43621

NHVP B.V. 3

€ 800.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 679
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-10-2022 in 3 uur volgeschreven door 679 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een huidige portefeuille binnen NHVP B.V. van zeven objecten waarvan zes objecten reeds verhuurd zijn en het transformatieproject te Dordrecht deels verhuurd is. Fred Krautwurst is reeds acht keer gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan. Van de acht financieringen zijn er reeds drie volledig afgelost. Middels deze financiering zal een achtste vastgoedobject via Collin Crowdfund worden aangetrokken.

Het object dat wordt aangetrokken, gelegen aan de Chassesingel 1 en 1 C te Breda, betreft een pand gelegen in het centrum van Breda. Het object zal verbouwd gaan worden en getransformeerd worden naar twee wooneenheden. De koopsom bedraagt € 780.000,-. De marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing bedraagt € 890.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 890.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 90.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 18 maanden volledig aflossingsvrij. Na verkoop van het object aan de Verwerijstraat 28 a b c te Middelburg vindt een eenmalige verplichte aflossing van € 100.000,- plaats. Dit object staat inmiddels in de verkoop . De slottermijn bedraagt derhalve € 700.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun&Bradstreet kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is NHVP B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het onroerend goed aan de Chassésingel 1 en 1 C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 865.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peil datum 3 oktober 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Chassésingel 1 en 1 C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 800.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, waarbij we opmerken dat eerder ook borgen zijn afgegeven bij andere financieringspartijen.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.
 • Men lost verplicht éénmaal, na de verkoop van het object aan de Verwerijstraat 28 a b c, 4331 TC te Middelburg, € 100.000,- af zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het object aan de Chassesingel 1 en 1C, 4811 HA te Breda en de transformatie hiervan naar 2 wooneenheden.

Ondernemer

Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred Krautwurst zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen. Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd.

Reeds 8 maal eerder is er al een lening aanvraag succesvol verlopen via Collin. Hiervan zijn reeds 3 financieringen volledig afgelost.

Fred Krautwurst is ook 100% aandeelhouder van New Horizons Groep B.V., die voor 33,3% participeert in BRF Groep B.V. De overige aandelen zijn in bezit van de zonen van Fred. Vanuit de BRF Groep B.V. wordt hotel De Slapende Hollander geëxploiteerd in Kaatsheuvel.

Onderneming

NHVP B.V. is opgericht om hierin zowel het voormalige Box 3-vastgoed evenals toekomstig aan te kopen onroerend goed in onder te brengen. Binnen NHVP B.V. heeft Fred Krautwurst een portefeuille van zeven objecten waarvan zes objecten reeds verhuurd zijn en het transformatieproject te Dordrecht deels verhuurd is. 

Het aan te trekken object aan de Chassesingel is reeds kadastraal gesplitst en kent 2 appartementsrechten. Nummer 1 betreft een commerciële ruimte op de begane grond. Nummer 1 C betreft een woning op de tweede en derde verdieping. Fred gaat het object verbouwen naar twee zelfstandige woonappartementen. De overeengekomen koopsom bedraagt € 780.000,-. Na realisatie van de bestemmingswijziging van nummer 1 van commerciële ruimte naar wonen en de verbouwing kent het pand een taxatiewaarde van € 890.000,-. 

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Chassésingel 1 en 1 C te Breda € 780.000,-
Kosten koper € 75.000,-
Verbouwing € 35.000,-
Totaal € 890.000,-
Inbreng eigen middelen € 90.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 18 maanden, met een eenmalige verplichte aflossing van € 100.000,- na verkoop van het object aan de Verwerijstraat 28 a b c te Middelburg. De slottermijn bedraagt derhalve € 700.000,-

Overige financiers:
De overige panden binnen NHVP B.V. zijn gefinancierd bij Mogelijk, RNHB, Dutch Mortgage Services B.V. en Collin Crowdfund. De overall LTV van de portefeuille bedraagt per heden 85%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2021 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst, de aangeleverde documentatie ten aanzien van het te financieren object (koopovereenkomst en taxatierapport) en de prognose voor NHVP B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Rekening houdend met de verkoop van het object in Middelburg (geschatte opbrengst na aflossing van de eerste hypotheekhouder € 450.000,-) verwachten wij voor 2023 een opbrengst uit verhuur van € 315.000,- vanuit de rest van de portefeuille. Na kosten en financiële lasten (inclusief de € 100.000 aflossing aan Collin) resteert een netto cashflow overschot van € 250.000,-. Vanwege de onzekerheid over de verkoop van het object in Middelburg kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Na het aangaan van de financiering bedraagt het eigen vermogen van NHVP B.V. € 1.356.000,- op een balanstotaal van € 8.300.000,-. Het solvabiliteitsratio bedraagt derhalve 16%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is NHVP B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het onroerend goed aan de Chassésingel 1 en 1 C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 865.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peil datum 3 oktober 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Chassésingel 1 en 1 C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 800.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, waarbij we opmerken dat eerder ook borgen zijn afgegeven bij andere financieringspartijen.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.
 • Men lost verplicht éénmaal, na de verkoop van het object aan de Verwerijstraat 28 a b c, 4331 TC te Middelburg, € 100.000,- af zonder extra vergoedingsrente. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object, de persoonlijke borgstelling en de verpandingen van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-97340 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 12:08
investeerder-244801 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 12:07
investeerder-23649 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 12:06
investeerder-102722 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 12:05
investeerder-100406 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 12:02

Ondernemer

Fred Krautwurst

Crowdfund Coach


Lars van Meer