43690

Niki de Wolff B.V. (2)

€ 50.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 132
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 132 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Niki de Wolff B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 24-11-2021
Website www.nikidewolff.nl

Leendoel

Niki de Wolff werkt sinds 2018 als zelfstandige in hypotheekadvies. Voorheen was dit met zijn eenmanszaak, per november 2021 doet hij dit middels zijn besloten vennootschap. Medio 2020 is hij een financiering via Collin Crowdfund aangegaan om over te kunnen stappen naar een digitale manier van adviseren. Zodoende heeft hij meerdere afspraken op een dag in kunnen plannen. De eerste financiering via Collin heeft hij succesvol afgelost. De nieuwe financiering via Collin Crowdfund is benodigd om deze manier van adviseren landelijk uit te breiden met een marketingcampagne.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Marketingcampagne € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Niki de Wolff B.V.
  • Niki de Wolff Holding B.V.
 • De heer N. de Wolff en mevrouw J. Thomas geven een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Vogellaan 4A, 4533 ET te Terneuzen, kadastraal bekend als sectie T, nummer 1386 te Terneuzen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving te hoogte van € 450.000,- en een openstaande schuld van € 349.686,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 364.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-10-2022.
 • De heer N. de Wolff geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Vogellaan 4A, 4533 ET te Terneuzen, kadastraal bekend als sectie T, nummer 1386 te Terneuzen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Niki de Wolff Holding B.V. is Minimaal risico. De score voor Niki de Wolff B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Niki de Wolff. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De kortlopende schulden bestaan uit nog uit te keren liquide middelen aan Niki de Wolff B.V. De eenmanszaak Niki de Wolff is in november 2021 overgegaan naar een besloten vennootschap. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € —
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € 44.000
Totaal € 44.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 7.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 37.000
Totaal € 44.000

Winst- en verliesrekening 2021 Niki de Wolff

Omzet € 167.000
Bruto winst € 166.000
Kosten € 90.000
Netto winst € 76.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-137713 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-11-2022 om 14:08
investeerder-335213 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-11-2022 om 14:08
investeerder-314107 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-11-2022 om 14:08
investeerder-349827 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-11-2022 om 14:07
investeerder-282188 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-11-2022 om 14:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders