42279

Melkveebedrijf Wagemans

€ 110.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 153 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Melkveebedrijf Wagemans
Sector Melkvee
Rechtsvorm Maatschap
Leendoel Aankoop perceel grond
Datum van oprichting 01-01-2022

Leendoel

Pieter en Rob Wagemans zijn voornemens een perceel grond aangrenzend aan het huidige perceel aan te kopen. Voor de aankoop van dit perceel ter grootte van ca. 3.5 ha is er een financiering nodig. Sinds januari 2022 is zoon Rob toegetreden tot het bedrijf middels de opgerichte maatschap. Vader Pieter is reeds jaren actief als melkveehouder.

Het bedrijf melkt momenteel zo’n 80 melkkoeien en wordt gerund door vader, moeder en zoon. Vader en zoon werken tevens nog gedeeltelijk in loondienst, omdat het bedrijf over een melkrobot beschikt.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De Loan to Value bedraagt circa 42% op basis van de aankoopwaarde.

Financieringsbehoefte

Koopsom € 264.157
Totaal € 264.157
Eigen middelen € 154.157
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Maatschap Wagemans. De maten van de maatschap zijn de heer P.A.J.L. Wagemans en de heer R.J.H. Wagemans. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers materieel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Maatschap Wagemans worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- verkregen op de aan te kopen perceel grond kadastraal bekend als sectie K nummer 58, te Lieshout, kadastraal groot circa 35.000m². Het onderpand wordt op 10 juli 2022 aangekocht voor € 264.157,-.
  • Men heeft de mogelijkheid om na 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Maatschap Wagemans is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Maatschap Wagemans. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De afschrijving in het jaar 2021 was € 38.000,-, waaruit de bestaande aflossingsverplichtingen zijn voldaan. Daarnaast hebben vader en zoon nog een loondienstverband waarmee zij een eventueel tekort zouden kunnen aanvullen. In de balans zijn forse stille reserves aanwezig door de waardestijging van de agrarische gronden die reeds jaren in bezit zijn en de afschrijvingen die in de onderneming hebben plaatsgevonden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 817.000
Vlottende activa € 108.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 825.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 411.000
Langlopende schulden € 441.000
Kortlopende schulden € 73.000
Totaal € 825.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 272.000
Bruto winst € 186.000
Kosten € 186.000
Resultaat € 0

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110387 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:08
investeerder-308357 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:07
investeerder-13541 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:07
investeerder-25352 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:07
investeerder-302442 heeft € 11.000 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders