentie zien. Die verwijzen ze dan onder meer door naar ons.”

Coaches
Elke ondernemer die een leningaanvraag bij Collin Crowdfund doet, krijgt een ‘Crowdfund Coach’ toegewezen. Deze coaches zorgen voor de begeleiding van de ondernemers gedurende het totale proces. Want dat het anders werkt dan bij een bank, dat is voor sommige ondernemers best even wennen. Onink: “Een financieringsaanvraag via de bank gebeurt binnen de vertrouwelijkheid van de relatie met de bank, maar in dit geval moet je de crowd overtuigen van jouw potentie. Dat betekent dus dat je juist openheid van zaken moet geven aan een breed publiek en dat je, in geval van een succesvolle funding, contact met je financiers moet blijven houden. Informatie delen is belangrijk.” Dat het geloof van een Crowdfund Coach in ‘zijn’ leningaanvraag groot moet zijn, komt naar voren uit het feit dat elke coach zelf eveneens instapt als investeerder. Hetzelfde geldt voor de driekoppige directie van het bedrijf. Een van de drie eigenaars van Collin Crowdfund doen net als de coach standaard mee als investeerder.

Proces leningaanvraag
Hoe werkt het eigenlijk, zo’n lening aanvragen bij Collin Crowdfund? Elke aanvraag wordt allereerst onderworpen aan een Dun&Bradstreet risico-inventarisatie, waaruit een score rolt variërend van minimaal risico aflopend naar laag risico, verhoogd risico en hoog risico. “Die laatste groep zullen wij niet op onze site plaatsen. Wij doen er namelijk alles aan om ‘verantwoorde investeringen’ aan te bieden aan onze investeerders.” Naar startende ondernemers wordt extra kritisch gekeken. “Slechts 30 procent van de starters bestaat na vijf jaar nog steeds, dus daarin wordt zeer zorgvuldig beoordeeld. Ook hechten wij in zo’n geval meer waarde aan de incrowd van een ondernemer.” Als start van het proces betaalt een ondernemer een bedrag van 350 euro beoordelingskosten, waarvoor hij een coach toegewezen krijgt die vervolgens een inventarisatie voor de aanvraag maakt. Daaruit komt een ‘Collin Credit Score’, een kwalificatie die Collin Crowdfund zelf toekent aan het bedrijf. Deze kwalificatie bepaalt voor een deel de hoogte van de rente die aan de investeerders geboden gaat worden. “Een score ‘matig’ betekent een nee. Wij willen, nogmaals, geen onverantwoorde risico’s nemen. Het advies van de Crowdfund Coach is op dit punt bepalend. Vervolgens gaat de aanvraag naar onze Risk Coach. Die laten we – figuurlijk – eerst een glas azijn drinken om vervolgens alle mogelijke risico’s bloot te leggen. Komt ook daar weer een ‘go’ uit, dan komt de aanvraag voor de finale beslissing bij de ‘groen licht commissie’, die bestaat uit twee van de drie directieleden van Collin Crowdfund.” Gaat het licht op groen, dan wordt een aanvraag eerst op een besloten site gezet voor de incrowd van een ondernemer. “De inner circle is vaak goed voor gemiddeld 10 procent van de funding. Vervolgens gaan we publiek, met veel exposure.” Oke, een financiering via crowdfunding is niet 1-2-3 geregeld, maar de kans op een succesvolle afloop is vervolgens aanzienlijk.

www.collincrowdfund.nl