42963

MUBE Spaces BV

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 248
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 248 investeerders

Samenvatting

Een ervaren ondernemer heeft samen met zijn zoon een nieuw concept ontwikkeld genaamd: de MUBE. MUBE’s zijn modulaire, multifunctionele en biofilisch ontworpen woon-, leef- en werkruimten (1, 2 en meerpersoonswoningen, recreatiewoningen, mantelzorgwoningen, thuiswerkplekken, atelier/praktijkruimtes) die mensen verbinden met de natuur. Alles wat we doen is ecologisch verantwoord en circulair. MUBE’s worden seriematig in Nederland gebouwd met biobased materiaal en zijn inspirerend, rustgevend en bevorderen het fysieke en mentale welzijn van de mens. De module is verkrijgbaar vanaf 15 m2 of geschakelde veelvouden daarvan. De website is gelanceerd, diverse gesprekken met potentiele opdrachtgevers lopen en met de middelen uit de financiering zullen de eerste modules gebouwd worden. In de loop van oktober wil men de experience ruimte in Rhenen openen middels een open dag/persdag. De ondernemer verstrekt een materiele tweede hypothecaire inschrijving op zijn woning voor de investeerders.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 350.000,-. Naast de eigen middelen en een voorfinanciering van de producent van de MUBES bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en daarna een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Mube Spaces BV, Timber Solutions Holding BV en R van der Putten Jr Holding BV
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en voorraden van Mube Spaces BV, Timber Solutions Holding BV en R van der Putten Jr Holding BV worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ralf van der Putten en Ralf jr. Van der Putten geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de securering met de 2e hypothecaire inschrijving zoals hieronder vermeld.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Pluimenburgsestraat 24, 6669 AB Dodewaard, kadastraal bekend als sectie D, nr 1765, gemeente Dodewaard verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en openstaande schuld van € 433.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 815.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 4-8-2022
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Ralf van der Putten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de woning aan de Pluimenburgsestraat 24, 6669 AB Dodewaard, kadastraal bekend als sectie D, nr 1765, gemeente Dodewaard. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 

Leendoel

Het leendoel is de financiering van de productie van de eerste modellen voor in het experience center en de financiering van de diverse kosten van de marktlancering.

Ondernemer

De ondernemers zijn vader Ralf van der Putten sr. (1965) en zoon Ralf van der Putten Jr. (1998). Vader heeft in 1996 samen met zijn echtgenote het standbouwbedrijf van zijn schoonvader overgenomen. In de corona jaren viel deze business stil en heeft hij veel tijd besteed aan het ontwikkelen van de MUBE. Hij heeft de exploitatie van het standbouwbedrijf verkocht en doet nu nog commerciële opdrachten op commissiebasis voor het standbouwbedrijf. Hieruit haalt hij voldoende inkomsten voor zijn privé- verplichtingen.

Zoon Ralf is ongehuwd en heeft reeds aantal jaren ervaring opgedaan als internationaal stand bouwer. Hij heeft zich verdiept in het biofilisch ontwerpen, het bouwen met volledig biobased producten danwel volledig recyclebare producten.

Ze werken vanuit een gehuurde representatieve locatie in Rhenen waar voorheen het standbouw bedrijf was gevestigd en dat nu als experience center zal worden ingericht.

Onderneming

MUBE staat voor Modulair-Unique-Biobased/Biophilic-Environment (www.Mube-spaces.com) en gaat zich bezighouden met de verkoop van zelf ontworpen en onder architectuur uitgewerkte schakelbare bio-based woningen, studentenwoningen, recreatiewoningen, mantelzorgwoningen, thuiswerkplek en praktijkruimte oplossingen om invulling te geven aan het tekort aan betaalbare woningen en (thuis)werkplekken/praktijkruimtes.

De ondernemers hebben samen met de architect biofilische schakelbare/modulaire gebouwen (MUBE’s) ontworpen die volledig met biobased of met recyclebare bouwmaterialen worden gebouwd waardoor de bouw 100% ecologisch verantwoord is. Een module is 15 m2 en kan zelfstandig of geschakeld in meerdere modules van 15 m2 worden gebouwd. De MUBE’s kunnen worden voorzien van alle gemakken waardoor ze multifunctioneel inzetbaar zijn. De website geeft een goed beeld van de mogelijkheden. 

De Mube’s zullen worden gemaakt in een grote prefab-fabriek waarmee een contract is gesloten. De levering kan binnen 10 weken plaatsvinden en de plaatsing binnen anderhalve dag. De verkoop zal plaatsvinden in een eigen experience center in Rhenen waar de eerste modellen zullen worden tentoongesteld. Medio oktober zal in de experience ruimte een open dag/persdag worden georganiseerd om de verkoop te starten.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling Mubes € 65.000,-
Website/marketing € 30.000,-
Experience center incl. eerste 2 prototypes € 160.000,-
Werkkapitaal/aanloopkosten € 95.000,-
Totaal € 350.000,-
Eigen middelen € 47.000,- (reeds besteed)
Voorfinanciering producent € 53.000,-*
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

 

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing.

*wordt terugbetaald per order per Mube.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Timber Solutions Holding B.V. en R van der Putten Jr Holding B.V.
is Laag risico. Voor MUBE Spaces B.V. is de kwalificatie Verhoogd Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognoses voor de rest van 2022, 2023 en 2024. De overall score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit 
De verwachte omzet voor de rest van 2022 bedraagt € 576.000,- wat gebaseerd is op de verkoop van 6 units. Voor geheel 2023 wordt er door de ondernemer vervolgens een omzet van € 3.174.000,- verwacht. Dit is gebaseerd op de verkoop van in totaal 30 units. Indien dat wordt gerealiseerd is het overschot in de operationele cashflow € 161.000,-. Het is nu belangrijk om zo snel mogelijk naamsbekendheid te krijgen die leidt tot verkopen. De opening van het experience center met de 2 eerste modellen is daarbij een belangrijk moment.  De afloscapaciteit is gebaseerd op prognoses daarom kwalificeren we de afloscapaciteit dan ook als Voldoende.

Solvabiliteit
De startsolvabiliteit bedraagt 7%. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Mube Spaces BV, Timber Solutions Holding BV en R van der Putten Jr Holding BV
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en voorraden van Mube Spaces BV, Timber Solutions Holding BV en R van der Putten Jr Holding BV worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ralf van der Putten en Ralf jr. Van der Putten geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de securering met de 2e hypothecaire inschrijving zoals verderop vermeld.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Pluimenburgsestraat 24, 6669 AB Dodewaard, kadastraal bekend als sectie D, nr 1765, gemeente Dodewaard verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en openstaande schuld van € 433.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 815.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 4-8-2022
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Ralf van der Putten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de woning aan de Pluimenburgsestraat 24, 6669 AB Dodewaard, kadastraal bekend als sectie D, nr 1765, gemeente Dodewaard. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 

Door zowel de borgtocht met hypothecaire inschrijving als de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-27984 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2022 om 11:15
investeerder-109586 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2022 om 11:14
investeerder-17714 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2022 om 11:14
investeerder-95884 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2022 om 11:14
investeerder-71845 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2022 om 11:14

Ondernemer

R. van der Putten en R. van der Putten

Crowdfund Coach


Marc Kogels