fbpx
33445

Nailcareathome

€ 25.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 50
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 50 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nailcareathome
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering/werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2009
Website N.v.t.

Leendoel

Onderneemster Sabine Brugman heeft sinds 2009 een schoonheidssalon aan huis. Nu doet de kans zich voor om samen met een collega schoonheidsspecialist een opleidingsinstituut over te nemen. Het over te nemen instituut heeft verschillende volledig ingerichte schoonheidskamers. Het doel is om de opleidingen te gaan geven en daarnaast haar huidige klantenkring vanuit de school te bedienen. Voor de overname heeft mevrouw een financiering benodigd. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De overnameprijs betreft het dubbele bedrag, de andere firmant brengt dat als kapitaal in. Deze financiering is enkel fericht op mevrouw Brugman als debiteur. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname Opleidingsinstituut € 30.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 40.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Mevrouw S.C.M. Brugman handelend onder de naam Nailcareathome. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nailcareathome worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nailcareathome is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Nailcareathome. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De historische cijfers zijn gebaseerd op de huidige activiteiten van de onderneemster. De prognose betreft een geconsolideerde prognose voor 50% van de nieuwe activiteiten en de volledige huidige activiteiten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 6.000 € 5.000
Vlottende activa €1.000 €2.000
Overige activa € 3.000 € 11.000
Totaal € 10.000 € 18.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 6.000 € 5.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € – € –
Totaal € 10.000 € 18.000

Winst- en verliesrekening 2018 en P2020

  2018 P2020
Omzet € 47.000 € 146.000
Brutowinst € 44.000 € 111.000
Kosten € 8.000 € 58.000
Resultaat € 36.000 € 53.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-102957 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 14:11
investeerder-64151 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 14:10
investeerder-84431 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 14:08
investeerder-93124 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 14:08
investeerder-70968 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-10-2019 om 14:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders