28922

Mobile Service Centre

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 47
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 47 investeerders

Samenvatting

Mobile Service Centre is een groeiende franchiseformule, gespecialiseerd in de reparatie van smartphones en tablets van alle merken. Mobile Service Centre staat voor “ouderwetse” kwaliteit en service in een nieuwerwets jasje. Alle services (reparatie, onderhoud, upgrade en software download) aan een smartphone of tablet vinden plaats met originele onderdelen, wat een storingsvrije werking tot een maximum garandeert. Er zijn momenteel 22 Mobile Service Centers in Nederland. Deze leningaanvraag betreft de nieuwe vestiging in Breda-Oost. Franchisenemer wordt AIM2B B.V. h.o.d.n Mobile Service Centre Breda-Oost, waarvan Tom Dooge via zijn Holding Dare2C B.V. 100% eigenaar is. Tom heeft een uitgebreide kennis en ervaring binnen de financieringsmarkt. Hij begeleidt MKB-bedrijven als klankbord en is de laatste jaren interimmanager en executive coach. Tom, die altijd een meer dan gemiddelde interesse in de technische applicaties van de telefoons en tablets heeft gehad, is momenteel in een interim-functie werkzaam bij de landelijke politie en blijft hier voorlopig actief. Voor de nieuwe activiteit is een ervaren personeelslid aangenomen. Zowel Tom als het personeelslid worden opgeleid door de franchisegever Mobile Service Center.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 80.000,- waarvan uit eigen middelen € 30.000,- wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft Dare2C B.V. de kwalificatie Laag risico. Voor de nieuwe B.V. AIM2B B.V. wordt de kwalificatie Aanzienlijk risico afgegeven. Aangezien al het vermogen is ondergebracht bij Dare2C B.V. en deze B.V. al jaren goede resultaten laat zien, wordt deze B.V. ook als debiteur meegenomen bij deze leningaanvraag. Om die reden hanteren wij voor deze aanvraag de score Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

De debiteuren voor deze leningaanvraag zijn Dare2C B.V. en AIM2B B.V. h.o.d.n. Mobile Service Centre Breda-Oost. De heer Dooge is bereid om een persoonlijke borgtocht ter hoogte van € 25.000,- af te geven. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 

Leendoel

De financiering is benodigd voor de opstartkosten zoals de franchise entree-fee, personeel, voorraad en voorfinanciering van debiteuren. 

Ondernemer

Tom Dooge (41) heeft uitgebreide kennis en ervaring binnen de financieringsmarkt. Hij is o.a. werkzaam geweest bij ABN AMRO en Rabobank. Daarnaast begeleidt hij in een klankbordfunctie MKB-bedrijven. De laatste jaren is hij interimmanager en loopbaan- en executivecoach. Tom, die altijd een meer dan gemiddelde interesse in de technische applicaties van de telefoons en tablets heeft gehad, is momenteel in een interim-projectleidersfunctie werkzaam bij de landelijke politie. 

In zijn holding is hij diverse partnerships aangegaan en heeft onder andere in gadgets gehandeld. Hiermee heeft hij veel ondernemerservaring opgedaan. Zijn opleiding is Heao MER en WO Erasmus bedrijfskunde. Zijn kernkwaliteiten: analytisch, ondernemend, sociaal, humor, gedreven, empathisch en financieel inzicht.

Voor de nieuwe activiteit is een ervaren personeelslid aangenomen. Zowel Tom als het personeelslid worden opgeleid door Mobile Service Center, waar alleen met gecertificeerde monteurs wordt gewerkt (UNETO VNI Gecertificeerd vanaf 2018). In het geval van ziekte of vakantie zorgt de franchisegever voor vervanging.
 

Onderneming

Mobile Service Centre, staat voor “ouderwetse” kwaliteit en service in een nieuwerwets jasje. Alle services (reparatie, onderhoud, upgrade en software download) aan een smartphone of tablet vinden plaats met originele onderdelen, wat een storingsvrije werking tot een maximum garandeert. Voor de verschillende smartphone modellen zijn (meestal) voldoende onderdelen aanwezig om een ‘’klaar terwijl u wacht service” te bieden. Na een gedegen opleiding en uitgebreide praktijktraining zijn de Service Engineers in de vestigingen allemaal gecertificeerd. Hiermee zijn ze in staat om op een professionele manier het probleem of defect aan het toestel vast te stellen en vervolgens deskundig en snel te repareren. Door de kwaliteit van de originele onderdelen en de gecertificeerde medewerkers geeft Mobile Service Centre een garantie van 12 maanden op de uitgevoerde werkzaamheden. Naast service op de vestiging door Mobile Service Centre is het ook mogelijk om dit op locatie te doen. Dit biedt met name voor de zakelijke markt, en dan speciaal voor bedrijven met meerdere smartphone of tablet toestellen, unieke mogelijkheden. Met een eerste potentiële klant (500 tablets) zijn al afspraken gemaakt voor een gemiddelde omzet van € 2.000,- per maand. Naast kwaliteit en service, zorgt Mobile Service Centre ook voor een milieuvriendelijke afvalverwerking dat ontstaat bij de service van een smartphone of tablet. De doelgroep is voor 50% de zakelijke markt en 50% de particuliere markt. Ook wordt overwogen om in een soort shop-in-shop model, bij een grote retail vestiging, de particuliere klant extra goed te kunnen bereiken.

Missie
Het beste product tegen de beste prijs met goede nazorg en (landelijke) garantie.
 
Visie
De beste dienstverlener in deze branche worden.

Doelstellingen
Binnen 5 jaar 5 filialen in Brabant opstarten, waarmee een omzet van € 1.250.000,- en brutowinst van € 400.000,- wordt gerealiseerd.

Positionering in markt 
De Business-to-Business en de Business-to-Consumer markt kent € 1 miljard reparaties per jaar. 
De markt in Breda heeft weinig concurrentie. Er zijn voldoende mogelijkheden omdat de ‘winkel’ op een bedrijventerrein wordt gevestigd. Tom neemt zelf de acquisitie voor zijn rekening. Inmiddels is er al een klant (met 500 tablets) geacquireerd.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
Op marketinggebied is er ondersteuning van de franchisegever, die inmiddels 22 vestigingen in Nederland heeft. Zij zitten kort op de markt. Een ontwikkeling in de markt is bijvoorbeeld de haal- en breng service zakelijk, wat door Tom Dooge ook bij de vestiging in Breda-Oost wordt ingevoerd. De Unique Selling Points (USP’s) zijn gecertificeerde monteurs met permanente educatie, collectieve inkoop, haal en breng service zakelijk, nationaal afsprakencentrum, servicedesk en een goede vind- en bereikbaarheid.

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht:

Entree fee franchise en dergelijke € 15.000,-
Opstartkosten € 10.000,-
Personeel (voorfinanciering eerste jaar)  € 36.000,-
Voorraad (inclusief accessoires) € 10.000,-
Debiteuren € 5.000,-
Onvoorzien € 4.000,-
Totaal € 80.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Lening bij Collin € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Dankzij het inkomen uit interim werkzaamheden is de ondernemer niet afhankelijk van het resultaat van dit nieuwe bedrijf. Als de franchise succesvol blijkt, dan heeft hij al afspraken gemaakt met de franchisegever om meerdere vestigingen te kunnen openen. Afhankelijk van het resultaat van de vestigingen zal hij dan beslissen om wel of niet door te gaan met zijn interim werkzaamheden. Voor het personeel wordt een verzuimverzekering afgesloten. Persoonlijk heeft hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering en overlijdensrisicoverzekering afgesloten. De persoonlijke risico’s zijn hiermee voldoende afgedekt. De brancherisico’s worden in overleg met de franchisegever beoordeeld en waar nodig wordt actie ondernomen. De franchisegever heeft al uitgebreide ervaring met de franchiseformule.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn AIM2B B.V. h.o.d.n. Mobile Service Centre Breda-Oost en Dare2C B.V. 
  • De heer T. Dooge geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft de nieuw opgerichte B.V. de kwalificatie Aanzienlijk risico, hetgeen vrij ongebruikelijk is voor een nieuwe inschrijving bij de kamer van koophandel. Voor de holding Dare2C B.V. , die al sinds 2008 bestaat, wordt de kwalificatie Laag risico afgegeven. Omdat deze B.V. zich financieel al heeft bewezen en debiteur is voor deze lening, houden we voor deze leningaanvraag de kwalificatie Laag risico aan.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van Dare2C B.V. en de prognoses voor 2018 en 2019 van Dare2C B.V. en AIM2B B.V. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Rentabiliteit
De cijfers over 2016 betreffen alleen de interim-werkzaamheden. Hiervoor is geen financiering nodig geweest. Het netto cashflowoverschot was € 45.000,-. De score van de rentabiliteit komt hiermee uit op Excellent. Wij hebben de tussentijdse cijfers van 2017 ontvangen die ook alleen maar de interim-werkzaamheden betreffen. Als we deze extrapoleren dan komt het netto cashflowoverschot uit op € 35.000,-. Hiermee komt de score uit op Excellent. Als we de prognose voor 2018 (inclusief de nieuwe activiteit) erbij optellen komen we uit op een netto cashflowoverschot van € 15.000,-. De score komt dan uit op Goed. Doordat er personeel is aangenomen laat de exploitatie van de nieuwe activiteit in het eerste jaar een verlieslatende exploitatie zien. De inkomsten van de interim-werkzaamheden vangen dit verlies ruimschoots op. Het jaar 2019 laat vervolgens een groeiend resultaat zien. Wij hebben de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 is het eigen vermogen nog negatief, mede door een rekening-courantvordering op de directie. Deze is in oktober 2017 teruggestort in het bedrijf. Op basis van de cijfers per 30 september 2017 en de prognose 2017 komt de solvabiliteit uit op 31% bij een balanstotaal van € 83.000,-. De score komt hiermee uit op Ruim voldoende. Ultimo 2018 komt de solvabiliteit uit op ruim 29% bij een balanstotaal van € 152.000,-. De score komt dan eveneens uit op Ruim voldoende. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2016 is 3.0. De score komt hiermee uit op Excellent. Voor 2017 en 2018 komt de current ratio uit op respectievelijk 39.5 en 11.4 en scoort hiermee Excellent. Wij hebben de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed
 

Extra beloning

Iedere investeerder krijgt een waardebon voor een gepersonaliseerd hoesje voor een telefoon.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4964 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2017 om 11:00
investeerder-13120 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2017 om 11:00
investeerder-44013 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
17-11-2017 om 11:00
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2017 om 11:00
investeerder-45226 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2017 om 11:00

Ondernemer
Tom Dooge

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas