46638

N. Booij Holding B.V. 2

€ 200.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 383
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-10-2023 in 2 uur volgeschreven door 383 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam N. Booij Holding B.V
Sector Industrie
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verhuiskosten
Datum van oprichting 29-09-2016
Website www.booijmachinetechniek.nl

Leendoel

N. Booij Holding B.V. is de houdstermaatschappij van ondernemingen die aan machinebouw, revisie en onderhoud van machines voor de (vooral voedings-)industrie doen.
In 2021 nam N. Booij Holding B.V. een (minderheids) belang in branchegenoot Baron & Verhoef. Deze transactie werd in november 2021 gefinancierd door de investeerders van Collin Crowdfund. De maandelijkse betalingen worden tot op heden probleemloos voldaan en de oorspronkelijke lening van € 125.000,- is inmiddels afgelost naar € 79.166,74 per 25-09-2023. Een al langere bestaande samenwerking kon daarmee worden uitgebouwd, wat betekent dat er een bredere, meer complete dienstverlening aan elkaars klanten gedaan kan worden en dat er over en weer efficiency voordelen behaald worden door elkaars machines en personeel te benutten.
De bedrijven van N. Booij Holding B.V. gaan verhuizen naar het naastgelegen pand bij Baron & Verhoef. Beide panden kunnen door een doorbraak met elkaar verbonden worden, waardoor machines en personeel beter over en weer benut kunnen worden, heen en weer rijden bespaard wordt en projecten naar verwachting efficiënter en soepeler zullen gaan verlopen. Bovendien zullen de huisvestingskosten dalen. Voor de kosten van de verhuizing en inrichting wordt een financiering gevraagd.

Er wordt een lineaire lening verstrekt van € 200.000,- met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwingskosten € 170.000
Inrichting pand € 30.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • N. Booij Holding B.V.
  • Booij Machinetechniek B.V.
  • Booij Belting B.V.
  • Booij Industrial B.V.
 • De heer N.F.A. Booij en mevrouw M.S. Thurkow geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van N. Booij Holding B.V., Booij Machinetechniek B.V., Booij Belting B.V. en Booij Industrial B.V. worden in 3e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zijn in 1e verband verpand ten behoeve van een rekening courant bij de Rabobank en in 2e verband verpand ten behoeve van de investeerders bij Collin Crowdfund uit de vorige crowdfundcampagne.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van N. Booij Holding B.V., Booij Machinetechniek B.V., Booij Belting B.V. en Booij Industrial B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zijn in 1e verband verpand ten behoeve van een rekening courant bij de Rabobank.
 • De heer N.F.A. Booij en mevrouw M.S. Thurkow geven een negatieve hypotheekverklaring af op de woning aan de Overijsselseweg 16 a, 8912 CB te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie I, nummers 209 en 203 te Huizum. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor N. Booij Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Booij Belting B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificaties voor Booij Machinetechniek B.V. en Booij Industrial B.V. zijn Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde (concept) en enkelvoudige (definitieve) cijfers van N. Booij Holding B.V. over 2022 en door de accountant opgestelde prognoses voor 2023 en 2024. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In de prognose is met een lagere omzet rekening gehouden dan in 2022, want in dat jaar speelde een groot, maar wel verliesgevend project.

In de prognose van 2024 wordt een netto winst verwacht van € 68.234,- t.o.v. een netto winst van € 41.000,- in 2023. In de prognose voor 2024 is rekening gehouden met effecten van de verhuizing, zijnde lagere huisvestingskosten en personeelskosten. Met verdere synergie-effecten zoals het meer gestroomlijnd uitvoeren van projecten is geen rekening gehouden, omdat deze effecten lastig kwantificeerbaar zijn. De afschrijvingen bedroegen in het jaar 2022 € 84.000,-. De afschrijvingen voor het jaar 2023 zijn begroot op € 136.000,-. 

Jaarcijfers

Balans overzicht geconsolideerd ultimo 2022 (concept)

Activa

  2022
Vaste activa € 462.000
Vlottende activa € 899.000
Overige vlottende activa € 43.000
Totaal € 1.404.000

Passiva

  2022
Risicodragend vermogen € 378.000
Garantievoorziening € 52.000
Langlopende schulden € 135.000
Kortlopende schulden € 839.000
Totaal € 1.404.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd concept 2022

Omzet € 3.045.000
Bruto winst € 1.909.000
Kosten € 1.844.000
Netto winst € 65.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 2.668.000
Bruto winst € 1.850.000
Kosten € 1.809.000
Netto winst € 41.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-392726 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 14:06
investeerder-359851 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 14:06
investeerder-197356 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 14:03
investeerder-321970 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 14:01
investeerder-90588 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders