35036

Metrics in Balance Nederland BV

€ 300.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 323 investeerders

Samenvatting

Metrics in Balance wil chiropractie bekend maken bij het grote publiek om zoveel mogelijk mensen uit de acute pijn te helpen en daarna pijnvrij te houden. Zij werkt daarin met vernieuwde scansystemen. De oorzaak van de klachten van de patiënt wordt achterhaald door een relatie te leggen tussen alle delen van het lichaam. In de oplossing van de pijnbestrijding biedt Metrics in Balance een breed scala aan oplossingen.
Na de start in 2016 in België in een bijgebouw van een tandartspraktijk, heeft men in 2018 een pilot opgestart in het Verenigd Koninkrijk. Omdat de chiropractie in het Verenigd Koninkrijk een private sector is en de behandelingen in Nederland onder de zorgverzekering vallen, heeft men besloten in Nederland het aantal praktijken uit te gaan breiden. 
Na overname van Divers Invest Holding B.V. (moedermaatschappij van Chiropraktisch Centrum Eindhoven) wil Metrics in Balance in 2020 minimaal nog 3 nieuwe centra openen. In de jaren daarna willen ze dit concept verder uitbouwen. Per 1 juli is de eerste opening van een nieuw centrum gepland en er zijn al meerdere praktijken op het oog ter overname.
Metrics in Balance Nederland B.V. is een dochter van Metrics in Balance NV welke in 2018 naar de publieke markt is gebracht (Euronext Access Paris).
CEO van Metrics in Balance Nederland B.V. is Dirk Verstraete. Dirk heeft de Belgische nationaliteit en is daar woonachtig, chiropractor en al jaren eigenaar van Chiropractisch Centrum Eindhoven. Hij wordt ondersteund door zelfstandige behandelaars en door een professionele marketingpartij die zorgt dat er voldoende aanwas is van patiënten. 

Invloed Coronavirus
De praktijk is gesloten geweest tot een aantal weken geleden. Dit heeft uiteraard gevolgen gehad voor de omzet maar relatief beperkt in de mate van winstgevendheid. Vaste kosten voor het personeel zijn gedekt door de NOW regeling van de overheid. Variabele kosten als verloning behandelaars (op basis van aantal behandelingen) en marketing zijn achterwege gebleven. Na de openstelling zijn de agenda’s van de behandelaars weer volledig volgeboekt. De oorspronkelijke verwachting van 4 nieuwe centra te openen in 2020 is wel bijgesteld en men verwacht in 2020 nu drie nieuwe vestigingen te openen.

Financieringsbehoefte
Voor de overname van Chiropractisch Centrum Eindhoven, de opstartkosten voor nieuwe centra, alsmede de kosten voor marketing en dergelijke voor de nieuwe centra is een investering van € 575.000,- vereist. Hiervan wordt een gedeelte betaald door het verkrijgen van aandelen in Metrics in Balance NV, de inbreng van eigen middelen à € 55.000,-, alsmede een cash out financiering voor de overname.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,- met een ondergrens van € 150.000,-. Mocht alleen de ondergrens worden bereikt dan wordt het tijdspad van overnames opgerekt. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt er een lineaire maandelijkse aflossing in 45 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Metrics in Balance Nederland B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Divers Invest Holding B.V. en Chiropractisch Centrum Eindhoven B.V. is Laag risico. 
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico, daar de activiteiten plaatsvinden in Divers Invest Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteuren zijn Metrics in Balance Nederland B.V., Divers Invest Holding B.V. en Chiropractisch Centrum Eindhoven B.V.
  • De heer D.E.V.C. Verstraete (woonachtig in België) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van de heer D.E.V.C. Verstraete ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De cash out via het werkkapitaal start na de grace period van 3 maanden.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de uitbreiding van de activiteiten in het huidige centrum en in de nieuw op te richten centra.

Ondernemer

Dirk Verstraete (1967) heeft de Belgische nationaliteit en woont nog steeds net over de grens in België. Dirk heeft aan de universiteit van Los Angeles een opleiding neurologie en chiropractie genoten. In 2007 heeft Dirk de praktijk in Eindhoven overgenomen. Dirk heeft mee aan de wieg gestaan van Metrics in Balance en is expert in alle klinische materie. Zijn sterke punten zijn klinische expertise, het hebben van een groot netwerk in de chiropractie (zowel nationaal als internationaal) en natuurlijke verkoopkwaliteiten (komende uit een ondernemersfamilie). Dirk is getrouwd en heeft twee kinderen.

Onderneming

Metrics in Balance is een keten van centra gebaseerd op chiropractie met een uitstekende patiëntenbeweging, goede marketing en een vlotte ervaring. De wortels van het bedrijf liggen in de relatie tussen occlusie (stand van het kaakgewricht) en het volledige lichaam. Veel mensen hebben last van malocclusie; dit is wanneer het kaakgewricht, bijvoorbeeld door een slecht onderhouden gebit, niet goed sluit. Hierdoor ontstaat stress op de kaakspieren wat zich laat voelen door het hele lichaam. 
Metrics in Balance maakt gebruik van verschillende scansystemen waarbij bij patiënten gemeten kan worden of hun rug- of nekklachten als leiden tot een slechte occlusie. Op basis van de resultaten kan men dan een behandeling starten. Als uit de test blijkt dat bijvoorbeeld het dragen van een op maat gemaakt mondstukje (een splint) de klachten kan verhelpen, kan men dit bij de tandarts laten maken.
Na de start in 2016 in België in een bijgebouw van een tandartspraktijk, heeft men in 2018 een pilot opgestart in het Verenigd Koninkrijk. Omdat de chiropractie in het Verenigd Koninkrijk een private sector is en de behandelingen in Nederland onder de zorgverzekering vallen, heeft men besloten in Nederland het aantal praktijken uit te gaan breiden. 
Na tests uitgevoerd te hebben bleek dat er veel vraag en begrip is van de consument, maar dat het moeilijk is om een vlotte samenwerking met een tandarts op te zetten. Ook werd uit de tests duidelijk dat de patiënten eigenlijk eerst nood hebben aan chiropractische behandeling alvorens zich een splint aan te laten meten.
Na overname van Divers Invest Holding B.V. (moedermaatschappij van Chiropraktisch Centrum Eindhoven) wil men in 2020 minimaal nog 3 nieuwe centra openen. In de jaren daarna wil men dit concept verder uitbouwen. Per 1 juli is de eerste opening van een nieuw centrum gepland en men heeft al meerdere praktijken op het oog ter overname.
Metrics in Balance Nederland B.V. is een dochter van Metrics in Balance NV welke in 2018 naar de publieke markt is gebracht (Euronext Access Paris).

Missie
Mensen uit acute pijn helpen en daarna uit de pijn houden. In de eerste fase worden patiënten behandeld door chiropractie om de acute pijn te verhelpen. In een tweede fase wordt samen met de patiënten gekeken welke andere behandelingen en/of oplossingen er zijn om de pijn niet meer te doen terugkomen.

Visie
De visie is groter dan chiropractie alleen. Metrics in Balance wil een keten van houdingscentra worden. Een goede houding, een goede balans, een gezond functionerend zenuwstelsel, maar ook ontwikkelde spieren en voldoende beweging dragen allemaal bij tot een gezonder en pijnloos leven.

Onderscheidend vermogen
Het klinisch concept van Metrics in Balance is uniek omdat het echt de oorzaak van het pijnprobleem vindt via de geavanceerde scansystemen en niet afhankelijk is van een bepaalde behandelingsoptie (uw fysiotherapeut zal u bijvoorbeeld waarschijnlijk vertellen dat u meer fysiotherapie nodig heeft). In eerste instantie is chiropractie nodig, daarna zijn de behandelingen uiteenlopend. 
Omdat Metrics in Balance de hele waardeketen beheerst (beginnend met het generen van leads tot de productie van een tandheelkundige spalk en zelfs de productie van supplementen) en via haar uitgebreide netwerken aan chiropractors kan komen, zal het een concurrentievoordeel hebben op het gebied van informatie voor de klanten, de uitvoeringssnelheid behandelingen en kostenvoordeel. 

Structuur:
Toekomstig organogram:

 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Opstartkosten nieuwe centra (o.a. onderzoeksapparatuur, legal fees en werkkapitaal beginfase) € 175.000,-
Eenmalige aanloopkosten (o.a. marketing) € 180.000,-
Overname Chiropractisch Centrum Eindhoven  € 220.000,-
Totaal  € 575.000,-
Eigen inbreng  € 55.000,-
Achtergestelde lening de heer D.E.V.C. Verstraete € 100.000,-
Cash out financiering aandeelhouder € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,- met een ondergrens van € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd:48 maanden met een aflossingsvrije periode van 3 maanden en daarna een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Metrics in Balance Nederland B.V., Divers Invest Holding B.V. en Chiropractisch Centrum Eindhoven B.V.
  • De heer D.E.V.C. Verstraete (woonachtig in België) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van de heer D.E.V.C. Verstraete ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De cash out financiering door de aandeelhouder start na de grace period van 3 maanden en zal in 12 gelijke maandelijkse termijnen van € 10.000,- worden terugbetaald.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Metrics in Balance Nederland B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Divers Invest Holding B.V. en Chiropractisch Centrum Eindhoven B.V. is Laag risico. 
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico, daar de activiteiten plaatsvinden in Divers Invest Holding B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2019 van de verschillende ondernemingen zoals opgesteld door de accountant alsmede op door de externe adviseur en controller afgegeven prognoses voor de komende twee jaar. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In september 2019 is Metrics in Balance gestart met de nieuwe werkwijze in Eindhoven. Dit heeft geleid tot aanzienlijke omzetverhoging wat zich voortzet in 2020 (met uitzondering van de lockdown-periode door Corona). De prognoseomzet 2020 (rekening houdende met de tijdelijke stilstand dor de Corona-lockdown) is gebaseerd op de bestaande vestiging. Bij de geprognosticeerde omzet 2020 van € 1.241.000,- wordt er een netto genormaliseerd cashflowoverschot behaald van € 188.000,-. Deze is (exclusief de te ontvangen Collin lening) reeds toereikend om de eenmalige opstartkosten van € 180.000,- af te dekken. Daar het coronavirus de bedrijfsvoering op dit moment niet meer lijkt te raken, kwalificeren wij de score voor de afloscapaciteit als Ruim voldoende.
 
Solvabiliteit
Eind 2019 bedroeg de solvabiliteit 75% op een balanstotaal van € 147.000,-. Door de overname ontstaat er een forse balansverlenging. Het eigen vermogen en de achtergestelde lening zorgen voor een solvabiliteit na financiering van 40% op een balanstotaal van € 675.000,- .. Wij kwalificeren de score voor de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De heer D.E.V.C. Verstraete (woonachtig in België) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Door de materiële borgstelling van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Extra beloning

Elke investeerder ontvangt een voucher voor een volledige rugscan inclusief bespreking en rapportage van de resultaten in het Rug- en Nekcentrum in Eindhoven. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66452 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2020 om 11:09
investeerder-111030 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2020 om 11:09
investeerder-28310 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2020 om 11:08
investeerder-16044 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2020 om 11:08
investeerder-38922 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-06-2020 om 11:08

Ondernemer

Dirk Verstraete

Crowdfund Coach


Jeroen Poort