41125

Mesut Timmerbedrijf

€ 250.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 255
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-11-2021 in 1 uur volgeschreven door 255 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Mesut Timmerbedrijf
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 30-06-2001
Website www.mesuttimmerfabriek.nl

Leendoel

Mesut Yorulmaz is de eigenaar van Mesut Timmerbedrijf. De onderneming is specialist in het vervaardigen van kozijnen, ramen en deuren uit hardhout. Afnemers van deze producten zijn zowel aannemers, woningbouwverenigingen als particulieren. Voor het realiseren van een nieuw bedrijfspand is er een kavel aangekocht. Voor de aankoop van de grond en de bouw van het bedrijfspand is de SNS Bank de voornaamste financier. Voor de te betalen BTW en bijkomende kosten is een financiering via Collin Crowdfund benodigd. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop grond (excl BTW) € 975.000
BTW € 200.000
Kosten € 25.000
Totaal € 1.200.000
Eigen inbreng (o.a. onderhandse lening in privé) € 350.000
SNS Bank € 600.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer M. Yorulmaz handelend onder de naam Mesut Timmerbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de overwaarde op de woning en is op dit moment materieel.
  • Mevrouw A. Yazir (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. De waarde van de borgstelling is beperkt tot de overwaarde van de woning en is op dit moment materieel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mesut Timmerbedrijf worden (in tweede verband) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de H.J. Schimmelstraat 2, 2032 ZH te Haarlem (kadastraal bekend als sectie P nummer 3067 te Haarlem) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en een openstaande schuld van € 473.866,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.175.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum van 13 oktober 2021. 
  • De heer M. Yorulmaz en mevrouw A. Yazir geven een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres H.J. Schimmelstraat 2, 2032 ZH Haarlem (kadastraal bekend als sectie P nummer 3067 te Haarlem) af. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Mesut Timmerbedrijf is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Mesut Timmerbedrijf. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De invloed van corona op de onderneming is beperkt, aangezien de hoofdactiviteiten zijn gericht op de bouw en onroerend goed. 

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden hebben betrekking op een leaseverplichting. In 2021 is er tot en met september een omzet behaald van € 564.000,-. De ondernemer verwacht gedurende de looptijd zijn woning te verkopen. De gelden die vrijkomen uit de verkoop worden gebruikt om de financiering af te lossen. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 131.000
Vlottende activa € 184.000
Overige vlottende activa € 29.000
Totaal € 344.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen €221.000
Langlopende schulden €26.000
Kortlopende schulden €97.000
Totaal € 344.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 683.000  
Bruto winst

€ 333.000

 
Kosten € 237.000  
Resultaat € 96.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-247797 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-11-2021 om 11:00
investeerder-104144 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-11-2021 om 11:00
investeerder-192731 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2021 om 11:00
investeerder-109994 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-11-2021 om 11:00
investeerder-110380 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders