46228

Nana Shop V.O.F.

€ 60.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 163
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 163 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nana Shop V.O.F.
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-01-2022

Leendoel

De heer en mevrouw Wu wensen de Big Bread Kitchen te Wassenaar over te nemen. Voor de overname is een financiering benodigd. De financiering wordt aangewend voor de overname van de inventaris alsmede goodwill.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 75.000
Goodwill € 10.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 95.000
Eigen inbreng € 35.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer L. Wu en en mevrouw X. Wu handelend onder de naam Nana Shop V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nana Shop V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer L. Wu en mevrouw X. Wu geven een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement aan de Damasstraat 145, 2522TM te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AI, complexaanduiding 8555, appartementsindex 2 te 's-Gravenhage. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 119.600,- en een openstaande schuld van € 98.863,- per d.d. 31-12-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nana Shop V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de bestaande Big Bread Kitchen te Wassenaar en de prognosecijfers, alsmede de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers zijn gebaseerd op de historische cijfers van Big Bread Kitchen te Wassenaar, inclusief een verwachte groei.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 85.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 95.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 35.000
Langlopende schulden € 48.000
Kortlopende schulden € 12.000
Totaal € 95.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 323.000
Bruto winst € 226.000
Kosten € 116.000
Resultaat € 110.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-386992 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 11:09
investeerder-109740 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 11:09
investeerder-147148 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 11:09
investeerder-352743 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 11:08
investeerder-291058 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders