37696

Nikki Holding B.V.

€ 75.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 123
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 123 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nikki Holding B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing bedrijfspand
Datum van oprichting 16-05-2006
Website www.vanschendelenpartners.nl

Leendoel

Ondernemer René van Schendel verricht met zijn onderneming Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. werkzaamheden binnen de advocatuur, vastgoedbranche en het MKB. De ondernemer is op zoek naar een financiering voor de verbouwing van het huidige bedrijfspand. De aanvraag is gedaan vanuit Nikki Holding B.V. aangezien het te verbouwen bedrijfspand op de balans van deze holding staat.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing bedrijfspand € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Nikki Holding B.V.
  • Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders B.V.
 • Door de heer R. van Schendel wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het huidige bedrijfspand aan de Vaartweg 168 te Hilversum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 975.000,- en openstaande schuld van € 742.000,- . Op basis van het taxatierapport met waarde peildatum 25-02-2020 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 975.000,- voor verbouwing en € 1.054.000,- na verbouwing.
 • De heer R. van Schendel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving(en) op het bedrijfspand met als adres Vaartweg 168 te Hilversum wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste twaalf maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nikki Holding B.V. en Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van Nikki Holding B.V. en Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De impact van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten is nihil. De klantenportefeuille van Van Schendel & Partners Gerechtsdeurwaarders B.V. is heel divers en verspreid waardoor men niet afhankelijk is van één klant. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 1.040.000
Vlottende activa € 479.000
Overige vlottende activa € 503.000
Totaal € 2.022.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 517.000
Langlopende schulden € 728.000
Kortlopende schulden € 777.000
Totaal € 2.022.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 1.574.000  
Bruto winst € 1.523.000  
Kosten € 1.360.000  
Belasting € 66.000
Netto winst € 97.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9228 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 14:07
investeerder-110032 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 14:06
investeerder-48052 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 14:06
investeerder-40634 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 14:06
investeerder-12071 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders