47997

Monumentale Transformatie B.V. 3

€ 685.000  |  9,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 416
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 416 investeerders

Samenvatting

De herontwikkeling van Villa Oranje tot zes appartementen is een mooi project. De eerste drie appartementen zijn reeds verkocht en er is veel interesse in de resterende drie appartementen. Doordat er reeds fors is afgelost op de eerder verstrekte crowdfunding kan er een extra financiering op de resterende appartementsrechten plaatsvinden om daarmee de huidige tweede hypotheek op het woonhuis en de huidige tweede hypotheek van het pand te Apeldoorn af te lossen. Vervolgens zal er voor een vervolgaanvraag een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis worden gevestigd.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 685.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Monumentale Transformatie B.V., Rijkelijkhuizen Investeringen Holding B.V., Levea Bouw B.V. en Levea B.V. 
 • Er wordt tweede in rang (de investeerders uit de eerder verstrekte crowdfunding maken in eerste rang gebruik van dit hypotheekrecht) gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving van € 2.000.000,- gevestigd op het onroerend goed met als adres Van der Houven van Oordtlaan 6D, 6E en 6F, 7316 AH te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AA complexaanduiding 3663 appartementsindex 4, 5 en 6 te Apeldoorn. De eerder verstrekte financiering heeft nog een openstaande schuld van € 486.362,04.
 • Mevrouw B.C. Hindriks en partner F. Rijkelijkhuizen geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 685.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde. Bij de vorige crowdfundlening is ook een borgstelling afgegeven. De investeerders in die lening zijn eerste in rang.
 • Bij verkoop van de resterende drie appartementen met als adres Van der Houven van Oordtlaan 6D, 6E en 6F, 7316 AH te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AA complexaanduiding 3663 appartementsindex 4, 5 en 6 te Apeldoorn zal er per appartement vergoedingsrentevrij het volgende worden afgelost:
  • appartement 6 D : € 400.000,-
  • appartement 6 E : € 425.000,-
  • appartement 6 F : € 510.000,-
  • De aflossingen bij verkoop zullen eerst worden aangewend voor de aflossing van de lopende lening met een openstaande schuld van € 486.362,04. Vervolgens zullen de aflossingen worden aangewend voor de aflossing van deze lening. 
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 34.306,20 van het leenbedrag aangehouden. Hieruit zullen de volledige 6 maanden aan rente en kosten worden voldaan. Het depot wordt naar rato van het leenbedrag in depot gehouden op de stichting van Collin Crowdfund. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van twee bestaande leningen. Voor één van de leningen is een tweede hypothecaire inschrijving op de privé woning afgegeven. Binnenkort zal er een nieuw project van de ondernemers worden aangeboden via het platform van Collin Crowdfund voor de verbouwing van een pand tot een hotel met elf kamers. Voor dat project zal er een tweede hypothecaire inschrijving op de woning als extra zekerheid worden gevestigd.

Ondernemer

De onderneemster is Bernke Hindriks (1991). Ze heeft de opleiding HBO Optometrie gedaan en heeft jarenlang mooie functies in dit vakgebied gehad. Daarnaast heeft ze nog de opleiding Vastgoed- en Projectontwikkeling gevolgd aan de Vastgoed Business School, hierin kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: herontwikkeling, conceptontwikkeling, projectmanagement, risicomanagement en publiek- en privaatrecht. Vervolgens heeft ze diverse vastgoed gerelateerde opleidingen gevolgd en is zij in de makelaardij aan de slag gegaan en heeft ze veel ervaring opgedaan. 

Vanaf 2019 heeft ze zich volledig gestort op de vastgoedmarkt vanuit haar intrinsieke motivatie en achtergrond in de makelaardij-wereld. Haar eerste transformatieproject in Amstelveen is succesvol verkocht. Haar tweede en derde pand in Dordrecht heeft ze tevens getransformeerd en worden in eigen beheer verhuurd. 

Ze is samenwonend en heeft drie kinderen. Haar partner werkt in loondienst met een goed inkomen.

Onderneming

Het aangekochte onroerend goed is een statige villa in Apeldoorn. De villa is gebouwd in 1911 met een aanbouw aan de achterzijde uit 1950. De villa is laatst in gebruik geweest als kantoor. De villa is een beschermd monument. Het perceel is 1.250 m2 groot.

Onderneemster is reeds ruime tijd bezig met de voorbereidingen. Kadastraal is er reeds een splitsing in zes appartementen en de vergunningen zijn ook allemaal gerealiseerd. Ook is er reeds een overeenkomst met een lokale aannemer. De eerste drie appartementen zijn inmiddels verkocht, de resterende drie appartementen staan te koop: https://www.villavanoranje.nl/nl/het-project. Op dit moment is er een concrete optie op het vierde appartement en een mogelijke koper voor het vijfde appartement (nog niets getekend).

De geplande start van de bouw is bij vier verkochte appartementen, momenteel zijn er drie appartementen verkocht. Zowel deze crowdfundlening als de momenteel lopen crowdfundlening zullen afgelost worden uit de verkoop van de resterende drie appartementen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing lening derden + kosten € 650.000
Depot € 35.000
Totale investering € 685.000
Lening via Collin Crowdfund € 685.000

Leenbedrag: € 685.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 12 maanden, aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 685.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Monumentale Transformatie B.V., Levea B.V. is Gemiddeld risico. De kwalificaitie van Levea Bouw B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Rijkelijkhuizen Investeringen Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De BV’s zijn allemaal recent opgericht. De score is gebaseerd op de reeds behaalde resultaten van het ontwikkelproject. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De verwachte verkoopopbrengst van de resterende drie appartementsrechten bedraagt € 2.429.500,-. De aanneemsom zal naar verwachting € 991.000,- bedragen. Dit betekent dat de netto verkoopopbrengst naar verwachting € 1.438.500,- zal bedragen. Hieruit zal de reeds bestaande crowdfundlening met nog een openstaande hoofdsom van € 486.362,04 alsmede de nieuwe crowdfundlening moeten worden voldaan. De resterende verkopen moeten nog worden gerealiseerd, waardoor we de afloscapaciteit kwalificeren als Voldoende.

Solvabiliteit
De eigen inbreng bedraagt € 177.000,-. Op basis van de verwachte verkoopopbrengst bedraagt het eigen vermogen in het project € 767.000,-. Dit resulteert in een solvabiliteit na realisatie van 25%. Uiteraard moet de verkoop nog wel deels worden gerealiseerd. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Monumentale Transformatie B.V., Rijkelijkhuizen Investeringen Holding B.V., Levea Bouw B.V. en Levea B.V. 
 • Er wordt tweede in rang (de investeerders uit de eerder verstrekte crowdfunding maken in eerste rang gebruik van dit hypotheekrecht) gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving van € 2.000.000,- gevestigd op het onroerend goed met als adres Van der Houven van Oordtlaan 6D, 6E en 6F, 7316 AH te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AA complexaanduiding 3663 appartementsindex 4, 5 en 6 te Apeldoorn. De eerder verstrekte financiering heeft nog een openstaande schuld van € 486.362,04.
 • Mevrouw B.C. Hindriks en partner F. Rijkelijkhuizen geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 685.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde. Bij de vorige crowdfundlening is ook een borgstelling afgegeven. De investeerders in die lening zijn eerste in rang.
 • Bij verkoop van de resterende drie appartementen met als adres Van der Houven van Oordtlaan 6D, 6E en 6F, 7316 AH te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AA complexaanduiding 3663 appartementsindex 4, 5 en 6 te Apeldoorn zal er per appartement vergoedingsrentevrij het volgende worden afgelost:
  • appartement 6 D : € 400.000,-
  • appartement 6 E : € 425.000,-
  • appartement 6 F : € 510.000,-
  • De aflossingen bij verkoop zullen eerst worden aangewend voor de aflossing van de lopende lening met een openstaande schuld van € 486.362,04. Vervolgens zullen de aflossingen worden aangewend voor de aflossing van deze lening. 
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 34.306,20 van het leenbedrag aangehouden. Hieruit zullen de volledige 6 maanden aan rente en kosten worden voldaan. Het depot wordt naar rato van het leenbedrag in depot gehouden op de stichting van Collin Crowdfund. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Door met name de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-393151 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 8:58
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 8:57
investeerder-357033 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 8:43
investeerder-94648 heeft € 25.000 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 8:41
investeerder-4049 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-03-2024 om 8:38

Ondernemer

B.C. Hindriks

Crowdfund Coach


Marc Kogels