36578

Niki de Wolff

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 105
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 105 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Niki de Wolff
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-09-2018
Website www.nikidewolff.nl

Leendoel

Niki de Wolff, een onafhankelijk hypotheekadviseur is vanwege de coronacrisis gedeeltelijk overgestapt naar een digitale manier van adviseren. Zodoende kan hij onder andere meerdere afspraken op een dag inplannen. De ondernemer wil deze manier van adviseren verder uitbouwen en is daarom op zoek naar werkkapitaal voor onder andere een marketingcampagne.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is N. de Wolff handelend onder de naam Niki de Wolff. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Vogellaan 4a te Terneuzen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van totaal € 289.251,- en openstaande schuld van € 231.758,- . Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 11 juni 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 287.500,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Niki de Wolff is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Niki de Wolff. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer verwacht in 2020 een hogere omzet en resultaat te draaien vanwege het (gedeeltelijk) overstappen naar een digitale manier van advisering.

Invloed coronavirus
De coronacrisis heeft tot dusver weinig invloed op de bedrijfsvoering volgens de ondernemer. De ondernemer had in maart, april en mei digitale afspraken in plaats van fysieke afspraken. In de komende maanden zal de ondernemer weer meer fysieke afspraken plannen en zullen de digitale afspraken ook verder doorlopen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 5.000
Vlottende activa € 49.000
Overige vlottende activa € 13.000
Totaal € 67.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 46.000
Langlopende schulden € 18.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 67.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 72.000  
Bruto winst € 72.000  
Kosten € 44.000  
Resultaat € 28.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-148849 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:30
investeerder-8928 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:29
investeerder-122081 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:28
investeerder-110642 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:26
investeerder-23309 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:25

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders