41465

Nilian Beheer

€ 55.000  |  6,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 80
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 80 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nilian Beheer 2
Sector Verhuur onroerend goed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Renovatie
Datum van oprichting 14-06-1995

Leendoel

Nilian Beheer B.V. is actief binnen de verhuur van woningen en woonunits. Eind 2020 is Mark van Zijl met Nilian Beheer B.V. een financiering bij Collin Crowdfund aangegaan voor de aankoop van een vrijstaande woning om deze vervolgens te verbouwen naar meer (semi-)zelfstandige woonruimtes voor tijdelijke noodopvang. De ondernemer heeft daarnaast ook nog ander onroerend goed in bezit. Op dit moment is hij op zoek naar een financiering om de renovatie van een bestaand pand, het woonhuis aan de Prinses Christinalaan 77 te Uithoorn, te bekostigen.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verhuur onroerend goed € 55.000
Totaal € 55.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is Nilian Beheer B.V.
 • Er wordt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 55.000,- afgegeven door de heer M.A. van Zijl en mevrouw A. Heemskerk (partner). De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er zal bij deze financiering gebruik worden gemaakt van de bestaande bestaande hypothecaire inschrijvingen die zijn gevestigd ten behoeve van lening 35417. De investeerders in lening 35417 hebben een voorrangspositie en daarmee zijn zij hypotheekhouder eerste in rang. De investeerders in deze lening maken gebruik van de bestaande hypothecaire inschrijving en hebben een positie in 2e rang. Investeerders uit de eerdere financiering met leningnummer 35417 zullen voorrang krijgen bij een potentiële uitwinning. De openstaande schuld bij de eerdere financiering bedraagt op peildatum 10 januari 2022 € 654.246,-.
  • Voor de eerdere financiering is een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Aquamarijn 6 3641XG te Mijdrecht (kadastraal bekend als sectie A, nummer 4748 te Mijdrecht) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van de Rabobank ter hoogte van € 225.000,- met een openstaande schuld van € 225.000,-. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 6 april 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 320.000,-.
  • Voor de eerdere financiering is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 640.000,- op het pand aan de Graaf van Solmsstraat 2, 3641AR te Mijdrecht (kadastraal bekend als sectie C. nummer 5289 te Mijdrecht) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4 maart 2020 heeft het pand een marktwaarde van € 940.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nilian Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Nilian Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Nilian Beheer B.V. houdt zich bezig met de verhuur van woningen middels het realiseren / verbouwen van diverse soorten woonruimtes. De coronapandemie heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten. De vraag naar woonruimte in het algemeen alsook in de sector voor tijdelijke opvang en huisvesting is afgelopen jaren enkel toegenomen.

Toelichting jaarcijfers
In 2021 heeft de ondernemer een aantal panden geherfinancierd waardoor de rentelasten lager zijn. De ondernemer verwacht dat hij het pand waar de renovatie voor plaats gaat vinden over +/- 2 jaar zal verkopen, uit de verkoopopbrengst zal deze financiering worden ingelost. 

Jaarcijfers

Balans overzicht 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 2.424.000
Vlottende activa € 180.000
Overige vlottende activa € 3.000
Totaal € 2.607.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 524.000
Langlopende schulden € 1.988.000
Kortlopende schulden € 95.000
Totaal € 2.607.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 204.000  
Bruto winst € 130.000  
Kosten € 107.000  
Belasting € –
Nettowinst € 24.000  

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021

Omzet € 264.000  
Bruto winst € 190.000  
Kosten € 129.000  
Belasting € 9.000
Nettowinst € 52.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77347 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 17:20
investeerder-15129 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 17:18
investeerder-48467 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 17:17
investeerder-244801 heeft € 400 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 17:17
investeerder-123460 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 17:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders