25436

ERKA Beheer B.V.

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 97
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 97 investeerders

Samenvatting

Mundo Sportivo gaat het concept van XBAZE Jump in Offenbeek (gemeente Beesel) exploiteren. Dit zal men gaan doen op een prachtige locatie, namelijk een kerkgebouw in Offenbeek, welke met de te verstrekken financiering aangekocht zal worden. XBAZE Jump wordt een onderdeel van een nieuw netwerk van hippe en trendy trampolineparken. De ondernemers achter Mundo Sportivo B.V. zijn Ricardo Wassenberg, Ron de Vlieger en Erik Nien. Ron en Erik hebben samen een succesvol bedrijf wat kunstgras sportterreinen aanlegt bij sportverenigingen in binnen- en buitenland. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 825.000,-. Hiervan wordt € 308.000,- door de Rabobank verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening en een rekening-courant faciliteit. Het trampolinepark wordt voor € 172.500,- geleased via ABC Finance. Een derde partij verstrekt een lening van € 150.000,-. De eigen inbreng van de ondernemers is € 45.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 3 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Mundo Sportivo B.V. als Verhoogd risico. De overige drie debiteuren voor de financiering kwalificeert Dun & Bradstreet allen als Laag risico. Voor deze aanvraag wordt de score Verhoogd risico gehanteerd. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Mundo Sportivo B.V., ERKA Beheer B.V., VdR Administratie & Advies B.V. en Henitech B.V. Ondernemer Ricardo Wassenberg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het commerciële gedeelte van het onroerend goed dat met de gevraagde financiering wordt aangekocht. Het onroerend goed waarop Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving krijgt zal worden voorbelast met eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 340.000,-. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van ERKA Beheer B.V. 
 

Video Pitch

Leendoel

Mundo Sportivo B.V. vraagt financiering voor het opstarten van indoor trampolinepark XBAZE Jump in Offenbeek. Mede-debiteur ERKA Beheer B.V. vraagt financiering voor het aankopen van een bedrijfsgedeelte van het aan te kopen onroerend goed, waar XBAZE Jump in gevestigd zal zijn. Rabobank financiert tevens de heren Nien en de Vlieger in privé, zodat zij het commerciële gedeelte van het onroerend goed in privé verkrijgen. 

Ondernemer

De initiatiefnemers van Mundo Sportivo zijn de heren Ron de Vlieger, Erik Nien en Ricardo Wassenberg.

Ricardo Wassenberg (1972) heeft na een carrière bij de Koninklijke Landmacht en een periode als docent automatisering, meer dan 15 jaar management ervaring in verschillende facetten van klantcontact bij bedrijven en overheidsinstanties opgedaan. In zijn vrije tijd is Ricardo actief als voetbaltrainer, waar hij tevens verschillende licenties voor heeft behaald, en heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd in de sportwereld. Ricardo staat bekend als een vastberaden, eerlijk en betrouwbaar persoon. 

Ron de Vlieger (1966) is tussen 1986 en 1998 assistent-accountant en relatiebeheerder bij Koenen en Co geweest. Vervolgens is Ron financieel manager en controller geweest bij Schmitz B.V. Sinds 2007 is Ron directeur en medeaandeelhouder van ERKA Beheer B.V. (met als belangrijkste werkmaatschappij Henitech B.V.). Door zijn jarenlange ervaring in de accountancy en zijn kennis op financieel en fiscaal gebied, zal Ron belast worden met het management van Mundo Sportivo. 

Erik Nien (1966) is vanaf 2001 zelfstandig ondernemer. Tussen 2001 en 2006 heeft hij een handelsonderneming in rolluiken en garagedeuren geëxploiteerd. In 2004 stond hij mede aan de basis bij de oprichting van het huidige Henitech B.V. Samen met Ron is hij mede aandeelhouder van ERKA Beheer B.V. Erik zal in beperkte mate betrokken zijn met de dagelijkse gang van zaken maar zal wel samen met Ron belast worden met het management van Mundo Sportivo B.V.

Onderneming

Mundo Sportivo is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en exploitatie van concepten op het gebied van sport en vrijetijdsbesteding. Mundo Sportivo zal het concept van XBAZE Jump in Offenbeek gaan exploiteren. XBAZE Jump wordt een onderdeel van een nieuw netwerk van hippe en trendy trampolineparken. 

Historie
Nadat Ricardo Wassenberg en Ron de Vlieger zich in eerste instantie hebben gefocust op de opstart van een indoor voetbalpark (2013), heeft men dit plan niet doorgezet en is in 2015 het idee ontstaan om een indoor trampolinepark op te starten. De heren hebben zich verder verdiept in de markt in Nederland en Limburg, zochten naar geschikte locaties en zijn in 2017 concreet met hun plannen aan de gang gegaan. De afgelopen twee jaren hebben Ricardo en Ron kennis opgedaan in de wereld van de trampolineparken door gesprekken te hebben met verschillende franchisenemers en zijn de trampolineparken in regio Limburg meermaals bezocht. 

Locatie
XBAZE Jump Offenbeek zal zich gaan vestigen in het kerkgebouw aan de Pater Claretstraat in Offenbeek (gemeente Beesel). De locatie heeft strategisch een gunstige ligging. Zo is er sprake van een goede bereikbaarheid vanuit Venlo en Roermond via de A73 en is de locatie zeer gemakkelijk te bereiken te voet, met de fiets en per trein. 

Missie en visie
Mundo Sportivo wil op termijn verder groeien met een aantal trampolineparken en zodoende onder haar eigen merk XBAZE Jump een belangrijke speler in de Nederlandse markt worden. Mundo Sportivo wil dit bereiken door sport en beweging in combinatie met gezelligheid aan te bieden aan jong en oud. De organisatie zal continu bezig zijn om te vernieuwen. Het stimuleren van goede omgangsvormen, respect, plezier en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden van de organisatie. Voor de vestiging in Offenbeek streeft men naar een jaarlijks bezoekersaantal dat boven de 30.000 ligt.

Marktanalyse
In juni 2011 opende Bounz in Amsterdam de deuren van het eerste indoor trampolinepark in Nederland. De afgelopen drie jaar is indoor trampolinespringen enorm populair geworden en zijn er vele nieuwe parken geopend. Op dit moment zijn er zo’n 35 indoor trampolineparken in Nederland. Twee derde van het aanbod is aangesloten bij een van de twee franchiseketens, Bounz, JumpXL of Jumpsquare . De overige vestigingen staan, net zoals XBAZE, op zichzelf. 

Structuur

ERKA Beheer B.V. is via persoonlijke holdings in het bezit van Ron de Vlieger en Erik Nien. Het bedrijf is 100% aandeelhouder van o.a. Henitech B.V., welke zich specialiseert in het aanleggen van kunstgras sportvelden in binnen- en buitenland. 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 350.000,-
Kosten koper onroerend goed € 35.000,-
Verbouwing € 110.000,-
Opstarten Mundo Sportivo (o.a. trampolines) € 309.000,-
Werkkapitaal € 21.500,-
Totaal € 825.500,-
Eigen inbreng € 45.000,-
Rabobank € 308.000,-
ABC Finance € 172.500,-*
Financiering van een derde partij € 150.000,-
Financiering via Collin € 150.000,-

*Er wordt in zijn totaliteit voor € 230.000,- aan apparatuur geleased, waarvan 25% (€ 57.500,-) aanbetaald dient te worden. 

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden. Na deze 3 maanden volgt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

Onroerend goed
Het onroerend goed dat wordt aangekocht, zal na aankoop kadastraal gesplitst worden in een bedrijfsgedeelte en een commercieel gedeelte. Het bedrijfsgedeelte komt in bezit van ERKA Beheer B.V. en zal worden verhuurd aan Mundo Sportivo B.V. Dit gedeelte is getaxeerd (na verbouwing) op € 205.000,-. Het commerciële gedeelte komt in bezit van de heer de Vlieger en Nien in privé (beiden voor 50%). Dit gedeelte van het onroerend goed is getaxeerd op € 250.000,- en zal niet worden verbouwd. Op dit moment is twee derde voor onbepaalde tijd verhuurd en een derde is tot en met 2019 verhuurd. 

Overige financieringen
Rabobank verkrijgt voor haar financiering een eerste hypothecaire inschrijving op het volledige onroerend goed ter hoogte van € 340.000,- en een verpanding op alle activa van ERKA Beheer B.V. en Mundo Sportivo B.V., met uitzondering van de trampolines die geleased worden. Tevens worden de persoonlijke borgstellingen van de heer de Vlieger en de heer Nien die samenhangen met het rekening-courant krediet van Henitech B.V. ter hoogte van € 50.000,- per persoon gehandhaafd. De trampolines worden geleased via ABC Finance. ABC Finance verkrijgt een eerste pandrecht op deze trampolines. De looptijd van de lease is 48 maanden. De derde partij verkrijgt voor haar financiering een tweede hypothecaire inschrijving op het bedrijfsgedeelte van het onroerend goed en een tweede pandrecht op de activa van Mundo Sportivo B.V. en ERKA Beheer B.V., met uitzondering van de geleasede trampolines. Deze financiering kent een aflossingsvrije periode tot 2022. 

Huidige financieringen
Mundo Sportivo is een nieuwe entiteit die voor financiering geen vreemd vermogen heeft. Bezie je de geconsolideerde balans van ERKA Beheer B.V. per ultimo 2016, dan is er een rekening-courant krediet met een limiet van € 125.000,- bij Rabobank (waar een borgstelling van € 50.000,- per persoon door de heer de Vlieger en de heer Nien en een gedeelte staatsgarantie als zekerheid tegenover staat) en ongeveer € 120.000,- aan leaseverplichtingen aanwezig als vreemd vermogen. Alle geleasede objecten worden gebruikt in de uitoefening van de activiteiten van Henitech B.V. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Mundo Sportivo B.V., ERKA Beheer B.V., VdR Administratie & Advies B.V. en Henitech B.V. 
  • Ricardo Wassenberg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het commercieel onroerend goed, adres: Pater Claretstraat 4, 6 en 8, kadastraal op 26 november 2017 bekend als sectie C nummer 2009 BEESEL. Onder de kadastrale aanduiding BEESEL C 2009 vallen op dit moment ook de Pater Claretstraat 2 en 2a. Deze zullen voordat Collin Crowdfund haar tweede hypothecaire inschrijving verkrijgt kadastraal worden afgesplitst.
    Het onroerend goed waarop Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving krijgt zal worden voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 340.000,- (te vermeerderen met rente en kosten). Het onroerend goed is na verbouwing getaxeerd op een waarde van € 455.000,-. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ERKA Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Mundo Sportivo B.V. als Verhoogd risico. Op dit moment is er nauwelijks data bekend bij Dun & Bradstreet, aangezien Mundo Sportivo B.V. een startende entiteit is. ERKA Beheer B.V., Henitech B.V. en VdR Administratie & Advies kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2016 en de geconsolideerde prognoses voor 2017 van ERKA Beheer B.V. Voor 2018 is er een combinatie gemaakt van de geconsolideerde prognose voor ERKA Beheer B.V. en de vennootschappelijke prognoses van Mundo Sportivo B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde ERKA Beheer B.V. geconsolideerd een omzet van ruim 1,1 miljoen euro, waar een netto winst van ongeveer € 55.000,- van overbleef. In dat jaar was de genormaliseerde cashflow € 103.000,- en de aflossingsdruk € 21.000,- (score Excellent). Voor 2017 is er een omzet van een kleine 1,3 miljoen geprognosticeerd. De netto winst is door hogere afschrijvingen en eenmalig hogere kosten ongeveer € 26.000,-. De genormaliseerde cashflow wordt geprognosticeerd op € 83.000,-, met een aflossingsdruk van € 21.000,-. Er resteert naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 62.000,- (score Excellent). Voor 2018 wordt er voor ERKA Beheer B.V. en Mundo Sportivo B.V. gecombineerd een omzet van 1,7 miljoen euro geprognosticeerd. Er wordt een netto winst van € 86.000,- geprognosticeerd. In de kosten zijn de eenmalige opstartkosten van XBAZE Jump Offenbeek (welke in Mundo Sportivo B.V. wordt geëxploiteerd) meegenomen. Er is een geprognosticeerde genormaliseerde cashflow van ruim € 210.000,- en een aflossingsdruk van € 99.000,- (score Goed). Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om de Rentabiliteit van ERKA Beheer B.V. als Ruim voldoende te kwalificeren. 

Solvabiliteit
Het risicodragende vermogen van ERKA Beheer B.V. bestaat volledig uit eigen vermogen. Op het moment van financieren is het gecombineerde eigen vermogen van ERKA Beheer B.V. en Mundo Sportivo B.V. 27% op een balanstotaal van ongeveer 1,2 miljoen euro (score Ruim voldoende). Per ultimo 2016 had ERKA Beheer B.V. een solvabiliteit van 50% op een balanstotaal van ruim € 500.000,-. Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit naar verwachting ten opzichte van 2017. Het eigen vermogen wordt in dat jaar geprognosticeerd op 34% van het balanstotaal van ongeveer 1,2 miljoen euro. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Liquiditeit
Per ultimo 2016 heeft ERKA Beheer B.V. een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van 1,6 (score Excellent). Naar verwachting daalt de current ratio per ultimo 2017 ietwat, mede veroorzaakt door het toenemen van de aflossingsdruk voor 2018, naar 1,4 (score Ruim voldoende).b Per ultimo 2018 verbetert de current ratio zich volgens de prognose naar 2,2 (score Excellent). De vlottende activa bestaat grotendeels uit vorderingen. Tevens zijn er voorraden en liquide middelen aanwezig aan de activazijde van de balans. Het kortlopende vreemd vermogen bestaat vanaf ultimo 2017 grotendeels uit de aflossingsdruk aan Collin, ABC en Rabobank voor het komende jaar. Wij kwalificeren de liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34840 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2017 om 11:05
investeerder-39197 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2017 om 11:04
investeerder-14166 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2017 om 11:04
investeerder-45193 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-12-2017 om 11:04
investeerder-40070 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-12-2017 om 11:04

Ondernemer
Ron de Vlieger
Ricardo Wassenberg

Crowdfund Coach


Jeroen Poort