29 juli 2016 – Opnieuw een mijlpaal: € 40 miljoen gefund!

De directie en medewerkers van Collin Crowdfund wensen u een fijne zomer toe!

Geïnspireerd door het doorbreken van de grens van 40 miljoen euro aan verstrekte financieringen, staan wij uiteraard ook de hele zomerperiode voor u klaar!

Collin Crowdfund bereikt opnieuw een mijlpaal! In 2 jaar tijd hebben wij  meer dan 40 miljoen euro aan financieringen opgehaald voor het MKB bij de crowd. Met deze € 40.093.500,- hebben wij ervoor kunnen zorgen dat 213 ondernemingen hun dromen konden realiseren.

Begin dit jaar was de stand nog 20 miljoen euro. Voor het komende half jaar verwachten wij opnieuw een forse groei. Maar kwaliteit blijft voor ons belangrijker dan kwantiteit!

Collin in het nieuws!

“Crowdfunding wordt een miljardenzaak”
(Elsevier juli 2016)

Terwijl algemeen directeur Jeroen ter Huurne in het bedrijfsrestaurant zijn salade zit te eten, maken tientallen mensen geld over naar zijn Collin Crowdfund. In enkele minuten stromen vele duizenden euro’s binnen bij de pas twee jaar oude crowdfundingwebsite. Het geld is niet bedoeld voor Collin zelf, maar voor het bedrijf dat die dag een leningaanvraag op de site heeft geplaatst.

Status defaults en achterstanden

Momenteel zijn er via onze website 213 leningen voor een totaalbedrag van € 40.093.500,-  succesvol gefund. Sinds de start in juni 2014 hebben wij in totaal acht leningen gehad die bijzondere aandacht vragen c.q. hebben gevergd: 

•    Na een stemronde onder de investeerders over het afwikkelvoorstel zijn twee leningen wegens faillissement afgeboekt voor een bedrag van in totaal € 286.000,- (totaal leenbedrag bedroeg € 550.000,-). Dit komt overeen met een default percentage van 1,41% (Het totaal aan afgeboekte bedragen / totaal uitbetaalde rente * gemiddelde rente) zodat het netto rendement voor aftrek van kosten uitkomt op 6,08%. Deze percentages treft u aan op onze website onder de platform statistieken. 
•    In samenwerking met de andere leden van de branchevereniging Crowdfunding Nederland wordt op dit moment een uniform rapportagemodel uitgewerkt met als doelstelling dat alle leden van de branchevereniging vanaf oktober vergelijkbare informatie aan haar investeerders kunnen verstrekken.
•    Na een stemronde onder de investeerders hebben twee leningen een tijdelijke opschorting (circa negen maanden) van aflossingen verkregen. Dit om een versterking van de liquiditeit mogelijk te maken. De rentebetaling vindt gedurende deze periode wel plaats. Eén van deze twee leningen is momenteel alsnog in behandeling bij onze juridisch adviseur. 
•    Vijf leningen (inclusief bovengenoemde opgeschorte lening die alsnog bij onze juridisch adviseur in behandeling is) kennen momenteel een betalingsachterstand van meer dan een maand. We zijn in overleg met de desbetreffende ondernemers om te bezien in hoeverre een passende oplossing gevonden kan worden. Het is nog onzeker wat er van deze uitstaande bedragen geïncasseerd kan worden. De betrokken investeerders zijn hierover inhoudelijk geïnformeerd. Zodra mogelijk verstrekken wij hierover nadere informatie. In het belang van zowel de ondernemers als de investeerders maken wij deze bewust niet met naam bekend in deze nieuwsbrief. 


 

Graag maken wij u nogmaals attent op het belang van een goede spreiding van uw investeringen. Ondanks de maximale zorgvuldigheid die wij betrachten, is het volledig voorkomen van defaults niet realistisch. Scherpe beoordeling van onze zijde en goede spreiding door u als investeerder vormen samen de route naar onze slogan: “comfortabel investeren”. 

Vooraankondiging Stichting Zekerhedenagent en wijziging algemene voorwaarden

Wij zijn steeds op zoek naar verbetering en professionalisering van onze dienstverlening. Achter de schermen zijn wij daarom al geruime tijd bezig met nadenken hoe wij de positie van onze investeerders kunnen verbeteren. Op welke manier wij voor u kunnen bemiddelen in het bieden van “extra” zekerheid. Binnenkort zullen wij u nader informeren over de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund die in dat kader recent is opgericht. 

Daarnaast zijn wij, samen met een op dit gebied gespecialiseerde advocaat, bezig met het wijzigen van onze algemene voorwaarden. Daarin zijn onder andere nieuwe bepalingen opgenomen over de genoemde Stichting Zekerhedenagent, wijzigingen die samenhangen met wet- en regelgeving en aanpassingen die beter aansluiten bij onze bedrijfsvoering in de dagelijkse praktijk. 

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hier een uitgebreide toelichting op geven. Uiterlijk september aanstaande zal e.e.a. daadwerkelijk ingevoerd zijn.

Collin werkt samen met Waardevol Ondernemen en voldaan

Collin streeft ernaar om ‘ondernemers beter te helpen ondernemen’. In dat kader is Collin een samenwerking aangegaan met een tweetal partijen.

•    Waardevol Ondernemen helpt organisaties om ambassadeurs te maken van hun enthousiaste klanten, leveranciers en andere relaties. Promoter activatie zorgt voor structurele verhoging van mond-tot-mond reclame, voor meer autonome groei en continuïteit.
•    Voldaan biedt liquiditeit voor het MKB met de simpele werkkapitaaloplossing Dutch Factoring. Door individuele facturen te verkopen tegen vaste tarieven wanneer u dat wilt, bepaalt u als ondernemer uw eigen koers. 

Als deze dienstverlening past bij uw wensen, dan wijzen onze Crowdfund Coaches u graag de weg naar de juiste personen binnen deze twee organisaties. Voor voldaan kunt u uw vraagstuk rechtstreeks voorleggen bij de Crowdfund Coach.

Knab Crowdfunding Powered by Collin

Woensdag 14 juli is de eerste Knab Crowdfunding aanvraag live gegaan. In 2 uur tijd hebben 95 Knab-investeerders € 85.000,- gefund voor LEF! Smoothie & Lunchbar in het centrum van Veenendaal.

Knab Crowdfunding is Powered By Collin. Dit houdt in dat de leningaanvragen worden verzorgd door Collin, maar onder de naam Knab Crowdfunding. Collin is met trots het ‘uitvoeringsorgaan’ voor Knab Crowdfunding. Lees meer op: www.knab.nl/crowdfunding
 

De loyaliteitskorting uitgelegd

Collin heeft een loyaliteitsprogramma. Enerzijds om de waardering voor loyale investeerders van Collin te onderstrepen met een aantrekkelijke korting en anderzijds om de spreiding van uw investeringen optimaal te stimuleren.

Er kan verwarring zijn over de opbouw van de kortingen. Men kan denken dat je voor een Brons programma 10% korting ontvangt als je in minimaal 10 leningaanvragen hebt geïnvesteerd met minimaal € 15.000. Dit is niet het geval! Je ontvangt de Bronzen korting als je óf in minimaal 10 leningaanvragen hebt geïnvesteerd óf minimaal € 15.000 hebt geïnvesteerd. Op deze manier belonen wij graag de investeerders die goed spreiden.

Goed spreiden, ofwel investeringen verdelen over een zo groot mogelijk aantal leningaanvragen is hetgeen wij al onze investeerders adviseren. Dit is namelijk de manier om meer grip op de investeringsrisico’s te krijgen. 

Heeft u de bronzen, zilveren of gouden status bereikt? Dan ontvangt u vanaf dat moment op al uw volgende investeringen de bijbehorende korting over de beheervergoeding. Onze tarieven vindt u op onze website.

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer 24 ondernemingen voorzien van een passende financieringsoplossing. De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf! 

Rescop € 300.000 7,0% 48 maanden
Scheepvaartonderneming Steenstra CV € 85.000 8,0% 48 maanden
Hypotheek Visie Hilversum € 150.000 7,5% 60 maanden
Finalité € 85.000 7,0% 48 maanden
2B Floors € 200.000 8,0% 60 maanden
Slagerij Van Leijden € 85.000 8,0% 48 maanden
Poeliersbedrijf Blom B.V. € 150.000 8,0% 48 maanden
Dikkeboom & Van Dijk € 250.000 7,0% 60 maanden
Vesting Hotel Naarden € 200.000 6,0% 60 maanden
Samenwerkingsverband M.R. Heilygers € 250.000 6,0% 120 maanden
Ultimate Cigars € 150.000 8,0% 60 maanden
Bedrijfswagenspuiterij Dodewaard € 125.000 8,0% 60 maanden
Scheepvaartbedrijf Vento € 85.000 7,0% 36 maanden
Bereik € 200.000 7,0% 60 maanden
Madame Poulet € 65.000 8,0% 60 maanden
BusinessCompleet.nl € 350.000 8,0% 60 maanden
Polproducts Netherlands € 400.000 7,0% 48 maanden
Ingericht Succes € 76.000 8,0% 60 maanden
vof ‘de Verbinding’ € 75.000 7,0% 60 maanden
ValueBlue B.V. € 150.000 8,0% 36 maanden
Frits Events € 70.000 8,0% 60 maanden
Betuwse Mega Kers € 100.000 8,0% 72 maanden
R&A Sports & Swimming € 400.000 7,0% 60 maanden
A&B groep Financiering € 400.000 7,0% 36 maanden
Totaal €4.401.000