46422

Na Brasa B.V.

€ 325.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 306
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

73 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-11-2023 in 22 dagen volgeschreven door 306 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 7 november 2023

Beste investeerder,

16 oktober jl. is de crowdfunding van Na Brasa B.V. live gegaan. Het leenbedrag wordt neerwaarts aangepast tot € 325.000,-. Het restantgedeelte wordt door een leverancier ingevuld. De zekerheden blijven ongewijzigd.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

Leenbedrag: € 325.000,-.

Rente: 9,5%.

Looptijd: 60 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Samenvatting
Lilliana Neves en Xavier York hebben de mogelijkheid om een nieuw restaurant, Na Brasa, aan de boulevard van het strand Kijkduin (Den Haag) te openen. Beiden hebben veel (leidinggevende) ervaring in de horeca, met een duidelijke onderlinge werkverdeling en geven sinds enkele jaren advies aan bestaande horeca ondernemers. De wens leeft echter al langer vanuit de ondernemers om, met een eigen visie en missie, een eigen restaurant te openen.
Na Brasa is een all day Latin fusion concept met een 5d experience waarbij het draait om een complete beleving. Het is een van de eerste restaurants met digitalisering op een unieke wijze en beleving in één. Na Brasa zal overdag een Portugees/Spaans bakkerijtje zijn met vlotte service en in de avond omtoveren tot casual dining waarbij je kunt tafelen en ook gerechten kunt delen tot in de late uurtjes.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is € 350.000,- en wordt gebruikt voor de verbouwing en inrichting van Na Brasa. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.020.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 9,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

 • De geldnemers zijn:
  • Na Brasa Kijkduin B.V.
  • House of Seven B.V.
  • Reivax Holding B.V. 
 • Mevrouw L. Neves geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de persoonlijke borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het onroerend goed met als adres Weena 843 te Rotterdam kadastraal bekend als sectie S, complexaanduiding 4668, appartementsindex 191 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 395.000,- en een openstaande schuld van € 318.050,- per d.d. 01-08-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 380.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14 januari 2022.
 • De heer X. York geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,- Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen in de onderneming. De eigen vermogenspositie van de borg bedroeg per 31 december 2021 € 22.580.000,- op een balanstotaal van € 79.990.000,- op basis van de gedeponeerde jaarrekening 2021.
 • De lening van De Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de lening mag worden afgelost indien de solvabiliteit ten minste 25% bedraagt na aflossing; De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt verstrekt voor de verbouwing van het aan te huren pand in Kijkduin op de boulevard. Met de lening zal de verbouwing worden verricht en tevens de aankoop van inventaris, voorraad, en dergelijke voor de opening van het restaurant Na Brasa.

Ondernemer

Lilliana Neves heeft ruim 20 jaar ervaring in de horeca en is in het bezit van een Gastvrouw en HBO management diploma. Zij is voornamelijk werkzaam geweest als manager of regio manager in dienst bij ondernemers waarin ze de verantwoordelijkheid had voor de complete bedrijfsvoering zowel voor als achter de schermen. 

Xavier York is een Kitchen manager en chefkok. Hij zorgt ook voor de carribische touch aan het eten (de fusion).

Samen werken ze al meerdere jaren samen en hebben zij samen al eerder een onderneming opgericht, Horeca XLence. Hierin ondersteunen, begeleiden en geven zij advies aan horeca ondernemers. Beide ondernemers zijn inzetbaar op zowel de vloer als in de keuken.

Al deze ervaring heeft er voor gezorgd dat ze graag zelf een restaurant willen starten met hierin ruimte voor eigen visie en ideeën. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van Na Brasa.

Onderneming

Na Brasa is gevestigd aan de boulevard van het fors gerenoveerde Kijkduin. Bij de verbouwing is er veel nieuwbouw gerealiseerd en is tevens de hele boulevard opnieuw opgebouwd. De verwachting is dat er jaarlijks 6 miljoen bezoekers naar Kijkduin komen.

Na Brasa betekent gegrild maar ook "even snel". 90% van de gerechten worden bereid op een gril. De keuken is gespecialiseerd in de Spaans – en Portugeestalige keuken wereldwijd. De complete ‘Latinworld’ onder één Nederlands dak, oftewel Latin fusion. Dit met een laagdrempelig, sfeervol maar toch ook met een modern en warme classy look en feel. Daarnaast is er het Dulzura concept, de zoete kant, en kun je er terecht voor de authentieke zoete versnaperingen zoals bij de typisch Portugees-Spaanse bakkerijtjes. Hier kunt u genieten van een snelle koffie (Café Na Brasa), maar ook  ontbijten en lunchen. 

Enthousiaste medewerkers worden getraind via een eigen academie, wat zorgt voor een onderscheidend vermogen in de horeca om personeel aan te trekken. Met de opleiding wordt er een goede basis gecreëerd voor een optimale service en bediening van de klant.. Als laatste zorgt “live entertainment” in de vorm van optredens m.b.t. Salsa, Bachata en Merengue muziek voor een complete beleving.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Bouwkosten, incl. keuken en bar € 535.000,-
Inventaris, kassasysteem, etc. € 170.000,-
Waarborg huur €   55.000,-
Voorraad € 10.000,-
Overig (k.k./opstart) €   36.000,-
Onvoorzien €   50.000,-
BTW  € 164.000,-
Totale investering   € 1.020.000,-
Inbreng eigen middelen   €   15.000,-
Achtergestelde lening verhuurder € 200.000,-
Investeringsbijdrage verhuurder € 150.000,-
Voorfinanciering verhuurder waarborg €   55.000,-
Leveranciers € 210.000,-
Lease €   40.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 9,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een grace period in de eerste 6 maanden.

Overige financiers:
Vanuit de verhuurder is er een achtergestelde lening ad € 200.000,- aanwezig waar niet op zal worden afgelost in het eerste jaar. Tevens zal er vanuit leveranciers een financiering worden afgegeven, wat voornamelijk bestaat uit voorfinanciering van de BTW en een vooruitbetaling van bonussen. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Na Brasa Kijkduin B.V. is Gemiddeld risico. Zowel House of Seven Holding B.V. en Reivax Holding B.V. hebben een Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. 
Deze score is gebaseerd op basis van de prognose opgesteld door ondernemers, het ondernemersplan en de IB-aangifte 2022 van de beide ondernemers. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit 
Op basis van de verwachte prognose uit de onderneming is de te verwachte omzet € 1.740.000,- met een  cashflow in de eerste 12 maanden na financiering van € 113.000,-. Gezien de financiering op basis van een prognose is kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit 
Door de achtergestelde lening, inbreng eigen middelen en de investeringsbijdrage van de verhuurder van totaal € 365.000,- komt de solvabiliteit bij aanvang uit op 36% op een totaalvermogen van € 1.020.000,-. Wij kwalificeren hiermee de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden 
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

 • De geldnemers zijn:
  • Na Brasa Kijkduin B.V.
  • House of Seven B.V.
  • Reivax Holding B.V. 
 • Mevrouw L. Neves geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de persoonlijke borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het onroerend goed met als adres Weena 843 te Rotterdam kadastraal bekend als sectie S, complexaanduiding 4668, appartementsindex 191 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 395.000,- en een openstaande schuld van € 318.050,- per d.d. 01-08-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 380.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14 januari 2022. 
 • De heer X. York geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,- Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen in de onderneming. De eigen vermogenspositie van de borg bedroeg per 31 december 2021 € 22.580.000,- op een balanstotaal van € 79.990.000,- op basis van de gedeponeerde jaarrekening 2021.
 • De lening van De Kijkduinse Ontwikkelingsmaatschappij B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de lening mag worden afgelost indien de solvabiliteit ten minste 25% bedraagt na aflossing; De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de 2e hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid, zakelijke borgstelling van verhuurder en de achtergestelde lening kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend  
Afloscapaciteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158025 heeft € 22.500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:57
investeerder-4868 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:50
investeerder-110107 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 18:05
investeerder-35696 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:51
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:30

Ondernemer

L. Neves en X. York

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur