32352

Monkey Town Breda B.V.

€ 75.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 113
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-05-2019 in 2 uur volgeschreven door 113 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Monkey Town Breda B.V.
Sector Leisure
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Inventaris
Datum van oprichting 17-06-2011
Website www.monkeytown.eu/breda

Leendoel

Monkey Town Breda B.V. is een indoor speelparadijs voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Naast een regulier bezoek kunnen er ook kinderfeestje en schoolreisjes gehouden worden bij Monkey Town Breda. De onderneming is in 2011 gestart door de heren De Pon en Verwijmeren. Ondernemers zijn op zoek naar financiering voor het vernieuwen van de keuken en het aanschaffen van nieuw meubilair. Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Monkey Town Breda B.V. en P&B Leisure Concepts 2 B.V.. Door zowel de heer P.A. de Pon als de heer B.M.J. Verwijmeren wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Monkey Town Breda B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van Monkey Town Breda B.V. en P&B Leisure Concepts 2 B.V.. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers 2018
Vennootschap onder firma Indoor Speelparadijs Breda V.O.F. is in 2018 volledig voortgezet door Monkey Town Breda B.V.. De bovengenoemde datum van oprichting, 17-06-2011, betreft de datum van de start van de vennootschap onder firma. Daar de financiering wordt aangegaan door Monkey Town Breda B.V. en P&B Leisure Concepts 2 B.V. laten we in het hierop volgende overzicht de geconsolideerde jaarcijfers 2018 zien en zijn de cijfers van de vennootschap onder firma buiten beschouwing gelaten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018 

Activa

  2018
Vaste activa € 159.000
Vlottende activa € 89.000
Overige activa € 81.000
Totaal € 329.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € 150.000
Langlopende schulden € 12.000
Kortlopende schulden € 167.000
Totaal € 329.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 1.155.000  
Bruto winst € 1.000.000  
Kosten € 852.000  
Netto winst € 121.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9099 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:03
investeerder-36680 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:03
investeerder-68974 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:02
investeerder-12219 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:02
investeerder-7924 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders