48951

Mertcan Ince

€ 225.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 374
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 374 investeerders

Bedrijfskenmerken

Geldnemer M. Ince
Sector Vastgoed

Leendoel

Mertcan Ince wenst zijn portfolio van vastgoedobjecten uit te breiden. Middels deze financiering wordt dit mogelijk gemaakt. Hij heeft momenteel 14 vastgoedobjecten in bezit. Mertcan heeft zijn vastgoedportefeuille al twee keer eerder via Collin Crowdfund weten uit te breiden onder leningnummers 45626 en 00047180. Ditmaal gaat het om de aankoop van een verhuurd woon-winkelpand aan de Beeklustlaan 21 en 21a te Almelo.
Naast de huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille is Mertcan in loondienst waarmee hij kan voorzien in zijn levensbehoeften. De start LTV (Loan-To-Value: de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde) bedraagt 69% op basis van de taxatiewaarde van het aan te kopen onroerend goed. De slot LTV bedraagt 62%, op basis van de taxatiewaarde van het aan te kopen onroerend goed.

Er wordt een annuïtaire lening van € 225.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 200.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom Beeklustlaan 21 en 21a € 275.000
Aanvullende kosten € 38.000
Totaal € 313.000
Achtergestelde lening door vader € 88.000
Collin Direct € 225.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer M. Ince. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde in de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 225.000,- op het onroerend goed aan de Beeklustlaan 21 en 21 a, 7606SZ Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 8363 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 325.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26-04-2024.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het onroerend goed aan de Beeklustlaan 21 en 21 a, 7606SZ Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 8363 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening ter hoogte van € 88.000,- door de heer S. Ince (vader) wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de financiering in privé is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige en toekomstige huuropbrengsten en de overwaarde in de vastgoedportefeuille van de ondernemer op basis van onder andere actuele hypotheekoverzichten en taxatierapporten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het aan te kopen onroerend goed is en blijft verhuurd met jaarlijkse huurinkomsten ter hoogte van € 23.845,68,-.
De ondernemer heeft momenteel 14 vastgoedobjecten in bezit en is daarnaast in loondienst waarmee hij kan voorzien in zijn levensbehoeften.

Jaarcijfers

Toekomstige totale jaarlijkse huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 230.000
Exploitatiekosten € 34.000
Rentelasten en kosten Collin Crowdfund € 58.000
Rentelasten overige financiers € 87.000
Aflossing Collin Crowdfund € 13.000
Aflossing overige financiers € 8.000
Belasting € 11.000
Netto cashflow overschot € 19.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 3.000 geïnvesteerd.
27-06-2024 om 11:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-06-2024 om 11:31
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
27-06-2024 om 11:31
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-06-2024 om 11:30
investeerder-14266 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-06-2024 om 11:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders