28240

Morning

€ 75.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 104
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 104 investeerders

Samenvatting

Morning B.V. gaat het bestaande Japanse restaurant Takara, gelegen op een high-traffic locatie tegenover de RAI in Amsterdam, overnemen. Het restaurant zal na de overname onder de naam Nanbu geëxploiteerd worden. Nanbu zal zeven dagen per week van 12.00u tot 22.30u geopend zijn. Men biedt de beste kanten van de Japanse keuken aan met gevarieerde sushi, sashimi, kaiseki, teppanyaki, ramen noodles (tijdens de lunch), robata en huisgemaakte desserts.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 150.000,-. Hiervan wordt € 25.000,- door de ondernemers zelf ingebracht. € 50.000,- wordt in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De debiteur voor de financiering is Morning B.V. De onderneemster, Y.H. Chen, en haar echtgenoot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Morning B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens wordt de lening ter hoogte van € 50.000,- door een derde partij achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

De financiering wordt gevraagd ten behoeve van de overname van het Aziatische restaurant Takana. Het grootste gedeelte van de investeringsbehoefte is de overname van de bedrijfsmiddelen en inventaris. Er wordt tevens voor een klein bedrag verbouwd en er worden voorraden aangekocht. 

Ondernemer

Y.H. Chen (1990, roepnaam Morning) is 100% aandeelhouder van Morning B.V. Morning is in 2012 begonnen in de bediening van een Aziatisch restaurant. In de daarop volgende jaren is ze bij verschillende restaurants werkzaam geweest, waar ze dankzij haar inzet en inzicht zichzelf snel opwerkte tot assistent bedrijfsleidster in 2013 en bedrijfsleidster in 2014. Tussen 2014 en 2017 is Morning in deze hoedanigheid (en tevens als gastvrouw) werkzaam geweest bij The Red Sun, een Aziatisch à la carte restaurant. Morning is getrouwd en heeft één kind. Haar partner heeft ongeveer 20 jaar ervaring als bedrijfsleider in Aziatische restaurants en heeft een bedrijf wat sushi verkoopt in supermarkten in Nederland. Vanuit hem kan Morning altijd rekenen op advies en ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken van haar onderneming. 

Onderneming

Takara is een bestaand Japans restaurant gelegen aan de Europaboulevard tegenover de Amsterdamse RAI. Dit restaurant zal worden overgenomen door Morning B.V. en zal onder de naam Nanbu geëxploiteerd worden. Nanbu zal zeven dagen per week van 12.00u tot 22.30u geopend zijn. Men biedt de beste kanten van de Japanse keuken aan met gevarieerde sushi, sashimi, kaiseki, teppanyaki, ramen noodles (tijdens de lunch), robata gerechten en huisgemaakte desserts. Klanten kunnen in het restaurant eten, maar ook hun eten afhalen. Aan klanten die in het restaurant eten biedt Nanbu een huiselijke omgeving, waar gasten met open armen worden ontvangen. Bezorging van eten zal in beginsel niet plaatsvinden, maar mogelijk in het 2e jaar aan het aanbod van de onderneming worden toegevoegd. 

Locatie
Nanbu is gevestigd op een high traffic locatie, tegenover de RAI in Amsterdam. Vlakbij het restaurant is een tram- en bushalte en tevens is een NS-station nabij gelegen op korte afstand. Er is voldoende parkeergelegenheden in de buurt. Tevens zijn er een groot aantal bedrijven (Zuidas) op loopafstand gevestigd van Nanbu. Dat garandeert een constante bezoekersstroom in elk seizoen, op elk moment van de dag, zeven dagen per week. Tevens is de (woon)wijk ’t Zuidas in opkomst en komt er nabij het restaurant binnen 5 jaar een nieuw metrostation. 

Marktinformatie
Het fenomeen sushi restaurant is de afgelopen tien jaar een vertrouwd onderdeel van het Nederlandse straatbeeld geworden. Onder invloed van ‘all you can eat restaurants’ en andere sushi concepten eten honderdduizenden Nederlanders graag een hapje sushi. Koninklijke Horeca Nederland signaleert een trend waarin consumenten bereid zijn meer te betalen voor kwaliteit. Bovendien groeit de interesse voor de bereidingswijze voor het eten wat consumenten tot zich nemen. 

Concurrentiepositie
Er is relatief veel concurrentie in de business van Aziatische restaurants. Niet alleen van andere sushiketens, ook van de reguliere horeca en wereldkeukens. Nanbu onderscheidt zich van deze concepten door een huiselijke sfeer, een betaalbare en gevarieerde kaart, het aanbieden van een laagdrempelige lunch en de ruime openingstijden. 

Veel horecabedrijven bieden een uitgebreide Japanse kaart tegen een hoge prijs. Daar ligt veel ruimte voor verbetering. Consumenten zoeken naar producten met een bijzondere beleving of emotionele lading.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname bedrijfsmiddelen € 35.000,-
Overname inventaris   € 35.000,-
Verbouwing (keuken, vloer, koelingen)  € 10.000,-
Voorraden € 10.000,-
Borg huur/diversen opstart  € 15.000,-
Aflossing ABN AMRO  € 25.000,-
Onvoorzien € 20.000,-
Totaal € 150.000,-
Eigen inbreng € 25.000,-
Achtergestelde lening € 50.000,-
Lening via Collin  € 75.000,-
 

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Huidige financieringen
Op dit moment is er een rekening-courant faciliteit bij ABN AMRO, ter hoogte van € 25.000,-. Deze rekening courant zal worden afgelost met de financiering van Collin. De afgegeven zekerheden (persoonlijke borgstelling en verpanding van de activa) zullen vervallen op dat moment. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteur is Morning B.V.
  • Y.H. Chen en haar echtgenoot geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment (na verrekening van de eigen inbreng van € 25.000,-) morele waarde.
  • De lening van een derde partij ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De lening is rentevrij. 
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van Morning B.V. wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Morning B.V. als Verhoogd risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de exploitatieprognoses voor de eerste twee jaar na opening van Nanbu. Deze prognoses zijn voortgekomen vanuit de jaarcijfers van de huidige exploitatie van Takara, waarbij rekening is gehouden met de wijzigingen die zullen worden doorgevoerd in Nanbu. Er is tevens een worst-case scenario opgesteld en beoordeeld door Collin. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
 
Rentabiliteit
In de eerste 12 maanden na de start van Nanbu (september 2017) wordt er een omzet van € 630.000,- geprognosticeerd, met een bruto marge van ongeveer 70%. Er resteert volgens de prognose een netto winst van € 69.000,-. De geprognosticeerde genormaliseerde cashflow is € 106.000,-, waar een aflossingsdruk van € 18.750,- tegenover staat (score Excellent). In het tweede jaar wordt er een omzet van € 765.000,- geprognosticeerd, met een netto winst van ruim € 110.000,-. De geprognosticeerde genormaliseerde cashflow is € 150.000,-, bij een aflossingsverplichting van € 18.750,- (score Excellent). In de prognose is rekening gehouden met een managementvergoeding van ruim € 43.000,-, welke indien nodig naar beneden kan worden bijgesteld. In het worst case scenario is gerekend met een omzet in het eerste jaar van ongeveer € 300.000,- en in het tweede jaar van ongeveer € 400.000,-. In dit scenario zou Morning B.V. aan de rente en aflossingsverplichting aan Collin kunnen voldoen. Aangezien we ons oordeel volledig baseren op prognoses, achten wij het voorzichtigheidshalve passend om de Rentabiliteit als Voldoende te kwalificeren. 
 
Solvabiliteit
Op het moment van financieren is het risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal 50% (score Excellent). Het risicodragend vermogen bestaat voor € 25.000,- uit eigen inbreng en voor € 50.000,- uit een achtergestelde lening. Naar verwachting verbetert de solvabiliteit na toevoeging van de geprognosticeerde winst in de toekomst. Vooralsnog achten wij het passend om de Solvabiliteit als Goed te kwalificeren. 
 
Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Morning B.V. op het moment van financiering is gelijk aan 2,9 (score Excellent). Hierbij bestaan de vlottende activa met name uit voorraden en liquide middelen. De vlottende passiva is hoofdzakelijk de aflossingdruk richting Collin. Aan het einde van de eerste 12 maanden exploitatie is de geprognosticeerde current ratio gelijk aan 3,0 (score Excellent). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Liquiditeit als Ruim voldoende te kwalificeren. 
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

  • Iedere investeerder die een bedrag van € 500,- tot en met € 1.500,- investeert krijgt eenmalig 50% korting op een etentje voor twee personen (exclusief drank).
  • Iedere investeerder die een bedrag van € 2.000,- of meer investeert krijgt eenmalig 100% korting op een etentje voor twee personen (exclusief drank).

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22044 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2017 om 10:05
investeerder-7358 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-09-2017 om 10:05
investeerder-27145 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2017 om 10:05
investeerder-2237 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2017 om 10:05
investeerder-41051 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2017 om 10:05

Ondernemer

Morning Chen

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans