42792

NHVP B.V. 2

€ 1.050.000  |  7,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 154
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 154 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een huidige portefeuille van zes objecten waarvan alle objecten reeds verhuurd zijn. Fred Krautwurst is reeds zes keer gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan. Van de zes financieringen zijn er reeds drie volledig afgelost. Middels deze financiering zal een zevende vastgoedobject via Collin Crowdfund worden aangetrokken.

Het object dat wordt aangetrokken, gelegen aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht, betreft een monumentaal pand, gelegen nabij het centrum van Dordrecht. Het object zal gerenoveerd gaan worden en getransformeerd worden naar vier appartementen. De koopsom bedraagt € 950.000,-. De marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing bedraagt € 1.400.000,-. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.305.000,-. Aan eigen middelen wordt € 255.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.050.000,-. De looptijd is 18 maanden geheel aflossingsvrij, derhalve gevolgd door een slottermijn van € 1.050.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is NHVP B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,- op het onroerend goed aan de Groenmarkt 10, 3311 BE Dordrecht, kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 950.000,-. De marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing bedraagt € 1.400.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Groenmarkt 10, 3311 BE, Dordrecht kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 1.050.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede gelet op de borgstellingen afgegeven bij de overige financieringen, grotendeels morele waarde.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het object aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht en de transformatie hiervan naar 4 appartementen.

Ondernemer

Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred Krautwurst zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen. Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd. 

Fred Krautwurst is reeds zesmaal eerder gefinancierd via Collin Crowdfund. De eerste, tweede en derde lening zijn inmiddels succesvol afgelost. De vierde, vijfde en zesde lening verlopen volledig volgens schema.

Onderneming

NHVP B.V. is opgericht om hierin zowel het voormalige Box 3-vastgoed evenals toekomstig aan te kopen onroerend goed in onder te brengen. Binnen NHVP B.V. heeft Fred Krautwurst met een portefeuille van zes objecten waarvan alle objecten reeds verhuurd zijn. Het pand aan de Groenmarkt te Dordrecht wordt het zevende object binnen NHVP B.V.

Fred Krautwurst heeft middels NHVP B.V. een aandelenbelang in BRF Groep B.V. BRF Groep B.V. is een nieuw opgerichte entiteit, waarin Fred samen met zijn zonen de exploitatie van een hotel en de verhuur van een restaurant verzorgt. Het onroerend goed van het hotel en restaurant is in het bezit van BRF Groep B.V.

Onroerend goed
Het object dat wordt aangetrokken, gelegen aan de Groenmarkt 10 te Dordrecht, betreft een monumentaal pand, gelegen nabij het centrum van Dordrecht. Het object zal gerenoveerd gaan worden en getransformeerd worden naar vier appartementen. Inmiddels wordt al een bouwtechnisch onderzoek verricht naar het pand. Na afronding hiervan zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd voor de transformatie. Gelet op de stedelijke ontwikkeling en centrumbeleid Dordrecht heeft Fred Krautwurst de verwachting dat dit afgegeven zal gaan worden, maar dat wel rekening dient gehouden te worden met een minimale tijdsduur van 6 maanden. Na het verlenen van de omgevingsvergunning en kadastrale splitsing in meerdere appartementsrechten zal snel een meerwaarde worden gecreëerd op het object. De koopsom bedraagt € 950.000,-. De marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing is € 1.400.000,-. Volgens de afgegeven taxatie zijn na realisatie van de woningen de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het pand goed.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom Pand €950.000,-
Kosten koper €105.000,-
Verbouwing €250.000,-
Totale investering €1.305.000,-
Eigen middelen €255.000,-
Lening via Collin Crowdfund €1.050.000,-

Leenbedrag: € 1.050.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 18 maanden, geheel aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 1.050.000,-.

Overige financiers:
De overige panden binnen NHVP B.V. zijn gefinancierd bij Mogelijk, RNHB, Dutch Mortgage Services B.V. en Collin Crowdfund. De overall LTV van deze portefeuille bedraagt per heden 80%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2021 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst, de aangeleverde documentatie ten aanzien van het te financieren object (koopovereenkomst en taxatierapport) en de prognose voor NHVP B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de omzet in NHVP B.V. € 299.000 en bedroeg het netto cashflow overschot € 4.000,-. Voor 2022 wordt een omzet verwacht van € 345.000,- en een genormaliseerd cashflowtekort van € 56.000,-. Door de boekwinsten op de verkochte / de te verkopen objecten wordt echter een werkelijk cashflow overschot verwacht van € 64.000,-. Echter door de onzekerheid over deze boekwinsten kwalificeren wij de Afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Na het aangaan van de financiering bedraagt de solvabiliteit 19% op een balanstotaal van € 8.802.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is NHVP B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,- op het onroerend goed aan de Groenmarkt 10, 3311 BE Dordrecht, kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 950.000,-. De marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing bedraagt € 1.400.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Groenmarkt 10, 3311 BE, Dordrecht kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 1.050.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede gelet op de borgstellingen afgegeven bij de overige financieringen, grotendeels morele waarde.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object, de persoonlijke borgstelling en de verpandingen van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70765 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2022 om 11:06
investeerder-45631 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-07-2022 om 11:06
investeerder-36605 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2022 om 11:06
investeerder-322662 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2022 om 11:06
investeerder-201234 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2022 om 11:05

Ondernemer

Fred Krautwurst

Crowdfund Coach


Lars van Meer