49002

Mertcan Ince

€ 232.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 464
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-07-2024 in 2 dagen volgeschreven door 464 investeerders

Bedrijfskenmerken

Geldnemer M. Ince
Sector Vastgoed

Leendoel

Mertcan Ince wenst zijn portfolio van vastgoedobjecten uit te breiden. Middels deze financiering wordt dit mogelijk gemaakt. Hij heeft momenteel 14 vastgoedobjecten in bezit (exclusief de laatste financiering). Mertcan heeft zijn vastgoedportefeuille al drie keer eerder via Collin Crowdfund weten uit te breiden onder leningnummers 4562600047180 en 00048951. Ditmaal gaat het om de aankoop van een verhuurd restaurant aan de Nieuwstraat 75 en een opslagruimte aan de M.Th Steynstraat 8 te Almelo.
Naast de huurinkomsten uit de vastgoedportefeuille is Mertcan in loondienst waarmee hij kan voorzien in zijn levensbehoeften. De LTV (Loan-To-Value: de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde) bij aanvang bedraagt 80% op basis van de taxatiewaarde van het aan te kopen onroerend goed. De LTV op het einde van de looptijd bedraagt 69%.

Er wordt een annuïtaire lening van € 232.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 200.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom Nieuwstraat 75 € 205.000
Overdrachtsbelasting Nieuwstraat € 21.320
Aankoopsom M.Th Steynstraat 8 € 85.000
Overdrachtsbelasting M.Th Steynstraat € 8.840
Aanvullende kosten € 13.340
Totaal € 333.500
Achtergestelde lening door vader € 95.000
Eigen inbreng € 6.500
Collin Direct € 232.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is de heer M. Ince. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 232.000,- op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 75, 7605 AB Almelo, kadastraal bekend als sectie L nummers 2813 en 2861 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 205.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-06-2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 75, 7605 AB Almelo, kadastraal bekend als sectie L nummers 2813 en 2861 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 232.000,- op het onroerend goed aan de M. Th. Steynstraat 8, 7606 EA Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 13234 te Ambt-Almelo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 85.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-06-2024.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het onroerend goed aan de M. Th. Steynstraat 8, 7606 EA Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 13234 te Ambt-Almelo, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De leningen ter hoogte van € 65.000,- en € 30.000,- door de heer S. Ince (vader) worden achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde leningen gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde leningen zijn wel toegestaan.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Bij verkoop van het onroerend goed met als adres Nieuwstraat 75, 7605 AB Almelo, kadastraal bekend als sectie L nummers 2813 en 2861 te Ambt-Almelo, dient er € 185.000,- te worden afgelost tegen een vergoedingsrente van zes maanden voor de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop van het onroerend goed met als adres M. Th. Steynstraat 8, 7606 EA Almelo, kadastraal bekend als sectie H nummer 13234 te Ambt-Almelo, dient er € 65.000,- te worden afgelost op de Lening tegen een vergoedingsrente van zes maanden voor de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de financiering in privé is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige en toekomstige huuropbrengsten en de overwaarde in de vastgoedportefeuille van de ondernemer op basis van onder andere actuele hypotheekoverzichten en taxatierapporten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het aan te kopen onroerend goed aan de Nieuwstraat 75 is en blijft verhuurd met jaarlijkse huurinkomsten ter hoogte van € 18.600,-. Het onroerend goed aan de M. Th. Steynstraat 8 is en blijft verhuurd met jaarlijkse huurinkomsten ter hoogte van € 8.700,-.
De ondernemer is tevens in loondienst waarmee hij kan voorzien in zijn levensbehoeften.

Jaarcijfers

Toekomstige totale jaarlijkse huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 257.000
Exploitatiekosten € 38.000
Rentelasten en kosten Collin Crowdfund € 79.000
Rentelasten overige financiers € 91.000
Aflossing Collin Crowdfund € 19.000
Aflossing overige financiers € 8.000
Belasting € 11.000
Netto cashflow overschot € 11.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 7.500 geïnvesteerd.
12-07-2024 om 21:07
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2024 om 20:56
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-07-2024 om 20:48
investeerder-443725 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2024 om 20:42
investeerder-248727 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-07-2024 om 20:27

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders