36647

MV Welding Piping & Constructions B.V.

€ 35.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 95
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 95 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam MV Welding Piping & Constructions B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 04-01-2013

Leendoel

MV Welding Piping & Constructions B.V. is een onderneming gespecialiseerd in lassen en fitten van leiding- en constructiewerk. Onder leiding van ondernemer Maurice Vijfvinkel wordt er door gespecialiseerd personeel prefabwerk / seriewerk, montagewerk, gekwalificeerd laswerk en fitwerkzaamheden geleverd. De ondernemer is op zoek naar werkkapitaal, zodat hij diverse opdrachten/projecten kan voorfinancieren.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn MV Welding Piping & Constructions B.V. en MV Welding Holding B.V.
  • Door de heer M. Vijfvinkel wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor MV Welding Piping & Constructions B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van MV Welding Piping & Constructions B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
M.V. Welding Piping & Constructions B.V. kampt vanwege het coronavirus met uitgestelde werkzaamheden en ZZP’ers e.d. zijn vaker afwezig in verband met ziekte of voorzorgsmaatregelen, hierdoor daalt de omzet. Daarentegen worden klussen enkel uitgesteld en verwacht de ondernemer richting het einde van het jaar meer omzet te draaien dan voorheen verwacht.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 54.000 € 42.000
Vlottende activa € 147.000 € 249.000
Overige vlottende activa € 56.000 € 26.000
Totaal € 257.000 € 328.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 29.000 € 89.000
Langlopende schulden € 50.000 € 39.000
Kortlopende schulden € 178.000 € 189.000
Totaal € 257.000 € 317.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 885.000  
Bruto winst € 396.000  
Kosten € 322.000  
Belasting € 14.000,-
Netto winst € 60.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9164 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2020 om 10:09
investeerder-95882 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-05-2020 om 10:09
investeerder-26880 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-05-2020 om 10:09
investeerder-75253 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2020 om 10:08
investeerder-69052 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-05-2020 om 10:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders