Nieuwsbrief – Crowdfundingcijfers van 2021, Collins rendement per jaarlaag en TomarWonen aan het woord

Collins eerste WHOA case

Donderdag 19 januari 2022 is op ons platform de case van Restaurant FINCA succesvol gefund. De case betreft een restaurant in hart van Rotterdam-Kralingen. Door de mooie ligging, het bijzondere interieur en de ongedwongen sfeer, is Finca inmiddels uitgegroeid tot een zeer geliefde en bekende horecagelegenheid.

Leendoel financiering
Net als bij vele andere horeca ondernemers staat de exploitatie van FINCA behoorlijk onder druk door de Corona maatregelen. Er is aangetoond dat er sprake is van een levensvatbaar en gezond bedrijf. Het turnaroundplan is zodanig beoordeeld door de rechter in het kader van een WHOA-traject. Om het van de rechtbank verkregen WHOA-akkoord te kunnen invullen is er een financiering noodzakelijk van € 375.000,-. Deze financiering biedt horeca ondernemer Fidel dos Santos de mogelijkheid om een nieuwe gezonde start te laten maken zodra de ruimte hiertoe weer wordt geboden.

Wat is een WHOA?
Per 1 januari 2021 biedt de WHOA ondernemingen een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren (herstructureren).

De financiering van een WHOA-procedure via crowdfunding heeft nog niet eerder plaatsgevonden en daarmee is dit ook een unieke Collin Case. Wij zijn erg blij om de ondernemer in deze moeilijke tijden te helpen om weer vooruit te kunnen kijken.

De jaaropgaven van investeerders en leningnemers staan klaar

Ook dit jaar hebben we ons best weer gedaan om de jaaropgaven zo vroeg mogelijk klaar te zetten. De jaaropgaven zijn per heden beschikbaar in de ‘Mijn Collin’ accounts van onze klanten onder het kopje ‘Rekening Courant’ > ‘Jaaropgaven’.

De klanten voor wie een jaaropgave is aangemaakt zijn hierover persoonlijk bericht.

Indien er vragen zijn over de jaaropgave kan er contact worden opgenomen met onze Servicedesk via info@collincrowdfund.nl of +31 (0)85 401 6546.

Rendement per jaarlaag

Sinds 2016 publiceren wij maandelijks nieuwe statistieken van de leningportefeuille op onze website. Over de jaren heen zijn er een aantal aanpassingen gedaan in onze werkwijze en manier van publiceren.

In april 2018 zijn wij gestart met het opsplitsen van de afboekingen in voorzieningen en afboekingen. Vanaf toen kregen investeerders ook een individuele rendementsopbouw in hun ‘Mijn Collin’ account te zien.

Hierop volgend hebben we eind 2019 een belangrijke aanpassing doorgevoerd in ons Collin Credit Score model. De zekerheden component is hier toen een belangrijker onderdeel van geworden. We zien dat deze aanpassing tot een structurele verbetering van het netto rendement heeft geleid. Met netto rendement bedoelen we de gemiddelde rente – beheervergoeding – afboekingen – voorzieningen. 

De gevolgen van deze verbeteringen in onze werkwijze zijn ook duidelijk terug te zien als er wordt gekeken wat het gemiddelde rendement per jaarlaag is. Dit betekent het gemiddelde rendement van alle leningen die in dat jaar zijn gefund.
Onderstaand is dit duidelijk weergegeven:

     

Uiteraard is de portefeuille vanaf 2020 nog relatief jong waardoor er in de toekomst nog betalingsproblemen kunnen optreden. We zien echter dat bij de meeste leningen waar betalingsproblemen ontstaan dit een half tot ander half jaar na funding is. Verder is relevant dat naarmate er meer is afgelost onderliggende zekerheden (met name hypotheken) relatief een groter gedeelte van het openstaande bedrag afdekken.

Als er wordt gekeken naar de het gemiddelde netto rendement van investeerders die sinds 2020 zijn gestart ligt dit ruim boven de 5%. Van de 483 leningen die succesvol via Collin zijn gefund vanaf 2020 is er op dit moment bij slechts 5 leningen een voorziening getroffen en heeft er pas bij één lening een afboeking plaatsgevonden. Deze voorzieningen zijn bovendien betrekkelijk van omvang dankzij de gevestigde zekerheden. Het kleine aantal leningen vanaf 2020 dat nu betalingsproblemen heeft in combinatie met de goede zekerheidspositie geeft ons vertrouwen dat de rendementen van deze jaren beter zullen blijven dan de voorgaande jaren.

We zijn er trots op dat de we de doorgevoerde beleidswijzigingen nu ook aantoonbaar in onze cijfers terug zien. Dit sterkt ons in het vertrouwen dat deze trendbreuk structureel van aard is. Hierbij beseffen we ons goed dat uiteraard externe omstandigheden hierop een significante invloed kunnen hebben in zowel positieve als negatieve zin op het te verwachte rendement. 

Crowdfundingcijfers Awards 2021

Tweestapsverificatie

De website Crowdfundingcijfers.nl heeft onlangs weer de jaarlijkse awards gepubliceerd. Wederom mogen wij onszelf het grootste crowdfundplatform van Nederland noemen. 

‘De portefeuille van Collin Crowdfund is opgeteld inmiddels meer dan 350 miljoen euro. Collin Crowdfund is daarmee voor het derde jaar op rij het grootste crowdfunding platform van Nederland.’ (Crowdfundingcijfers.nl)

Daarnaast hebben wij, net als voorgaande jaren, de award voor transparantie mogen ontvangen. 

‘Platforms die in 2021 eens per maand of vaker inzicht boden in de status van hun lening portefeuille en gehanteerde definities en berekening toelichten: Collin CrowdfundLendahandNLInvesteert en ZIB Crowdfunding.’ (Crowdfundingcijfers.nl)

Team Collin is opnieuw erg trots op deze ontvangen awards. Ook in 2022 blijven wij streven naar groei en transparantie. 

Nieuws: In 2021 is in Nederland 730 miljoen euro gecrowdfund

Het jaar 2021 was, ondanks de pandemie, een goed jaar voor de crowdfinancebranche. Waar COVID-19 in 2020 een grotere impact liet zien, is de markt in 2021 gestegen met ruim € 300 miljoen aan financieringen. Dit is een stijging van 75%. 

Het crowdfunden van ondernemingen beslaat bijna 90% van het totale Nederlandse gecrowdfunde bedrag.

Tweestapsverificatie
De ondernemingen haalden in 2021 bijna 80% meer op dan in 2020. Het gemiddeld opgehaalde bedrag is ook gestegen: waar er in 2021 gemiddeld € 250.000,- werd opgehaald per onderneming, was dit in 2020 € 220.000,-.
Meer lezen over de crowdfinancebranche in 2021?

Ondernemer aan het woord: TomarWonen

House of Pilots

Met passie leeft Collin haar missie na en worden er dagelijks plannen van ondernemers gerealiseerd via serieuze investeerders.

In november 2021 is de lening van TomarWonen volledig afgelost. De financiering was aangewend voor de aanloopkosten voor de opstart van een nieuw thuis voor ouderen met dementie of een andere intensieve zorgvraag.

Hoe vergaat het hen na de succesvolle aflossing van de financiering? Wij geven de ondernemers graag het woord om toe te lichten hoe zij crowdfunding via Collin hebben ervaren. Lees het hele interview via onderstaande knop.

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal ondernemingen voorzien van passende financiering.

De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!

Smorenburg Tweewielers 125.000,- 7,5% 60 maanden
Zicht Bouw B.V. 1.450.000,- 6,0% 72 maanden
Karel van den Bosch 360.000,- 7,0% 60 maanden
Marquardt Utrecht 650.000,- 8,0% 60 maanden
Duijnisveld Energie 1.000.000,- 8,0% 36 maanden
Parceller 250.000,- 9,0% 60 maanden
S.H. Poppelier en M.S. Poppelier (box 3) 204.000,- 4,9% 60 maanden
Jogo Invest B.V. 335.000,- 7,0% 72 maanden
Restaurant 1612 60.000,- 6,5% 84 maanden
Facilibricks B.V. 140.000,- 6,0% 84 maanden
P.E.J. Stoof (box 3) 900.000,- 5,5% 72 maanden
Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.) 80.000,- 4,9% 120 maanden
DutchPlaza Groothandel 35.000,- 7,0% 60 maanden
Levy de Block en Bernard Custers (box 3) 725.000,- 8,0% 18 maanden
Nordquest Catering Europe B.V. 1.200.000,- 8,0% 48 maanden
Yarden en Yischai Vork 450.000,- 6,0% 18 maanden
Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop 100.000,- 8,0% 48 maanden
DRTJ1 CV 1.100.000,- 6,0% 24 maanden
Finca Rotterdam 375.000,- 8,0% 60 maanden
J.G.T. Huisman Holding B.V. 250.000,- 6,0% 60 maanden
Cylcon Industrie- en Handelsonderneming 800.000,- 7,0% 48 maanden
Totaal 10.679.000,-  
         
         

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille