24847

Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V.

€ 175.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 150
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-08-2016 in 1 uur volgeschreven door 150 investeerders

Samenvatting

Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. (hierna te noemen NDC) is specialist op het gebied van Cloud Solutions, Integratieplatformen en ICT-dienstverlening. Het bedrijf is opgericht in 2011. De klanten worden geholpen bij het opzetten, inrichten en gebruiken van werkplekken en data ‘in de Cloud’. Dit betekent dat in een optimaal efficiënte automatiseringsvoorziening wordt voorzien. De ondersteuning is divers en altijd op maat: consultancy, IT-architectuur en projectmanagement behoren tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend verzorgen wij het beheer, onderhoud, hosting en staat een van onze medewerkers voor u klaar op de telefonische helpdesk. Alle dienstverlening bereikbaar via één partij. NDC neemt de verantwoordelijkheid voor uw complete ICT tegen een helder en vast tarief per maand. Vaste servicepakketten én zoals gezegd de mogelijkheid tot een ICT-pakket op maat; NDC heeft voor elke organisatie een passende Cloud-oplossing. Altijd met A-merken en betrouwbare partners. Duurzaam, groen en tegen een scherpe prijs. NDC monitort uw updates en uw beveiliging. NDC ontzorgt! De oplossing zit in Cloud Solutions van NDC.

NDC wil haar activiteiten verder verbreden en uitbreiden en is in de gelegenheid om de activiteiten van een reeds jaren bestaande onderneming, onder de naam Venema Advies, over te nemen middels een activa transactie. Dit impliceert dat het debiteurenbestand en activiteiten worden gekocht. De overnamesom bestaat voor een belangrijk deel uit te betalen goodwill met lange termijn contracten. De reden dat Venema Advies wordt overgenomen is de realisatie van een versnelde groei van NDC. Venema heeft nog veel klanten die gebruik maken van traditionele ICT-oplossingen. De ontwikkeling in de ICT-sector is volledig Cloud georiënteerd en steeds meer bedrijven maken de overstap naar de Cloud. Hier liggen voor NDC serieuze kansen. NDC heeft haar diensten volledig Cloud ingericht en wil haar portfolio verder vergroten. Dit kan onder meer door een stevige reclamecampagne, hetgeen deels ook gebeurt via Google Adwords. Een andere manier is om een salesmanager aan te trekken. De kosten hiervan zijn hoog en de resultaten niet gegarandeerd. De derde en naar verwachting meest succesvolle manier is het overnemen van een bedrijf dat traditionele ICT-diensten levert, zodat NDC deze klanten kan begeleiden naar Cloud oplossingen. Voor deze bedrijven is dat veelal financieel aantrekkelijker (kosten verlaging van ongeveer 30%) en voor NDC is dit interessant, omdat de marges op Cloud diensten gunstiger zijn (minder kosten als gevolg van minder ICT-personeel op klantlocatie, een andere licentie structuur en facilitaire voorzieningen). 

Financieringsbehoefte

De overnamesom goodwill en debiteurenportefeuille bedraagt € 250.000,-. De transactiedatum is 1 september 2016. Van de koopsom dient 50% per 1 september te worden voldaan, 25% na 4 maanden en de resterende 25% over 10 maanden. Bij aanvang kan er door NDC uit eigen middelen een bedrag van € 22.500,- (incl. overige kosten) worden ingebracht. Rekening houdende met de 2e termijn, te betalen per 1 januari 2017, bedraagt de financieringsbehoefte € 175.000,-. De slottermijn van € 62.500,- wordt per 1 juli 2017 uit eigen middelen voldaan. De totale eigen inbreng bedraagt derhalve € 85. 000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd van de lening.

Structuur

Motivare Holding B.V. is de holding van aandeelhouder John Budde en zijn echtgenote. Ieder heeft 50% belang. Motivare Holding B.V. participeert voor 100% in Motivare Management B.V. en voor 77,5% in Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. De overige 22,5% aandelen NDC zijn in bezit van Sebastiaan Bouwman (in privé).

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico voor NDC. Voor Motivare Holding B.V. geeft de Dun & Bradstreet score een Minimaal risico. Motivare Holding B.V. is mededebiteur. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De grootaandeelhouders John Budde en zijn echtgenote geven een gezamenlijke borgstelling af van € 100.000,- en de minderheidsaandeelhouder Sebastiaan Bouwman een borgstelling van € 40.000,-.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is nodig voor de overname van de activiteiten van het reeds jarenlange bestaande en solide IT-bedrijf Venema Advies. Het betreft hier een IT-bedrijf dat nog vrij traditionele IT- werkzaamheden verricht. Venema Advies beschikt over een mooi klantenportfolio met veel potentie om over te gaan naar Clouddiensten. De overnamesom zal in termijnen worden betaald aan de verkopende partij, waarbij de laatste termijn volledig uit eigen middelen zal worden voldaan.

Ondernemer

John Budde (52 jaar):
Opleiding: Hogere Bedrijfskunde, Financieel Management, PDI-1+2.
Hij is sinds 1989 werkzaam in de ICT-sector, eerst als senior systeembeheerder en daarna als ICT-projectmanager, ICT-Consultant en ICT-Architect. Sinds 2007 is John actief als zelfstandig ondernemer met Motivare Management B.V. (Projectmanager, Programmamanager, ICT-Adviseur) en sinds 2011 ook grootaandeelhouder en directeur van Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in Cloud dienstverlening voor met name het MKB. John zijn kernkwaliteiten zijn: betrouwbaar, doelbewust, gestructureerd, communicatief, creatief en gedreven. John is samen met zijn echtgenote ieder voor 50% aandeelhouder van Motivare Holding B.V. Zij is binnen NDC belast met o.a. administratie en personeelsmanagement en heeft daarnaast nog een betaalde baan als HR-adviseur.

Sebastiaan Bouwman (34 jaar):
Opleiding: MBO Bedrijfsinformatica, Deeltijd HBO Bedrijfsinformatica.
Hij is sinds 2001 werkzaam in de ICT-sector, eerst als ICT-medewerker, later als systeembeheerder, senior consultant, technisch ICT-specialist en ICT-Architect. Sinds 2014 is Sebastiaan medeaandeelhouder (22,5%) en Technisch directeur van NDC. Zijn kernkwaliteiten zijn: betrouwbaar, sociaal, technisch innovatief, creatief en gedreven. Sebastiaan is gehuwd en zijn echtgenote is werkzaam in het onderwijs.

Onderneming

Kernprofiel
In april 2012 is NDC (www.ndc-it.nl) operationeel geworden en het aantal klanten binnen het MKB is in de loop der jaren behoorlijk toegenomen. NDC is in 2014/2015 ook gestart met het leveren van Office-365 producten in verschillende product combinaties. NDC faciliteert momenteel meer dan 100 geïntegreerde Cloud werkplekken.

NDC heeft bij de start van haar dienstverlening computercapaciteit ingekocht. In de afgelopen 3 jaar heeft NDC diverse investeringen gedaan, waardoor een belangrijk deel van de dienstverlening vanuit het eigen platform, dat staat opgesteld in het datacentrum van Telecity/Equinix Amsterdam, wordt geleverd. NDC houdt hier een gezonde scheiding tussen inkopen en zelf leveren om het risico voor klanten van NDC zo laag mogelijk te houden. Ook de Servicedesk is geprofessionaliseerd en de samenwerking is geïntensiveerd, waardoor klanten kunnen rekenen op deskundige Servicedesk medewerkers die de meest voorkomende vragen online oplossen. 

Missie
NDC wil de beste, grootste en goedkoopste ICT-dienstverlener van Noord-Holland zijn. Het leveren en operationeel houden van gestandaardiseerde- en geïntegreerde Online Cloud werkplekken als betrouwbare en gedreven ICT-leverancier. Het huidige klantenbestand beperkt zich niet enkel tot Noord-Holland. Hiermee ontwikkelt NDC zich ook landelijk. 

Visie
Deze Cloud werkplekken biedt NDC aan bij bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare en moderne ICT- voorzieningen, omdat deze fundamenteel zijn voor het functioneren van deze bedrijven. Deze bedrijven hoeven door de complete Cloud dienstverlening niet zelf te investeren in ICT-middelen, zodat deze bedrijven hun middelen kunnen inzetten voor “de eigen core business”. NDC wil hiermee bedrijven helpen en ontzorgen in hun eigen ontwikkeling, door bij de klant een kostenbesparing op ICT te realiseren van 30% via het aanbieden van schaalbare ICT-oplossingen en hen te adviseren over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. NDC biedt bedrijven een gemeenschappelijk platform, waarbij de eigen identiteit volledig behouden blijft.

Verdienmodel 
NDC is gebaseerd op het op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van een gemeenschappelijk platform (Public Cloud en/of Private Cloud) met een volledige eigen identiteit voor de bedrijven. Het verdienmodel van NDC-IT is gebaseerd op abonnementen via basisvoorziening en aangevuld met maatwerktoepassingen. 

Strategie
De missie en visie van NDC kan gerealiseerd worden door onder meer traditionele ICT-dienstverleners (welke de Cloud stap nog niet hebben gemaakt of door gebrek aan kennis deze stap nog niet kunnen maken) over te nemen en de aanwezige klanten te begeleiden naar een betrouwbare Cloud oplossing. Tevens presenteert NDC zich via advertentiecampagnes op Google en houdt zij presentaties op business netwerkevenementen. Niet onbelangrijk is de mond-op-mond reclame. NDC is een betrouwbare en gedreven partij.

Over 3-5 jaar is NDC in Noord-Holland de grootste aanbieder van Clouddiensten en Cloud Integratie- platformen, waarbij de omvang van NDC is verviervoudigd.

Positionering in de markt/concurrentiepositie
NDC richt zich niet op een specifieke markt. De doelgroep van NDC betreft bedrijven met minder dan 200 werkplekken, omdat dit soort ondernemingen feitelijk te klein zijn om er een eigen ICT-organisatie op na te houden. De focus voor NDC ligt in eerste instantie op bedrijven in de provincie Noord-Holland en het bedrijf wil op (korte) termijn uitbreiden naar andere provincies binnen Nederland.

NDC blijft zich daarbij richten op Cloud werkplekken met basis-en maatwerkvoorzieningen, waarbij ook combinaties gemaakt kunnen worden tussen traditionele ICT-oplossingen, Office 365/Azure en andere vormen. 

De kracht van NDC is dat zij gespecialiseerd is in geïntegreerde publieke- en private Cloud oplossingen. 
De kansen voor NDC liggen in het overnemen van ICT-bedrijven die zich in het traditionele segment bevinden en de klanten hiervan te begeleiden naar Cloud oplossingen. 
De bedreigingen worden gevormd door organisaties zoals Microsoft, Google en Amazon, omdat deze organisaties bedrijven verleiden met ‘schijnbaar’ goedkope en complete Office -365 oplossingen. 
De zwakte is de huidige schaalgrootte. Die zal echter middels de overname van Venema Advies een extra impuls krijgen.

USP NDC:

  • Gespecialiseerde kennis op het gebied van Cloud integratie
  • Snelle en gedegen oplossingen
  • Reeds 5 jaar ervaring in geïmplementeerde Cloud oplossingen
  • Communicatief vaardige gesprekspartner voor potentiele klanten met oog voor bedrijfscontinuïteit
  • Gedegen ICT-Kennis op Functioneel en Technische niveau.
  • In staat om ICT-kosten tot 30% te reduceren.

Klanten van NDC bevinden zich in de sectoren Automotive, Detachering, Amusement en Bouw. 
Belangrijke leveranciers voor NDC zijn onder meer Telecity/Equinix, Microsoft, Citrix, Insight, Fortigate, HP, e.a.

De concurrenten van NDC worden gevormd door ICT-bedrijven die hun klanten adviseren om niet te migreren naar Cloud oplossingen. De reden dat deze ICT-bedrijven klanten Cloud oplossingen niet adviseren ligt veelal in het gebruikte verdienmodel (abonnement versus urenbedrijf) wat niet eenvoudig kan worden gewijzigd.

NDC onderscheidt zich door aantoonbaar, een zeer goedkope en betrouwbare, kant-en-klare Cloud- oplossing aan te bieden aan bedrijven die niet verder willen investeren in ICT-oplossingen en die wel maximaal van nieuwe ICT-technologie gebruik willen maken. Waarbij de integratie met bedrijf specifieke toepassingen een voorwaarde is. NDC integreert en maakt Cloud goedkoop, simpel en bereikbaar voor de gehele organisatie.

Structuur

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Per 1 september worden middels een activa transactie de activiteiten van Venema Advies overgenomen en zullen gelijktijdig volledig worden geïntegreerd in NDC.

Koopsom activa (goodwill en debiteurenbestand) € 250.000,-
Kosten verband houdende met overname € 10.000,-
Totaal: € 260.000,-
Eigen middelen € 22.500,-
Voorlopige lening verkoper (te betalen na 10 maanden) € 62.500,-
Financiering via Collin Crowdfund € 175.000,-

Betaling van de koopsom zal gefaseerd plaatsvinden. Op de overnamedatum wordt 50 % (€ 125.000,-) betaald. Per 1 januari 2017 wordt er 25 % (€ 62.500,-) betaald. De laatste 25% wordt per 1 juli 2017 betaald. Rekening houdend met de eigen inbreng zal er op het moment van aankoop een bedrag van € 112.500,- beschikbaar worden gesteld en een bedrag van € 62.500,- wordt voor 4 maanden in depot bij Collin gehouden. Wel wordt de reguliere rente- en aflossingsverplichtingen over de hoofdsom terugbetaald.Op basis van de winstverwachting en onderbouwd met een liquiditeitsbegroting zal de slotbetaling van € 62.500,- uit eigen middelen worden gefinancierd.

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn Nederlands Diensten Centrum voor ICT B.V. en Motivare Holding B.V.
  • Een gezamenlijke borgstelling van € 100.000,- van de grootaandeelhouders John Budde en zijn echtgenote. Deze is op dit moment van materiële waarde. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat de echtgenote van John Budde nog eigen inkomsten heeft uit loondienst.
  • Persoonlijk borgstelling van € 40.000,- van de minderheidsaandeelhouder Sebastiaan Bouwman. Deze borgtocht heeft op dit moment een morele waarde. Ook voor Sebastiaan geldt dat hij niet alleen afhankelijk is van inkomen uit NDC. Zijn echtgenote heeft inkomen uit een loondienstverband.

Zowel John en Sebastiaan blijven naast hun werkzaamheden binnen NDC, ook nog zelfstandig projecten uitvoeren (separaat facturabel), zodat beiden niet volledig afhankelijk zijn van de inkomsten uit NDC.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico op het niveau van NDC. De score voor Motivare Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Onderstaande score is gebaseerd op de gecombineerde prognose 2016 en 2017 van NDC en het over te nemen Venema Advies. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Over 2015 heeft NDC zelfstandig een cashflow gerealiseerd van € 32.000,- op een omzet van € 113.000,-. Door overname van Venema Advies, waarvan de activiteiten volledig zullen worden geïntegreerd in NDC, zal de winst verder gaan toenemen. De omzet Venema over 2015 bedroeg ruim € 300.000,-, met een mooi netto resultaat. De management fee van de verkoper komt te vervallen, waardoor het resultaat verder zal toenemen. De management fee van de zittende directie zal tot een minimum beperkt blijven, omdat men te allen tijde aan de aflossingsverplichtingen wil kunnen voldoen. In het eerste jaar (2016) na overname resteert er volgens prognose een cashflow overschot van € 72.000,- op een omzet van € 285.000,-. De aflossingsverplichting is in 2016 relatief beperkt. In het eerste volledige boekjaar 2017 wordt er een cashflow overschot geprognosticeerd van € 66.000,- met een omzet van ruim € 450.000,-, na de reeds betaalde aflossingen van € 44.000,- op jaarbasis. Er is, rekening houdend met het cashflow overschot 2016, voldoende vrije cashflow om aan de slotbetaling per 1 juli 2017 van € 62.500,- te kunnen voldoen. Wij kwalificeren de rentabiliteit als Goed.

Solvabiliteit
Zonder rekening te houden met de betaalde goodwill bedraagt de solvabiliteit per ultimo 2016 25% en loopt in 2017 naar verwachting op naar 55%. Rekening houdende met betaalde goodwill bedraagt de solvabiliteit bij aanvang negatief en zal in 2017 naar verwachting oplopen naar 18%. De solvabiliteitsscore wordt voorzichtigheidshalve op Matig gesteld.

Liquiditeit
Rekening houdende met het forse cashflow overschot is de liquiditeitspositie per jaar ultimo 2015 Excellent. Vanaf 2016 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,3 oplopend naar 4,8 per ultimo 2017. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de liquiditeit op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4613 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2016 om 10:19
investeerder-4181 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-08-2016 om 10:19
investeerder-18123 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-08-2016 om 10:18
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2016 om 10:17
investeerder-18362 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-08-2016 om 10:17

Ondernemer

John Budde & Sebastiaan Bouwman

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman