30235

Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V.

€ 150.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 157
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 157 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
Het Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. (hierna: NDC) is specialist op het gebied van Cloudsolutions, integratieplatformen en ICT-dienstverlening, maar ook traditioneel ICT-beheer behoort tot het uitgebreide dienstenpakket. Het bedrijf is opgericht in 2011. De klanten worden geholpen bij het opzetten, inrichten en gebruiken van werkplekken en data ‘in de Cloud’. Dit betekent dat in een optimaal efficiënte automatiseringsvoorziening wordt voorzien. De ondersteuning is divers en altijd op maat;  consultancy, IT-architectuur en projectmanagement behoren tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend verzorgen wij het beheer, onderhoud, hosting en staat een van onze medewerkers voor u klaar op de telefonische helpdesk.  

NDC wil haar activiteiten, na een succesvolle overname van Venema Advies in 2016, verder verbreden en uitbreiden. NDC is in de gelegenheid om de activiteiten van een reeds jaren bestaande onderneming, onder de naam FSupport, over te nemen middels een activa transactie. De reden dat Fsupport wordt overgenomen is de realisatie van een versnelde groei van NDC. Fsupport heeft nog veel klanten die gebruik maken van traditionele ICT-oplossingen. Hier liggen voor NDC serieuze kansen. NDC heeft haar diensten volledig ingericht in de Cloud en wil haar portfolio verder vergroten. 

In augustus 2016 financierde de crowd van Collin de succesvolle overname van een collegabedrijf. Tot op heden worden de betalingsverplichtingen vanuit deze lening keurig en op tijd nagekomen.

Financieringsbehoefte
De overnamesom bedraagt € 400.000,-. De ABN AMRO zal een lening verstrekken van € 250.000,-. De lening van Collin Crowdfund is € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd van de lening.

Risico
De Dun & Bradstreet score geeft voor Nederlandse Diensten Centrum voor ICT B.V. en Bouwman-IT Holding B.V. een score Laag risico. Voor Motivare Holding B.V. geeft Dun & Bradstreet een score Minimaal risico. NDC-FS B.V. noteert een score Verhoogd risico en NDC-VA B.V. een score Aanzienlijk risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V., Bouman-IT Holding B.V., Motivare Holding B.V., NDC-FS B.V. en NDC-VA B.V. De heer J. Budde geeft een persoonijke borgstelling af van € 120.000,-, die op dit moment volledig materieel is. De heer S.J. Bouwman geeft een persoonlijke borgstelling van € 30.000,-, welke momenteel ook volledig materieel is. Ten slotte geldt er een niet-onttrekkingsverklaring voor Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. zolang de solvabilitiet lager is dan 30%.

Video Pitch

Leendoel

Financiering is benodigd voor de overname van de activiteiten van het reeds jarenlang bestaande en solide IT-bedrijf FSupport. Fsupport beschikt over een mooi en klantportfolio met een gezonde winst en veel potentie om over te gaan naar Clouddiensten van NDC.

Ondernemer

John Budde (54 jaar) heeft meerdere studies afgerond, te weten Hogere Bedrijfskunde, Financieel Management en PDI-1+2. Sinds 1989 is hij werkzaam in de ICT-sector. Eerst als senior systeembeheerder en daarna als ICT-projectmanager, ICT-Consultant en ICT-Architect. Sinds 2007 is hij actief als zelfstandig ondernemer met Motivare Management B.V. (Project manager, Programma manager, ICT-Adviseur) en sinds 2011 ook grootaandeelhouder en directeur van Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V.  Dat bedrijf is gespecialiseerd in Cloud dienstverlening voor met name het MKB.
De kernkwaliteiten van John zijn: betrouwbaar, doelbewust, gestructureerd, communicatief, creatief en gedreven. Hij is samen met zijn echtgenote Sandra Groen (ieder voor 50%) aandeelhouder van Motivare Holding B.V. Sandra is binnen NDC belast met onder andere de administratie en het personeelsmanagement en heeft daarnaast nog een betaalde baan als HR-adviseur.

Sebastiaan Bouwman (36 jaar) heeft een mbo-opleiding Bedrijfsinformatica en een deeltijd hbo-opleiding Bedrijfsinformatica afgerond. Hij is sinds 2001 werkzaam in de ICT-sector als ICT-medewerker. Later heeft hij zich bekwaamd in functies als systeembeheerder, senior consultant, technisch ICT-specialist en ICT-Architect. Vanaf 2014 is hij via zijn personal holding mede-aandeelhouder (22,5%) en Technisch directeur van NDC.
Zijn kernkwaliteiten zijn: betrouwbaar, sociaal, technisch innovatief, creatief en gedreven. Sebastiaan is gehuwd met Kim Gongriep, die werkzaam is het onderwijs. Hij is samen met zijn echtgenote Kim Gongriep (ieder voor 50%) aandeelhouder van Bouwman Holding B.V.

Onderneming

Kernprofiel
In april 2012 is Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. (www.ndc-it.nl) operationeel geworden en het aantal klanten binnen het MKB is in de loop der jaren behoorlijk toegenomen. NDC is in 2014 ook gestart met het leveren van Office-365 en CAD/CAM-producten in verschillende productcombinaties. NDC faciliteert momenteel meer dan 200 geïntegreerde Cloudwerkplekken, waarbij de marge meer dan 40% bedraagt. De verwachting is dat deze marge vanaf 2018 zal worden gehandhaafd doordat meer product-marktcombinaties kunnen worden gemaakt.

NDC heeft bij de start van haar dienstverlening computercapaciteit ingekocht. In de afgelopen drie jaar heeft NDC diverse investeringen gedaan en optimalisaties doorgevoerd, waardoor een belangrijk deel van de dienstverlening vanuit het eigen platform, dat staat opgesteld in het datacentrum van Telecity/Equinix Amsterdam, wordt geleverd. 

Visie
NDC biedt de Cloudwerkplekken aan bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en moderne ICT- voorzieningen en een betrouwbare ICT-leverancier, omdat deze fundamenteel zijn voor het functioneren van deze bedrijven. Bedrijven hoeven door de complete Clouddienstverlening niet zelf te investeren in ICT-middelen, zodat zij zich kunnen richten op hun core business. NDC wil hiermee bedrijven helpen en ontzorgen in hun eigen ontwikkeling door bij de klant een kostenbesparing op ICT te realiseren van 30% via het aanbieden van schaalbare en flexibele ICT-oplossingen en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

Verdienmodel 
NDC is gebaseerd op het op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van een gemeenschappelijk platform (Public Cloud en/of Private Cloud en/of Hybride Cloud) met een volledige eigen identiteit voor de bedrijven. Het verdienmodel van NDC-IT is gebaseerd op abonnementen via een basisvoorziening en aangevuld met maatwerktoepassingen. 

Strategie
NDC bereikt dit door onder meer door traditionele ICT-dienstverleners (welke de Cloud stap nog niet hebben gemaakt of door gebrek aan kennis deze stap nog niet kunnen maken) over te nemen en de aanwezige klanten te begeleiden naar een betrouwbare Cloud oplossing. Tevens presenteert NDC zich via advertentiecampagnes van Google en houdt zij presentaties op business netwerk- evenementen. Niet onbelangrijk is de mond-tot-mond reclame. NDC is een betrouwbare en gedreven IT-Cloud leverancier.

Onderscheidend vermogen/concurrentiepositie
NDC richt zich niet op een specifieke markt. De doelgroep van NDC betreft bedrijven met minder dan 200 werkplekken, omdat ondernemingen van een dergelijke omvang feitelijk te klein zijn om er een eigen ICT-organisatie op na te houden. NDC-IT beperkt zich niet tot een regio, maar is landelijk actief.

NDC blijft zich daarbij richten op Cloudwerkplekken met basis- en maatwerkvoorzieningen waarbij ook combinaties gemaakt kunnen worden tussen traditionele ICT oplossingen, Office 365/Azure en andere vormen. Hiernaast begeleiden zij ICT-Projecten/Programma’s en geven ICT-advies (Consultancy) in zowel Cloud als traditionele ICT-infrastructuren.

De onderscheidende factoren van NDC zijn:

 • Gespecialiseerde kennis op het gebied van Cloudintegratie
 • Snelle en gedegen oplossingen
 • Reeds acht jaar ervaring in geïmplementeerde Cloudoplossingen
 • Communicatief vaardige gesprekspartner voor potentiele klanten met oog voor de continuïteit van het bedrijf 
 • Gedegen ICT-Kennis op functioneel, technisch en organisatorisch niveau
 • In staat om ICT-kosten voor klanten tot 30% te reduceren
 • Flexibele ICT-oplossingen creëren
 • Gespecialiseerd in CAD/CAM-maatwerkoplossingen via de Cloud

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom activa (goodwill en debiteurenbestand) € 335.000,-
Frictiekosten € 65.000,-
Totaal € 400.000,-
Financiering ABN AMRO * € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

*ABN AMRO verstrekt een lening van € 185.000,- en een lening van € 65.000,- met beide een looptijd van vijf jaar. Op de lening van € 185.000,- is de BMKB-regeling van toepassing. Daarnaast zijn de voorraden, inventaris en vorderingen verpand aan de ABN AMRO. Ten slotte gelden voor de financiering van de ABN AMRO twee persoonlijke borgstellingen van de ondernemers. Vooralsnog zal de bestaande kredietfaciliteit van € 75.000,- bij de ABN AMRO ongewijzigd / gehandhaafd blijven.

Per 1 juli 2018 worden middels een activatransactie de activiteiten van FSupport overgenomen en zullen gelijktijdig volledig worden geïntegreerd in NDC. Betaling van de koopsom zal in één transactie plaatsvinden op 1 juli 2018. 

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V., Motivare Holding B.V., Bouwman-IT Holding B.V., NDC-VA B.V. en NDC-FS B.V.
 • Een persoonlijke borgstelling van € 120.000,- van de heer J. Budde. Aangezien er een overwaarde is op de eigen woning is de borgstelling op dit moment volledig materieel, rekening houdend met de eerder afgegeven borgstellingen
 • Een persoonlijke borgstelling van € 30.000,- van de heer S.J. Bouwman. Gezien de vermogenspositie is deze borgstelling momenteel volledig materieel van aard, rekening houdend met de eerder afgegeven borgstellingen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. mogen plaatsvinden, zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Zowel John en Sebastiaan blijven naast hun werkzaamheden voor NDC ook nog zelfstandig projecten uitvoeren. Derhalve zijn zij beiden niet afhankelijk van enkel de inkomsten uit NDC.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft voor Nederlandse Diensten Centrum voor ICT B.V. en Bouwman-IT Holding B.V. een score Laag risico. Voor Motivare Holding B.V. geeft de Dun & Bradstreet score een Minimaal risico. NDC-FS B.V. noteert een score Verhoogd risico en NDC-VA B.V. een score Aanzienlijk risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers van 2017 en de prognose voor 2018 en 2019.

Rentabiliteit
Door overname van Fsupport, waarvan de activiteiten volledig zullen worden geïntegreerd in NDC, zal de winst naar verwachting verder gaan toenemen. Volgens de voorlopige jaarcijfers van 2017 was de omzet ruim € 405.000,-, met een genormaliseerde cashflow van € 59.000,- (score Ruim voldoende). Dit was ruim voldoende voor het nakomen van de financiële verplichtingen. In het eerste jaar na overname (2018) groeit de omzet door het vergroten van het klantenbestand conform verwachting naar € 700.000,-. Dat resulteert in een genormaliseerde kasstroom van € 122.000,- met een score Goed. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. Ultimo 2019 wordt een omzet begroot van € 970.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 190.000,- (score Goed). Wij kwalificeren de Rentabiliteit op dit moment met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2017 is het eigen vermogen conform de voorlopige jaarcijfers € 67.000,- met een solvabiliteit van 22% (score Voldoende). Naar verwachting is het eigen vermogen aan het einde van 2018 € 145.000,- met een solvabiliteit van 19% met een score Voldoende. De daling wordt veroorzaakt door een toename van het balanstotaal. Ultimo 2019 wordt een eigen vermogen geprognotiseerd van € 272.000,- met een solvabiliteit van 36% (score Ruim voldoende). Rekening houdende met de geactiveerde goodwill (€ 222.000,-) hanteren wij voor de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve de score Matig.

Liquiditeit
De current ratio is aan het einde van het boekjaar 2017 volgens de voorlopige jaarcijfers 0,4. Ultimo 2018 zal deze naar verwachting verdubbelen naar een current ratio van 0,8 (met een score Matig). Conform prognose is de current ratio aan het einde van 2019 1,0 met een score Voldoende. Aangezien er op dit moment en in de nabije toekomst voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de kortlopende verplichtingen te voldoen, hanteren wij voor de Liquiditeit de score Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

NDC is een Cloud Solutions leverancier. Wij zouden de investeerders graag uitnodigen op ons kantoor in “de Cloud” waar wij u kunnen laten zien hoe onze unieke Cloud dienstverlening tot stand komt. U zult begrijpen dat het bezoeken van “een kantoor in de Cloud” niet eenvoudig is. Wel kunnen wij u op behoorlijke hoogte brengen en het gevoel van “werken in de Cloud” laten beleven. Daarbij zit u geheel zelf aan het stuur. De 10 grootste investeerders ontvangen van NDC een unieke Cloud beleving.

De incentive zal via Collin Crowdfund worden aangeboden, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6799 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:06
investeerder-31117 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:05
investeerder-33810 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:05
investeerder-3599 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:05
investeerder-3318 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2018 om 10:05

Ondernemer
John Budde en Sebastiaan Bouwman

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman