46313

Multi-Link Holland B.V.

€ 2.000.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 1620
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

30 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-11-2023 in 9 dagen volgeschreven door 1620 investeerders

Samenvatting

Multi-Link Holland B.V., geleid door de heer Bob Snieder, is gespecialiseerd in satellietcommunicatiediensten, met een focus op grote internationale evenementen in de sportbranche. De heer Snieder heeft meer dan 30 jaar ervaring in de sector. Multi-Link Holland bestaat sinds 1999, waarbij de expertise in satellietcommunicatie-apparatuur en ervaring met aanbestedingstrajecten centraal staan. 

Multi-Link's bedrijfsstrategie kenmerkt zich door een cyclische aanpak: oneven jaren zijn gericht op investeringen, ontwikkelingen en voorbereidingen, terwijl even jaren profiteren van inkomsten uit grotere evenementen zoals het WK en EK voetbal, de Olympische Winter- en Zomerspelen, Formule 1 en diverse grote golf- en tennistoernooien. 

Ter voorbereiding voor 2024 zoekt Bob werkkapitaal om te kunnen investeren in nieuwe apparatuur. Daarnaast worden er twee leningen geherfinancierd en verkrijgt mevrouw Buijs 32% van de aandelen in Multi-Link Holland Holding B.V. Mevrouw Buijs is de afgelopen jaren op administratief en financieel gebied een belangrijke factor geweest binnen het bedrijf en blijft werkzaam binnen Multi-Link Holland B.V. 

Ter dekking van de financiering wordt een eerste hypotheekrecht verkregen op twee woningen met een totale getaxeerde waarde van totaal € 1.750.000,-. De waarde na verbouwing van één van woningen zal de totale getaxeerde waarde naar € 1.920.000 brengen. Verder is er nog een eerste pandrecht van de roerende zaken en vorderingen met een huidige boekwaarde van € 5.000.000,-. Dankzij de forse aflossingen die plaatsvinden resteert er aan het einde van looptijd van de lening een Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen de slottermijn van € 1.500.000,- en de totale getaxeerde waarde na verbouwing van € 1.920.000,-) van 78%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.000.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.000.000,-. De looptijd is 36 maanden met een slottermijn van € 1.500.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico

 • De geldnemers zijn Multi-Link Holland B.V., Multi-Link Holding B.V. en B. Snieder Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.000.000,- verkregen op het onroerend goed aan de Bunschoterweg 18, 3861 PE te Nijkerk, kadastraal bekend als sectie H nummers 4888, 4889, 6195 en 6196 te Nijkerk ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde voor verbouwing van € 800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 september 2023, na verbouwing bedraagt de marktwaarde € 970.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.000.000,- verkregen op het onroerend goed aan de Nieuwe Kerkstraat 1a, 3864 EA te Nijkerkerveen, kadastraal bekend als sectie G nummers 5409 en 7084 te Nijkerk ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 oktober 2022.
 • Er wordt een borgstelling afgegeven door de heer B. Snieder ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door mevrouw M. Buijs ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Multi-Link Holland B.V., Multi-Link Holding B.V. en B. Snieder Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde volgens de tussentijdse cijfers 2023 bedraagt totaal € 1.880.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Multi-Link Holland B.V., Multi-Link Holding B.V. en B. Snieder Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde volgens de tussentijdse cijfers 2023 bedraagt totaal € 3.340.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Nieuwe Kerkstraat 1A te Nijkerkerveen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor het creëren van werkkapitaal, waardoor middelen vrijkomen om verdere groei te bewerkstelligen en een gedeeltelijke aandelentransactie voor de (ex) partner.

Ondernemer

De heer Bob Snieder (1962) is de oprichter en CEO van een bedrijf gespecialiseerd in satellietcommunicatiediensten, Multi-Link Holland B.V. Na het afronden van zijn MTS/HTS-opleiding in Hilversum, vergaarde hij uitgebreide expertise en ervaring bij een vooraanstaande organisatie in de sector, wat de basis vormde voor de oprichting van zijn eigen onderneming.

Met een ervaring van meer dan 30 jaar in de branche, beschikt Bob over uitgebreide technische kennis op het gebied van satellietcommunicatie-apparatuur en heeft hij veel ervaring opgedaan met aanbestedingstrajecten. Op administratief gebied wordt hij ondersteund door zijn boekhouder en voormalige partner, Marry Buijs (1956).

Onderneming

Multi-Link Holland B.V., specialiseert zich in het leveren van satellietcommunicatiediensten. Het bedrijf heeft zich gepositioneerd als een dienstverlener voor internationale evenementen, voornamelijk in de sportsector.

Het bedrijf is sinds de oprichting al actief in de Formule 1 en heeft een portfolio met contracten voor het WK en EK voetbal, de Olympische Winter- en Zomerspelen en diverse grote golf- en tennistoernooien..

De bedrijfsstrategie hanteert een cyclische aanpak: in oneven jaren focust het op investeringen en ontwikkelingen, terwijl even jaren inkomsten genereren uit grootschalige evenementen. Er zijn substantiële middelen geïnvesteerd in apparatuur en technologische ontwikkeling, essentieel voor diensten tijdens wereldwijde evenementen.

Juridische Structuur na financiering

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname aandelen en herfinanciering leningen € 1.000.000,-
Werkkapitaal  € 1.000.000,-
Totale investering  € 2.000.000,- 
Lening via Collin Crowdfund  € 2.000.000,- 

Leenbedrag: € 2.000.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.500.000,-.

Overige financiers:
Na financiering zijn er nog een tweetal kortlopende leningen. Een van October en een tijdelijke renteloze lening van samenwerkingspartner van Multi-Link Holland B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Multi Link Holding B.V. is minimaal risico. De kwalificatie voor B. Snieder Holding B.V. is Laag risico en de kwalificatie voor Multi-Link Holland B.V. is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor het bepalen van de score is gebruik gemaakt van de (concept) geconsolideerde cijfers 2022, tussentijdse cijfers 2023 en de prognose 2023 en 2024. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2022 bedroeg de omzet € 4.702.000,- met een nettowinst van € 636.000,-. Op basis van de tussentijdse cijfers en de prognose 2023 bedraagt de omzet € 1.675.000,- met een verlies van € 787.000. en een netto cashflowoverschot van € 424.000,- na financiering van Collin Crowdfund. Deze cijfers sluiten aan bij het cyclische karakter van de onderneming. In het jaar 2024 wordt een netto omzet van circa € 5.000.000,- verwacht, met een winst van € 650.000,- en een negatief cashflowoverschot na aflossing van € 338.000,-. Dit negatieve netto cashflowoverschot kan eenvoudig worden voldaan uit de liquide middelen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit eind 2022 betrof 28% op een totaalvermogen van € 6.259.000,-. De verwachte solvabiliteit na financiering van Collin Crowdfund en herwaardering vastgoed bedraagt 18% op een totaalvermogen van € 5.304.000,-. Eind 2024 wordt door de winstbijschrijving een aflossingen van solvabiliteit op 22% verwacht. Wij kwalificeren de solvabiliteit na financiering als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Multi-Link Holland B.V., Multi-Link Holding B.V. en B. Snieder Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.000.000,- verkregen op het onroerend goed aan de Bunschoterweg 18, 3861 PE te Nijkerk, kadastraal bekend als sectie H nummers 4888, 4889, 6195 en 6196 te Nijkerk ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde voor verbouwing van € 800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 september 2023, na verbouwing bedraagt de marktwaarde € 970.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.000.000,- verkregen op het onroerend goed aan de Nieuwe Kerkstraat 1a, 3864 EA te Nijkerkerveen, kadastraal bekend als sectie G nummers 5409 en 7084 te Nijkerk ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 oktober 2022.
 • Er wordt een borgstelling afgegeven door de heer B. Snieder ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door mevrouw M. Buijs ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Multi-Link Holland B.V., Multi-Link Holding B.V. en B. Snieder Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde volgens de tussentijdse cijfers 2023 bedraagt totaal € 1.880.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Multi-Link Holland B.V., Multi-Link Holding B.V. en B. Snieder Holding B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde volgens de tussentijdse cijfers 2023 bedraagt totaal € 3.340.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: Nieuwe Kerkstraat 1A te Nijkerkerveen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers, eerste hypothecaire inschrijvingen, de verpanding van de huidige roerende zaken (met een boekwaarde € 1.880.000,-), vorderingen en huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële Beleggers Informatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158025 heeft € 18.000 geïnvesteerd.
30-11-2023 om 13:29
investeerder-54942 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-11-2023 om 13:18
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2023 om 13:07
investeerder-392974 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
30-11-2023 om 12:38
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
30-11-2023 om 12:19

Reacties

Investeerder – 2612
22-11-2023 17:05
Hallo Collin, Weten jullie ook wanneer de verbouwing klaar zal zijn aan het pand van 8oo.ooo euro te Nijkerk? Heeft dit bedrijf vaste contracten om steeds weer te mogen voorzien in de sateliet verbindingen?

Collin Crowdfund
22-11-2023 17:09
Beste investeerder, Hartelijk dank voor uw vraag. De ondernemer verwacht dat de verbouwing een klein jaar duurt. De bijgelegen schuur van 206m2 krijgt een nieuw dak en zonnepanelen. In de woning wordt de woonruimte afgebouwd. Vaste contracten zijn er niet, omdat grote sportevenementen steeds op andere plekken zijn. De ondernemer geeft aan dat ze vanaf 2000 zaken doen met de Formule 1. Er is nooit een contract geweest van meerdere jaren i.v.m. wisselende kalenders en kosten ten aanzien van transport. Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund
Investeerder – 2612
22-11-2023 17:06
Kunt u aangeven wanneer de verbouwing van het pand in Nijkerk wordt afgerond. Is het bekent of men werkt met vaste werk contracten of free-lance.

Collin Crowdfund
22-11-2023 17:12
Beste investeerder, De verbouwing zal naar verwachting een jaar duren. Men werkt met een klein team van 9 mensen die in dienst zijn. In de drukkere even jaren worden er circa 15 freelancers ingehuurd om hiermee de opdrachten uit te kunnen voeren. Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer

Bob Snieder

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur