Banken.nl 4-7-2018

Nederlandse crowdfunding markt groeit met 36%

Het relatief nieuwe fenomeen crowdfunding is voorlopig meer dan een eendagsvlieg. De Nederlandse crowdfunding markt is in het eerste half jaar van 2018 met 36% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Nederlandse crowdfunding markt kende over het afgelopen halfjaar een omvang van €115 miljoen.

Crowdfunding is een vorm van financiering die de afgelopen tien jaar sterk in populariteit is gestegen. Ondernemers met een – naar eigen zeggen – goed idee die geen krediet los kunnen krijgen bij een bank hebben ook in de eerste zes maanden van dit jaar de weg weer goed weten te vinden richting particuliere geldschieters. Crowdfundmarkt – een online marktplaats waar investeerders crowdfunding projecten van meerdere Nederlandse platformen kunnen vinden – deed onderzoek naar de omvang van crowdfunding in Nederland.

Omvang van de Nederlandse crowdfundingmarkt

Zoals zichtbaar in bovenstaande figuur nam zowel de marktomvang als het aantal projecten toe. Inmiddels staat de omvang voor de eerste helft van 2018 op €115 miljoen en een totaal aantal van 1.127 projecten. Opvallend is dat het aantal projecten sneller stijgt dan de totale omvang van de crowdfundmarkt. Hoewel er dus steeds meer projecten komen, neemt de omvang ervan af.

Marktaandeel crowdfunding platforms in Nederland

De crowdfundmarkt is relatief sterk geconcentreerd. De drie grootste partijen – Collin Crowdfund, Duurzaaminvesteren en Funding Circle – verdelen samen meer dan helft van de Nederlandse crowdfundmarkt. Uit de figuur blijkt dat Funding Circle met afstand de meeste projecten financiert. Het zijn dus hoofdzakelijke kleine projecten die ondernemers via het platform weten te financieren. Investeren in duurzaamheid daarentegen gaat over gemiddeld erg grote projecten: 19% van de omvang van het financieringstotaal is slechts goed voor 3% van het aantal projecten.

De branches die crowdfunding het meeste gebruiken

Waarin werd dan het meest gebruik gemaakt van crowdfunding? Duidelijk zichtbaar is dat er grote verschillen zijn tussen financieringsomvang en het totale aantal projecten. Waar investeringen in energie en duurzaamheid 21% van het kapitaal opslokken, komen deze niet terug in het lijstje met aantal projecten. De conclusie kan niet anders zijn dan als hierboven al genoemd: investeren in duurzaamheid en energie kost relatief veel geld. De horeca daarentegen kent wel een vrij gelijke verhouding tussen kapitaaldeel en aantallen projecten. Met 13% van het beschikbaar gestelde kapitaal werd 16% van de totale projecten gefinancierd.