33855

Njord Rivercruises B.V.

€ 1.275.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 871
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-01-2020 in 8 dagen volgeschreven door 871 investeerders

Samenvatting

De gevraagde lening ter financiering van de aankoop van het riviercruiseschip “MS Provence” is een vervolg op de eerdere crowdfunding campagne in juni 2019. Voor de investeerders is er een volwaardige eerste hypothecaire inschrijving op de schepen.

Eigenaar Sander van der Veer legt zich met zijn bedrijf Njord Rivercruises B.V. toe op het aanbieden en exploiteren van fiets-vaarvakanties met het motorpassagiersschip “La Belle Fleur”. Het aanbieden van de reizen gebeurt in hoofdzaak via partners (reisagenten) over de hele wereld. Het reizenprogramma wordt uitgevoerd op vaarwegen in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
De doelgroep van fiets-vaarvakanties in het algemeen en ook bij Njord Rivercruises bestaat voornamelijk uit 50-plussers uit Duitstalige gebieden binnen Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en Engelstalige klanten van over de hele wereld (zoals de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland), maar ook is er een nieuwe opkomende groep klanten uit bijvoorbeeld Brazilië die steeds meer de weg vinden naar fiets-vaarvakanties in Europa.

Met het aan te kopen riviercruiseschip “MS Provence” wordt het vaargebied uitgebreid naar de rivier de Rhône in Frankrijk om daar meer luxe fiets-vaarvakanties te gaan aanbieden. 
Het huidige schip “La Belle Fleur” blijft ook actief in de vloot. Beide schepen vullen elkaar qua doelgroep en vaargebieden prima aan. 

Sander van der Veer beschikt over ruime maritieme ervaring in de beroepsvaart en in de passagiersvaart. Inmiddels is hij al 10 jaar actief met zijn onderneming Njord Rivercruises (voorheen Actieve Vaarvakanties).

Ten behoeve van de aankoop en exploitatie van het riviercruiseschip “MS Provence” is een bv-structuur opgetuigd. De onderneming zal voortaan onder de naam Njord Rivercruises B.V. actief zijn. In deze B.V. wordt het eigendom van beide schepen ondergebracht. In Active River Cruises B.V. vindt de exploitatie plaats. De eenmanszaak Actieve Vaarvakanties wordt beëindigd.

Financieringsbehoefte
De aankoop van de “MS Provence” plus de financiering “La Belle Fleur” vergt, inclusief € 415.000,- aflossing van de bestaande lening via Collin Crowdfund een totale financieringsbehoefte van € 1.855.000,-.

Door externe investeerders en de partner van ondernemer Sander van der Veer wordt er in totaliteit € 580.000,- gefinancierd.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.275.000,-. De looptijd is 60 maanden, met in de eerste 12 maanden een maandelijkse lineaire aflossing van € 6.250,-, vervolgens 47 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing van € 14.893,62 en een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn bedraagt 7 dagen.

Risico
Dun & Bradstreet geeft Njord Rivercruises B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De heer A.S. van der Veer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van mevrouw E. Keuleers ter hoogte van € 280.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente (5,0%) wordt wel betaald.
 • De leningen van vrienden (voormalige collega’s uit de Fiets- Vaarvakantie branche) ter hoogte van in totaal € 300.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Rentebetalingen (7,5%) op de achtergestelde leningen zijn toegestaan. Op de achtergestelde leningen mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (incl. achtergestelde leningen) hoger is dan 50%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 50%. Ook moeten de aflossingen op de lening vanuit Collin Crowdfund probleemloos zijn verlopen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.275.000,- op de schepen “La Belle Fleur” en “MS Provence” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het roerend goed kent een marktwaarde van respectievelijk € 440.000,- voor de “La Belle Fleur” en € 1.400.000,- voor de “MS Provence” op basis van in april 2019 opgemaakte taxatierapporten.

Leendoel

Met de lening wordt het riviercruiseschip “MS Provence” aangekocht met de daarbij horende aanloop- en aankoopkosten en het schip “La Belle Fleur” geherfinancierd.

Ondernemer

Sander van der Veer (1974) heeft in de passagiersvaart eerst tien volledige seizoenen ervaring opgedaan in de zogenoemde “Bruine Vloot”. Dit zijn oude klippers en tjalken die omgebouwd zijn tot zeilend passagiersschip. Hiermee wordt binnen Nederland voornamelijk met groepen op de Waddenzee en het IJsselmeer gevaren. De ervaring bestaat uit een aantal jaren in loondienst als matroos, waarna er als schipper in loondienst en als ondernemer met een eigen schip is gevaren. In deze periode is veel ervaring opgedaan als schipper/eigenaar, maar vooral ook als gastheer en serviceverlener en is er een duidelijke visie ontwikkeld met betrekking tot het voeren van een dergelijk bedrijf.
Na de staking van het toenmalige bedrijf, heeft Sander gekozen voor een verdere ontwikkeling van zijn ondernemersvaardigheden en bedrijfseconomische kennis middels het volgen van een HBO studie Bedrijfseconomie en Accountancy aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. 
Na het afronden van deze studie keerde hij terug naar de grote liefde van het varen en is Actieve Vaarvakanties opgericht. Met een stevige ruggengraat middels de opgedane ervaring en gesteund door de opgedane economische kennis, is het gelukt om Actieve Vaarvakanties de laatste jaren te laten uitgroeien tot een bedrijf dat, ondanks dat het opereert in een niche markt, zich met internationale allure staande weet te houden tegenover enkele grote spelers in de fiets-vaarvakantie markt.
Dit alles in nauwe samenwerking met levenspartner Els Keuleers, die vanaf het opstarten van Actieve Vaarvakanties nauw betrokken is geweest bij het bedrijf. Dit zowel als werknemer, als ook als sparringpartner bij het nemen van belangrijke beslissingen in verband met de toekomst van het bedrijf.

Sander is nu toe aan de volgende stap in zijn ontwikkeling als ondernemer, door een stap te zetten naar schaalvergroting en een nieuw vaargebied. Bij deze ontwikkeling behoort ook een nieuwe bedrijfsstructuur, waardoor de eenmanszaak Actieve Vaarvakanties wordt omgezet naar een B.V. structuur, het bedrijf zal voortaan onder de naam Njord Rivercruises B.V. worden voortgezet.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep

Njord Rivercruises legt zich als scheepseigenaar, samen met Active River Cruises als touroperator toe, op het aanbieden van fiets-vaarvakanties met het eigen motorpassagiersschip “La Belle Fleur”. Het aanbieden van de reizen gebeurt in hoofdzaak via partners over de hele wereld. Het reisaanbod vindt plaats in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

De doelgroep van fiets-vaarvakanties in het algemeen en ook bij Actieve Vaarvakanties bestaat voornamelijk uit 50-plussers uit Duitstalige gebieden binnen Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en Engelstalige klanten van over de hele wereld (zoals de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland), maar ook is er een nieuwe opkomende groep klanten uit bijvoorbeeld Brazilië die steeds meer de weg vinden naar fiets-vaarvakanties in Europa.

Met het aan te kopen riviercruiseschip “MS Provence” wordt vooral gericht op de toerist die behoefte heeft aan meer luxe tijdens zijn fiets-vaarvakantie, een behoefte/trend die bij een groeiend deel van de markt aanwezig is. De resellers in het netwerk die reizen aanbieden van Actieve Vaarvakanties, hebben dan ook zonder uitzondering enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om vanaf het seizoen 2020 een dergelijke luxe fiets-vaarvakantie aan hun reisaanbod te kunnen toevoegen. 

Verkoopkanalen

De verkoop van fiets- vaarvakanties die Njord Rivercruises aanbiedt, loopt via de wederverkopers. Jaarlijks wordt alle informatie die van belang is voor de wederverkoper en de gast die de reis wil boeken naar de resellers gestuurd.

Het wereldwijde netwerk van wederverkopers biedt deze informatie aan op hun website en op de Europese markt in de meeste gevallen ook nog altijd via een reisgids. Ook wordt veel gebruik gemaakt van sociale media zoals blogs, Facebook, Instagram, waarmee nieuws betreffende de reizen wordt verspreid.
Het feit dat Njord Rivercruises een kleine organisatie is, wordt door resellers in ander tijdzones nog wel eens genoemd als een voordeel. Wanneer zij ’s avonds na vijf uur nog een aanvraag of boeking sturen naar een van de grote touroperators is vaak het kantoor al gesloten en moeten zij tot de volgende ochtend of in het slechtste geval tot na het weekend wachten op een antwoord. Njord Rivercruises heeft de gewoonte om ook aanvragen die ’s avonds of in het weekend binnen komen indien mogelijk nog te verwerken.
 

Marktinformatie
De markt voor fietsvakanties in Europa
Meer specifiek wordt er geconcurreerd met aanbieders van fietsvakanties. De huidige klanten zijn voornamelijk 50-plussers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië. Het fietstoerisme in Europa kent sinds enkele jaren een uitzonderlijke groei.

De markt voor fietsvakanties in Frankrijk
Volgens onderzoek gedaan door het Franse ministerie voor toerisme, is Frankrijk het tweede meest populaire fietsland ter wereld na Duitsland. Uit dit onderzoek blijkt dat er een slordige 16.000 mensen in deze tak van toerisme werkzaam zijn. Bij elkaar zijn fietstoeristen goed voor 9 miljoen overnachtingen per jaar in Frankrijk.

De bedrijfstak van de fiets-vaarvakantie

De markt van fiets-vaarvakanties wordt voor een groot deel beheerst door enkele grotere touroperators die gevestigd zijn in Nederland en Oostenrijk, Boat Bike Tours in Amsterdam en Eurobike in Oostenrijk. Deze laatste heeft bekende merken als dochterondernemingen op de Duitse markt, zoals SE-Tours, Rückenwind Reisen en Bodensee Radweg Service.
Daarnaast zijn er al lange tijd een aantal kleinere Nederlandse aanbieders op de markt actief, waaronder: HAT Tours en Cycletours.

De bovengenoemde grote touroperators verkopen de door hen georganiseerde fiets- vaarvakanties door aan een groot netwerk van reisbureaus in de wereld.

Positionering 

Naast voornoemde grote touroperators zijn er een aantal kleine touroperators actief op de fiets- vaarvakantiemarkt zoals Njord Rivercruises. Het aantal scheepseigenaren van voornamelijk kleinere schepen (< 45 meter), dat hun schip niet meer voor het hele seizoen verhuurt aan grote touroperators, maar de boekingen in eigen beheer houden, neemt toe. 
Deze kleinere touroperators van kapitein-eigenaren (zo ook Njord Rivercruises) hebben, net als de grote touroperators, zelf hun netwerk opgebouwd onder reisbureaus die wereldwijd fiets-vaarvakanties verkopen. Dit betekent dat er onafhankelijk van een grote touroperator geopereerd kan worden.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen

Njord Rivercruises zal op de Rhône niet direct concurreren met andere vergelijkbare schepen. Er zijn namelijk geen vergelijkbare schepen actief op de Rhône. In de markt van meer luxe fiets- vaarvakanties in Frankrijk, zal Njord Rivercruises in hoofdzaak concurreren met het schip MPS Bordeaux wat gelijkaardige vakanties aanbiedt op de Gironde rond Bordeaux.
Indirect zal Njord Rivercruises concurreren met hotels en pensions, welke in samenwerking met touroperators fietsvakanties op de route aanbieden. Deze gasten overnachten dan elke nacht in een ander hotel en kunnen er vaak voor kiezen hun bagage zelf mee te nemen of ze kunnen voor een bagage service opteren tijdens hun vakantie. 
Een tweede alternatief binnen de fietsvakanties, wat veelal door jongere mensen en gezinnen met kinderen wordt verkozen, is een trektocht met de fiets waarbij elke avond wordt overnacht op een andere camping.

Njord Rivercruises onderscheidt zich met de door haar aangeboden reizen door:

 • Met de aankoop van een groter schip te kunnen voldoen aan de vraag van de klant om te logeren in ruimere hutten, aan boord van een schip met een bar.
 • Zelf aan boord te zijn.
 • Zelf de fietsen aan te kopen en te verhuren aan de klanten, een goede fiets is voor ons even belangrijk als voor de eindklant. 
 • De fietsroute vooraf enkele malen te fietsen, om zeker te zijn dat de beste fietspaden en mooiste (auto luwste) wegen worden gebruikt.
 • Een nieuwe markt aan te boren in Frankrijk , waar een tekort is aan dit soort schepen.

Structuur
Het huidige schip “La Belle Fleur” is in eigendom van de eenmanszaak Actieve Vaarvakanties. Met het oog op de voorgenomen investeringen en de verwachte winstontwikkeling van het bedrijf, is er voor gekozen om naar een BV structuur te gaan. Het schip “MS Provence” wordt aangekocht in de nieuwe BV structuur. Ook de exploitatie gaat binnen deze structuur plaatsvinden. In overleg met de accountant is gekozen om tegelijkertijd met de aankoop van de “MS Provence” ook het bestaande schip “La Belle Fleur” over te brengen naar de BV structuur. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop “MS Provence” (incl. € 265.000,- Franse omzetbelasting) € 1.590.000,-
Reeds aanbetaald op aankoop “MS Provence” € 331.000,-
Nog te betalen op aankoop (incl. BTW) € 1.259.000,-
Materialen / inventaris (fietsen en fietsbenodigdheden) € 75.000,-
Borg inhuur personeel / catering € 50.000,-
Aanloop- en aankoopkosten € 56.000,-
Aflossing bestaande lening Collin Crowdfund € 415.000,-
Totaal € 1.855.000,-
Verhoging bestaande achtergestelde lening Els Keuleers € 15.000,-
Achtergestelde leningen vrienden (voormalig collega's uit de branche) € 300.000,-
Franse omzetbelasting lening investeerder € 265.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.275.000,-

Leenbedrag: € 1.275.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met in de eerste 12 maanden een maandelijkse lineaire aflossing van € 6.250,-, vervolgens 47 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing van € 14.893,62 en een slottermijn in de vorm van een balloonaflossing van € 500.000,-.

Indien het schip ‘La Belle Fleur’ binnen de looptijd van de lening wordt verkocht, kan er boetevrij worden afgelost, met een minimum van € 350.000,-, onder doorhaling van de hypotheek op dit schip. De aflossing zal leiden tot een verlaging van de maandelijkse lineaire aflossingen, waarbij wel de oorspronkelijke looptijd gehandhaafd blijft, evenals de slottermijn van € 500.000,-. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van zes maanden (in plaats van twaalf maanden). Deze vergoedingsrente komt voor 50% toe aan de investeerders en voor 50% aan Collin Crowdfund. De bedenktermijn bedraagt 7 dagen.

BTW financiering door investeerder:
Verstrekt een lening van € 265.000,-, looptijd tot uiterlijk 31-12-2020. Aflossing uit teruggave Franse omzetbelasting op aankoop “Ms Provence”. Rente 8,0%. Als zekerheid is een tweede hypotheek op “La Belle Fleur” en “Ms Provence” overeengekomen.

Leningen vrienden (voormalige collega’s uit de branche):
In totaliteit € 300.000,-, met een looptijd van 60 maanden en een rente van 7,5%. Op de achtergestelde leningen mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (incl. achtergestelde leningen) hoger is dan 50%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 50%. Ook moeten de aflossingen op de lening vanuit Collin Crowdfund probleemloos zijn verlopen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V.
 • De heer A.S. van der Veer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van mevrouw E. Keuleers ter hoogte van € 280.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De leningen van vrienden ter hoogte van in totaal € 300.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde leningen zijn toegestaan. Op de achtergestelde leningen mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit (incl. achtergestelde leningen) hoger is dan 50%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 50%. Ook moeten de aflossingen op de lening vanuit Collin Crowdfund probleemloos zijn verlopen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.275.000,- op de schepen “La Belle Fleur” en “MS Provence” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Het roerend goed kent een marktwaarde van respectievelijk € 440.000,- voor de “La Belle Fleur” en € 1.400.000,- voor de “MS Provence” op basis van in april 2019 opgemaakte taxatierapporten.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden.
De Collin Credit Score is gebaseerd op de verwachte eindbalans 2019 van de B.V. ‘s, alsmede de voormalige eenmanszaak Actieve Vaarvakanties (exploitatie “La Belle Fleur”) en financiële prognoses voor de jaren 2020 en 2021.
De Collin Credit Score is bepaald op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De prognose voor 2020 is gebaseerd op de exploitatie van twee schepen, de "La Belle Fleur", waarvan de omzet- en resultaatgegevens van de voorbije jaren beschikbaar zijn en de "MS Provence" die vanaf maart haar eerste reizen gaat varen. Op basis van de beschikbare gegevens van de exploitatie van de “La Belle Fleur” en de tot nu toe geboekte reizen, incl. een uitbreiding van het aantal goed lopende reizen (o.a. Tulpen Touren), wordt in 2020 een behoorlijk hogere omzet verwacht t.o.v. de voorbije jaren. Een vaste bemanning zal het schip permanent gaan bemannen, af en toe afgelost door ondernemer Sander. Voor de aan te kopen "MS Provence" wordt gerekend met 32 actieve vaarweken in 2020 en een bezettingsgraad van 60%. De bemanning voor het schip wordt volledig uitbesteed aan een gespecialiseerd crewing bureau, die voor een vast bedrag per maand het schip gaat bemannen. Hierbij is gerekend met een volle bezetting van het schip, waardoor bij een hogere bezettingsgraad, de kosten niet zullen stijgen. Daartegenover staat dat het schip nu bemand wordt door ervaren krachten, incl. een horecamanager die verantwoordelijk is voor de aansturing van de gehele horeca aan boord. Ook de catering zit in het vaste maandbedrag. Voornoemde uitgangspunten leiden in 2020 tot een geprognosticeerde omzet van € 1.540.000,- voor de "MS Provence" en € 223.000,- voor de “La Belle Fleur” waardoor volgens prognose een totale omzet bereikt wordt van € 1.763.000,-. Dit levert volgens prognose een nettowinst na belasting op van € 135.000,- en een cashflow van € 285.000,- Dit is volgens prognose ruim voldoende om de aflosverplichting voor het eerste jaar van € 75.000,-. te kunnen betalen. Omdat de exploitatie nog op gang moet komen, zijn de aflossingen in 2020 nog gematigd. Ook in 2021 is er volgens prognose sprake van een prima afloscapaciteit op basis van een geprognosticeerde cashflow van € 354.000,-. Omdat de exploitatie van de “MS Provence” nog volledig op prognoses is gebaseerd, hebben wij de score voor Afloscapaciteit op Voldoende gekwalificeerd.

Solvabiliteit
De prognose voor 2020 is met betrekking tot het bepalen van het aanwezige eigen vermogen, mede gebaseerd op het eigen-vermogen wat per 31-12-2019 aanwezig was in Actieve Vaarvakanties en de inbreng van de "La Belle Fleur" naar de BV structuur. Het eigen vermogen in de openingsbalans bedraagt naar verwachting € 83.000,-. Dit vermogen wordt nog uitgebreid door de achtergestelde leningen van respectievelijk € 280.000,- en € 300.000,-. Hiermee wordt het risicodragend vermogen € 663.000,-, hetgeen een solvabiliteit oplevert van 29%. In 2020 stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar 34%. Wij kwalificeren de score voor Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De heer A.S. van der Veer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.275.000,- op de schepen “La Belle Fleur” en “MS Provence” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Door zowel de persoonlijke borgstelling, de verpanding van roerende zaken, als de eerste hypotheek op de schepen, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Njord Rivercruises B.V. verloot een reis ter waarde van maximaal € 4.770,- (deze prijs is niet inwisselbaar voor geld) voor twee personen in een tweepersoonshut op de “MS Provence” onder alle investeerders die een bedrag vanaf € 2.500,- investeren in de “MS Provence”. De gelukkige winnaar zal via Collin Crowdfund op de hoogte worden gebracht, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-21866 heeft € 6.000 geïnvesteerd.
14-01-2020 om 10:00
investeerder-59231 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-01-2020 om 9:57
investeerder-129761 heeft € 250.000 geïnvesteerd.
14-01-2020 om 9:54
investeerder-16378 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-01-2020 om 9:19
investeerder-20658 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-01-2020 om 8:42

Reacties

H.F. Berger
06-01-2020 13:47
Bij de vorige financiering via Collin was de D&B score een laag risico. Waarom is dat nu een verhoogd risico geworden?

Collin Crowdfund
06-01-2020 13:51
Beste investeerder,
Bedankt voor uw vraag over de D&B Score. De score bij de vorige financiering via Collin was gebaseerd op de eenmanszaak Actieve Vaarvakanties. Deze entiteit had op basis van het door haar opgebouwde financiële track record een D&B score Laag risico. De score bij deze financiering is gebaseerd op beide recent opgerichte entiteiten Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V., waarin de activiteiten van Actieve Vaarvakanties zijn voortgezet. Omdat deze entiteiten nog geen track record hebben opgebouwd, worden zij standaard als recent opgericht bedrijf door D&B als Verhoogd risico gekwalificeerd. In dit geval heeft deze score niets te maken met een minder positief track record, maar dient het track record nog opgebouwd te worden.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 3238
07-01-2020 11:09
Is het nog niet gelukt om de La Belle Fleur te verkopen of is het een bewuste keuze om dit schip zelf te blijven exploiteren?

Collin Crowdfund
07-01-2020 11:16
In eerste instantie was het onze bedoeling om de La Belle Fleur te verkopen, maar op basis van de blijvende interesse in het boeken van reizen op dit schip, hebben we er voor gekozen om het schip te behouden. Het schip is voorzien van een ervaren crew en voldoende boekingen, waardoor het schip zichzelf goed kan bedruipen en de twee schepen nu ook een mooi combi geven voor de onderneming om zowel de luxe als de meer budget klasse van reizen aan te bieden, waardoor wij voor alle boekingspartijen interessant zijn om mee samen te werken.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 83330
07-01-2020 13:20
Tot wanneer zijn de certificaten van onderzoek (CVO) van beide schepen geldig? En is er een begroting en planning gemaakt voor het verlengen van deze certificaten?

Collin Crowdfund
07-01-2020 13:25
MS Provence heeft recent haar keuring gehad voor het nieuwe CvO en deze loopt tot begin 2025 (dus nog 5 jaar). Tevens is er voor aankoop van de MS Provence al gekeken naar de eisen voor de volgende CvO’s. Het CvO van de La Belle Fleur is begin vorig jaar vernieuwd en geldig tot begin 2024 (dus nog 4 jaar). Na de recente keuring van beide schepen zijn er normalerwijs geen grote onderhoudskosten te verwachten.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 126583
07-01-2020 16:33
U geeft aan dat het roerend goed een marktwaarde heeft van in totaliteit € 1.840.000,-. Wie heeft deze marktwaarde bepaald? Ik stel deze vraag ook in relatie tot de hoogte van de financiering.

Collin Crowdfund
07-01-2020 16:38
Beste investeerder,
Van beide schepen zijn in april 2019 taxatierapporten opgemaakt.
Dit is gebeurd door scheepvaart taxateurs die goed op de hoogte zijn van de waardeontwikkelingen op de markt in dit specifieke cruisevaart segment.
Op basis van de totale getaxeerde marktwaarde van € 1.840.000,- t.o.v. de gevraagde lening van € 1.275.000,-, is er sprake van een bevoorschottingspercentage (ook wel Loan To Value genoemd) van 69%.

met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 66679
08-01-2020 14:16
Hoe wordt de beoogde slottermijn voldaan? Is hiervoor over 5 jaar een nieuwe financiering benodigd?

Collin Crowdfund
08-01-2020 14:42
Beste investeerder,
De slottermijn kan gefinancierd worden door een nieuwe crowdfund campagne bij Collin Crowdfund of aflossing uit een elders aan te trekken financiering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Sander van der Veer

Crowdfund Coach


Peter Stout