41918

Nederlands de Baas

€ 640.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 434
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 434 investeerders

Samenvatting

Sander Cramer en Margriet van Baasbank runnen samen de taal- en inburgeringsschool Nederlands de Baas in Nijmegen. Sinds de start in 2017 is Margriet het gezicht van de school. Op dit moment geeft zij samen met 21 docenten les aan ongeveer 150 cursisten, welke bestaan uit vluchtelingen, gezinsmigranten en expats. Sander houdt zich voornamelijk bezig met de financiën en de marketing. 

Naast de taal- en inburgeringscursussen die fysiek gegeven worden, lanceren Sander en Margriet per augustus 2022 een online platform waarmee ze ook online cursussen zullen gaan verzorgen. Ook is Nederlands de Baas onlangs door de overheid toegelaten tot het STAP-register en faciliteert Nederlands de Baas zakelijke opdrachten, zoals begeleiding op de werkvloer.

Om de fysieke lessen te kunnen geven, huurt Nederlands de Baas momenteel op vier locaties in Nijmegen en een locatie in Gennep en Bergen met kortlopende huurcontracten bij veelal bibliotheken. Door de aankoop van het pand aan de Hatertseweg 845 te Nijmegen, kunnen de lessen in Nijmegen op één plek worden gegeven. De reistijd en huisvestingskosten zullen door de aankoop van het bedrijfspand aanzienlijk worden verminderd.

Het aan te kopen pand is momenteel in gebruik als kantoor. In de loop van 2023 willen Sander en Margriet de eerste en tweede verdieping verbouwen tot twee te verhuren appartementen. De begane grond zal efficiënter ingericht worden, waardoor alle scholingsactiviteiten daar plaats kunnen vinden. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 740.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 100.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 640.000,-. De looptijd is 24 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 560.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

De lening zal uiterlijk 28-06-2022 rentedragend worden. Hierdoor kan het zijn dat de bedenktermijn korter is dan de gebruikelijke 4 dagen.

Risico

De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Nederlands de Baas B.V., Sancram Holding B.V., Van Baasbank Holding B.V., de heer A.W. Cramer en mevrouw M.N. van Baasbank. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers na de eigen inbreng en buiten de overwaarde op het woonhuis (circa € 330.000,- op basis van een recente taxatie) grotendeels moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nederlands de Baas B.V., Sancram Holding B.V. en Van Baasbank Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Hatertseweg 845, 6535 ZT Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2795 te Hatert worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 640.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hatertseweg 845, 6535 ZT Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2795 te Hatert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 465.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 april 2022. Met een verbouwing van € 50.000,- kunnen van de eerste en tweede verdieping twee appartementen gemaakt worden. De marktwaarde van na verbouwing bedraagt € 700.000,-. De ondernemers zijn voornemens om de verbouwing in 2023 plaats te laten vinden en zal volledig uit eigen middelen worden voldaan.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Angerensteinstraat 13 A, 6535 JL Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2794 te Hatert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 423.300,- en een openstaande schuld van € 392.000,- per 31 maart 2022. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 725.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 22 maart 2022. 
 • Men heeft de mogelijkheid om eenmalig € 230.000,- af te lossen zonder vergoedingsrente in het eerste jaar na verstrekking van de lening. De aflossing zal voortkomen uit de overwaarde van het woonhuis die de ondernemers op willen nemen. Bij de aflossing ter hoogte van € 230.000,- zal de hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund op het woonhuis aan de aan de Angerensteinstraat 13 A, 6535 JL Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2794 te Hatert worden doorgehaald. De aflossing zal in mindering gebracht worden op de slottermijn. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het pand aan de Hatertseweg 845 te Nijmegen.

Ondernemer

Sander Cramer (1980) en Margriet van Baasbank (1981) zijn in 2017 samen de taal- en inburgeringsschool Nederlands de Baas gestart. Margriet is sinds de start het gezicht van de school. Samen met 21 docenten geeft zij les aan ongeveer 150 cursisten. Daarnaast houdt ze zich bezig met de kwaliteit van de lessen en het contact met de cursisten en de docenten. Margriet heeft een Master behaald in Culturele Antropologie en een 1e-graads lesbevoegdheid. Ook heeft ze 10 jaar lesgegeven op een Havo/VWO-school. Vanaf 2015 gaf Margriet als zelfstandige onder andere les bij Fontys Hogeschool en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sander, met een afgeronde Master in International Business & Management, houdt zich bij Nederlands de Baas bezig met de bedrijfsmatige kant van de onderneming, te weten de financiën en marketing. Voor het runnen van Nederlands de Baas maakte Sander met zijn onderneming gaming apps voor kinderen. Sander en Margriet zijn getrouwd en hebben samen vijf kinderen. 

Onderneming

Nederlands de Baas geeft taal- en inburgeringscursussen aan vluchtelingen, gezinsmigranten en expats, zoals een cursus Alfabetisering, Inburgering of Orientatie op de Arbeidsmarkt. Ook biedt Nederlands de Baas privé-lessen aan. Voor het geven van de cursussen aan vluchtelingen sluiten Sander en Margriet contracten af met gemeenten. Daarnaast sluit Nederlands de Baas contracten met de cursisten zelf, die zij betalen uit hun DUO lening. Op dit moment heeft Nederlands de Baas 150 cursisten. Margriet werkt samen met 21 docenten om deze cursisten les te geven. 

Naast de cursussen die fysiek gegeven worden, lanceren Sander en Margriet per augustus 2022 een online platform waarmee ze ook online cursussen gaan verzorgen. Ze richten zich hiermee op de gezinsmigranten, die in hun eigen land een examen dienen te behalen alvorens naar Nederland te kunnen komen. Sander en Margriet verwachten in het eerste jaar minimaal 10 groepen van 10 deelnemers les te kunnen geven. Daarnaast is Nederlands de Baas door de overheid toegelaten tot het STAP-register, waarmee extra omzet gegenereerd kan worden. Sander en Margriet verwachten in 2023 minimaal 100 STAP-trajecten te faciliteren. Tenslotte genereert Nederlands de Baas omzet met het faciliteren van zakelijke opdrachten welke via het UWV worden geïnitieerd.

Om de fysieke lessen te kunnen geven, huurt Nederlands de Baas op dit moment vier locaties in Nijmegen en een locatie in Gennep en Bergen. Deze locaties kennen kortlopende huurcontracten. Met de aankoop van het pand aan de Hatertseweg 845 te Nijmegen, zal de school zich in Nijmegen op een plek gaan vestigen. De aankoop van het pand bespaart de ondernemers naast huisvestingskosten ook reistijd.

Het aan te kopen pand is gelegen op een goed bereikbare locatie in Nijmegen. Het pand valt onder de bestemming Centrum, waardoor zowel de kantoorfunctie als wonen is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Momenteel is het pand in zijn geheel in gebruik als kantoor. Het pand zal door Nederlands de Baas in eerste instantie in zijn geheel gebruikt worden voor het lesgeven aan cursisten. 

Juridische structuur: 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Hatertseweg 845 €680.000,-
Kosten Koper €60.000,-
Totaal €740.000,-
Eigen middelen €100.000,-
Lening via Collin Crowdfund €640.000,-

Leenbedrag: € 640.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 24 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing een slottermijn van € 560.000,- 

Overige financiers:
Nederlands de Baas BV heeft per 31 december 2021 een kortlopende schuld van € 18.017,- aan een kredietinstelling. Dit betreft een rekening courant faciliteit met een limiet van € 20.000,- vanwege voorfinanciering van de uitbetaling van de contracten door DUO, de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. Sancram Holding B.V. heeft per 31 december 2021 een uitstaande verplichting van € 57.559,- aan ABN Amro Lease ter financiering van een auto. De leasetermijn bedraagt € 1.038,05 per maand voor het laatst op 12 december 2023. De auto is als zekerheid gesteld voor de financiering bij de ABN Amro Lease. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor Sancram Holding B.V. is Verhoogd Risico. De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor Van Baasbank Holding B.V. en Nederlands de Baas B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op jaarcijfers 2021 en prognosecijfers 2022 van Sancram Holding B.V., Van Baasbank Holding B.V. en Nederlands de Baas B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de omzet van Nederlands de Baas B.V. € 750.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 103.000,-. De omzet over 2022 wordt geprognosticeerd op € 750.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot na rente- en aflosverplichtingen van € 77.000.-. Voor 2023 wordt een omzetstijging en een stijging van het netto cashflowoverschot verwacht van minimaal 15%. Eventuele verhuuropbrengsten van de twee appartementen zijn hierin niet meegenomen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen na financiering van Nederlands de Baas B.V. bedraagt € 314.000,- op een balanstotaal van € 1.055.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Nederlands de Baas B.V., Sancram Holding B.V., Van Baasbank Holding B.V., de heer A.W. Cramer en mevrouw M.N. van Baasbank. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers na de eigen inbreng en buiten de overwaarde op het woonhuis (circa € 330.000,- op basis van een recente taxatie) grotendeels moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nederlands de Baas B.V., Sancram Holding B.V. en Van Baasbank Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Hatertseweg 845, 6535 ZT Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2795 te Hatert worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 640.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hatertseweg 845, 6535 ZT Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2795 te Hatert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 465.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 april 2022. Met een verbouwing van € 50.000,- kunnen van de eerste en tweede verdieping twee appartementen gemaakt worden. De marktwaarde van na verbouwing bedraagt € 700.000,-. De ondernemers zijn voornemens om de verbouwing in 2023 plaats te laten vinden en zal volledig uit eigen middelen worden voldaan.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Angerensteinstraat 13 A, 6535 JL Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2794 te Hatert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 423.300,- en een openstaande schuld van € 392.000,- per 31 maart 2022. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 725.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 22 maart 2022.
 • Men heeft de mogelijkheid om eenmalig € 230.000,- af te lossen zonder vergoedingsrente in het eerste jaar na verstrekking van de lening. De aflossing zal voortkomen uit de overwaarde van het woonhuis die de ondernemers op willen nemen. Bij de aflossing ter hoogte van € 230.000,- zal de hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund op het woonhuis aan de aan de Angerensteinstraat 13 A, 6535 JL Nijmegen, kadastraal bekend als sectie D nummer 2794 te Hatert worden doorgehaald. De aflossing zal in mindering gebracht worden op de slottermijn. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypotheek op het aan te kopen bedrijfspand als de tweede hypotheek op het woonhuis en de gezamenlijke persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-228154 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 11:32
investeerder-216818 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 11:11
investeerder-46320 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 11:11
investeerder-2612 heeft € 6.000 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 11:11
investeerder-14739 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2022 om 11:11

Reacties

Investeerder – 5365
20-06-2022 14:51
Kunt u aangeven waarom de ondernemers 680.000 euro betalen voor een pand met een actuele waarde van 465.000 euro?

Collin Crowdfund
20-06-2022 15:13
Beste investeerder,

De ondernemers betalen voor het aan te kopen pand de waarde van het pand met als gebruik deels Kantoor en deels Wonen. De reden dat zij dit doen is, omdat zij het pand ook als dusdanig willen gaan gebruiken. Daarnaast waren er meerdere potentiële kopers voor het pand, wat de prijs omhoog dreef.

Met vriendelijke groet,
Team Collin Crowdfund

Ondernemer

Sander Cramer en Margriet van Baasbank

Crowdfund Coach


Audrey Franssen