42750

NHVP B.V.

€ 950.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 177
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 177 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een portefeuille van zes objecten waarvan alle objecten reeds verhuurd zijn. Fred Krautwurst is reeds vijf keer gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan. Van de vijf financieringen zijn er reeds twee volledig afgelost. Middels deze financiering zal een derde financiering via Collin Crowdfund worden afgelost.

De panden aan zowel de Sumatrastraat 21, 23 en 23 a evenals de Timorstraat 3, liggen net ten noorden van Tilburg Centrum. De marktwaarde in huidige staat op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 juni 2022 bedraagt € 958.000,-. De marktwaarde na verbouwing bedraagt € 1.200.000,-. Conform het taxatierapport is de algemene onderhoudstoestand goed en de kans op leegstand wordt minimaal geacht.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 950.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 12 maanden, waarvan de eerste 11 maanden aflossingsvrij gevolgd door een slottermijn van € 950.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is NHVP B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op de woningen aan de Sumatrastraat 21, 23 en 23 a, 5014 CD Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummers 9493 en 9494 en Timorstraat 3, 5014 CG Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummer 8362 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 958.000,- en een marktwaarde na verbouwing van € 1.200.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 14 juni 2022.
  • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 950.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede gelet op de borgstellingen afgegeven bij de overige financieringen, grotendeels morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de woningen aan de Sumatrastraat 21, 23 en 23 a, 5014 CD Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummers 9493 en 9494 en Timorstraat 3, 5014 CG Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummer 8362 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het doel van de lening is de herfinanciering van een bestaande lening bij Collin Crowdfund en het aanwenden van werkkapitaal.

Ondernemer

Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred Krautwurst zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen. Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd. 

Fred Krautwurst is reeds vijfmaal eerder gefinancierd via Collin Crowdfund. De eerste en derde lening zijn inmiddels succesvol afgelost. De tweede (wordt middels deze financiering afgelost), vierde en vijfde lening verlopen volledig volgens schema.

Onderneming

NHVP B.V. is opgericht om hierin zowel het voormalige Box 3-vastgoed evenals toekomstig aan te kopen onroerend goed in onder te brengen. Binnen NHVP B.V. heeft Fred Krautwurst met een portefeuille van zes objecten waarvan alle objecten reeds verhuurd zijn.

Fred Krautwurst heeft middels NHVP B.V. een aandelenbelang in BRF Groep B.V. BRF Groep B.V. is een nieuw opgerichte entiteit, waarin Fred samen met zijn zonen de exploitatie van een hotel en de verhuur van een restaurant verzorgt. Het onroerend goed van het hotel en restaurant is in het bezit van BRF Groep B.V.

Onroerend goed
De panden aan zowel de Sumatrastraat 21, 23 en 23 a evenals de Timorstraat 3, liggen net ten noorden van Tilburg Centrum. De marktwaarde in huidige staat op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 juni 2022 bedraagt € 958.000,-. De marktwaarde na verbouwing bedraagt € 1.200.000,-. Conform het taxatierapport is de algemene onderhoudstoestand goed en de kans op leegstand wordt minimaal geacht.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande Collin Lening €860.000,-
Werkkapitaal €90.000,-
Totaal €950.000,-
Lening via Collin Crowdfund

€950.000,-

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 12 maanden waarvan de eerste 11 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 950.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2021 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst en de prognose voor NHVP B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2021 bedroeg de omzet in NHVP B.V. € 299.000 en bedroeg de netto winst € 4.000,-. Voor 2022 wordt een omzet verwacht van € 345.000,- en een genormaliseerd cashflowoverschot van € 25.000,-. Door de boekwinsten op de verkochte / de te verkopen objecten wordt echter een werkelijk cashflow overschot verwacht van € 145.000,-. Echter door de onzekerheid over deze boekwinsten kwalificeren wij de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 22% op een balanstotaal van € 7.702.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is NHVP B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op de woningen aan de Sumatrastraat 21, 23 en 23 a, 5014 CD Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummers 9493 en 9494 en Timorstraat 3, 5014 CG Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummer 8362 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 958.000,- en een marktwaarde na verbouwing van € 1.200.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 14 juni 2022.
  • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 950.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede gelet op de borgstellingen afgegeven bij de overige financieringen, grotendeels morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de woningen aan de Sumatrastraat 21, 23 en 23 a, 5014 CD Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummers 9493 en 9494 en Timorstraat 3, 5014 CG Tilburg, kadastraal bekend als sectie B nummer 8362 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgtocht kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48871 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2022 om 18:31
investeerder-23745 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2022 om 18:16
investeerder-220391 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2022 om 18:07
investeerder-138727 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2022 om 17:41
investeerder-274142 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2022 om 17:32

Reacties

Investeerder – 228973
01-07-2022 10:15
Bij de oorspronkelijke lening van vorig jaar werd ook gesproken over de verbouwing. Waarom is deze nog niet gerealiseerd? Wat is de exit strategie aan het eind van de lening?

Collin Crowdfund
01-07-2022 10:40
Beste heer Groeneveld,

Er is voor een gedeelte gerenoveerd. Het restant kan pas uitgevoerd worden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Zodra de vergunning is afgegeven zal het object in zijn geheel verkocht worden en de nieuwe eigenaar voert het restant van de bouwwerkzaamheden uit. Hiervoor is reeds een potentiële koper gevonden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Lars van Meer