Nordquest Catering Europe B.V.

€ 1.200.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 994
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-01-2022 in 3 uur volgeschreven door 994 investeerders

Samenvatting

Nordquest Catering Europe is een ervaren cateraar die sinds 2019 in een zeer profijtelijke nichemarkt actief is bij de bouwers van internationale hyper-scale datacenterbedrijven voor o.a. de grote data bedrijven waar wij dagelijks mee te maken hebben (ivm geheimhoudingsverklaringen mogen de namen van de opdrachtgevers niet openlijk gepubliceerd worden, het betreft vier grote Amerikaanse Techbedrijven).

Haar klanten zijn hoofdzakelijk internationale, Engelstalige bouwbedrijven, deze worden volledig ontzorgd en Nordquest Catering Europe is daardoor in korte tijd een preferred supplier geworden. Het bedrijf is volledig ingericht volgens de strenge vereisten van het Amerikaanse rechtssysteem. Door de marktontwikkeling stijgt de behoefte naar dataopslag en daardoor zal het nieuw te realiseren datacentra in Europa tot 2030 uitbreiden naar ca. 400 stuks.

Door de achtergrond van de ondernemer met ruime ervaring in het leiden van een hotel- en catering in Noord-Nederland voor een groot internationaal energiebedrijf, alsmede daarna het omzetten naar en het leiden van een (AZC)asielzoekerscentrum, weet men hoe men de bouwers van de datacentra moet verzorgen op basis van hun eigen taal en rekening houdend met hun eigen cultuur van eten en drinken.

De gasten profiteren van de aangeboden producten en service doordat de medewerkers een hoogwaardige maaltijd krijgen waardoor hun moraal hoog blijft. Nordquest is zich bewust van de cultureel diverse werkpopulatie en hanteert hoge standaarden in diversiteit van het aanbod voor zowel kwaliteit als hygiëne.

Invloed coronavirus
Gedurende de lockdown zijn de kantines gecompartimenteerd waardoor er geen grote groepen in één grote kantine zitten. Door de plaatsing van afscheidingen/schotten zijn er meerdere kleinere ruimten gecreëerd welke met elkaar zijn verbonden. Er zijn looproutes aangebracht, er zijn strikte hygiëne maatregelen van toepassing en de pauzes van alle werknemers zijn over de dag meer verspreid (meerdere pauze shifts). Iedereen (zonder uitzondering) is verplicht per drie dagen een Covid test te ondergaan, opdrachtgevers hebben hiertoe ‘eigen’ teststraten ingericht. Pas na de ontvangst van een negatieve uitslag wordt iemand toegelaten. De medewerkers Security én de zgn. Health and Safety Officers zien hierop toe. Bij gerede twijfel wordt een persoon de toegang (tijdelijk) ontzegd.

De additionele kosten om de kantine volledig Covid-proof te maken zijn volledig door de opdrachtgevers van Nordquest Catering betaald. Door de instelling van pauze shifts heeft het bedrijf minder piekdrukte gehad maar over de hele dag gemeten een constante stroom van gasten.

Door de strikte toepassing van de maatregelen zijn er geen positief getesten op de site van een Datacenter aanwezig en heeft er geen enkele uitbraak plaatsgevonden.

Financieringsbehoefte
Voor het uitkopen van een minderheidsaandeelhouder en het uitbreiden van de inventaris met o.a. professionele keukenapparatuur etc. is een investeringsbehoefte van in totaal € 1.500.000,-. Via een onderhandse, achtergestelde lening wordt minimaal € 300.000,- en maximaal € 500.000,- ingebracht.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,- met een minimum van € 1.000.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 8 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 9e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 40 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet voor Nordquest Catering Europe B.V. Deze kwalificatie is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren voor deze financiering zijn Nordquest Catering Europe B.V. en Nordquest Catering B.V. en Stopover Holding B.V.
 • De onderhandse lening van minimaal € 300.000,- en maximaal € 500.000,- wordt achtergesteld t.o.v. de crowdfund lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de eerste twee jaar van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de lening zijn wel toegestaan.
 • De heer F.J. Görs geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 750.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • F.J. Görs participeerde met zijn ondernemingen tot en met medio 2015 in onder andere Energy Village Hotel BV met als doelstelling exploitatie van een asielzoekerscentrum. In 2015 is dit geëindigd middels een door hem zelf aangevraagd faillissement dat is opgeheven middels een schikking. Ter compensatie is nadien vanuit het COA een nieuw project gegund welke uiteindelijk heeft geresulteerd in een overeenkomst van toekomstige winstrechten op de verkoop van het stuk grond van 5 ha., gelegen aan het Witte Zand 18 en 18a te Oosterhesselen, kadastraal bekend als sectie F nummers 1081 en 1082 te Oosterhesselen.  
  De winstrechten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Uit de verkoopopbrengsten van het stuk grond van 5 ha., zal door Nordquest Holding B.V. eenmalig € 500.000,-. worden afgelost op de crowdfund lening middels een directe betaling via de derdenrekening van de betrokken notaris richting Collin Crowdfund. Hiermee zal de borgstelling dalen tot een bedrag van € 250.000,-. De verwachting van de ondernemer is dat het stuk grond in het najaar van 2022 zal worden verkocht.
 • De aflossing van € 500.000,-. die voortkomt uit de verkoop van het stuk grond van 5 ha., gelegen aan het Witte Zand 18 en 18a te Oosterhesselen, kadastraal bekend als sectie F nummers 1081 en 1082 te Oosterhesselen wordt vergoedingsvrij afgelost.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nordquest Catering Europe B.V. en Nordquest Catering B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde na financiering bedraagt circa € 1.350.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Nordquest Catering Europe B.V. en Nordquest Catering B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
   

Leendoel

Bij de start van het bedrijf heeft een van de minderheidsaandeelhouders bepaalt dat hij binnen drie jaar voor een vast afgesproken bedrag weer uitgekocht zou worden. Dit is nu aan de orde. Daarnaast staan er meerdere uitbreidingen op het programma voor het bouwen van nieuwe datacentra in Europa waarvoor professionele keukenapparatuur en andere bedrijfsinventaris benodigd is.

Ondernemer

Ferdinand Görs (58) heeft ruime ervaring als projectmanager en later commercieel directeur in de uitzendbranche. Is van 2004 tot 2015 managing director/eigenaar geweest van een detacheringsbedrijf van technisch personeel voor de on- en offshore industrie. Vanaf 2010 ook al uitgebreid met hotelwerkzaamheden en catering. Van 2016 tot 2018 acquisitie en projectontwikkeling gedaan voor een asielzoekerscentrum. Sinds 2018 verantwoordelijk voor acquisitie en ontwikkeling van grootschalige catering voor datacenters in binnen- en buitenland.

Ferdinand is zeer commercieel en begrijpt dat door de groei van het bedrijf hij belangrijke taken uit handen moet geven aan specialisten en daarvoor professionals heeft aangesteld. Ferdinand richt zich vooral op commercie, sales en marketing. Hij wil het bedrijf de explosieve groei door laten maken en dan het bedrijf binnen drie à vier jaar verkopen.

Luciano Sehnem (47) is aangetrokken als Managing Director. Luciano heeft zeer ruime internationale ervaring over implementeren en leiding geven voor Fast Moving Consumer Goods bij o.a. Philip Morris International, waar hij in verschillende werelddelen een managementfunctie heeft vervuld en ook bij British American Tobacco, waar Luciano Head of Global Product Development is geweest.

Bert-Jan Hakvoort (57) is aangetrokken als Director Finance. Hij heeft ruime ervaring o.a. als accountant voor KPN Vastgoed, financieel directeur geweest bij Groningen Seaports, economisch commissaris geweest bij Economische Zaken en economisch verantwoordelijk voor provincie Groningen in situatie van calamiteiten/crisis. Daarnaast is Bert-Jan ook 5 jaar algemeen directeur geweest van de Kamer van Koophandel in Groningen.

Ron Guijs (49) is Director Operations. Heeft een uitgebreide kennis van voedsel- en loonkosten controle, wereldkeuken, dieetwensen, keukenbouw, grootschalige catering etc. Ron heeft gewerkt als chefkok in diverse restaurants in Nederland, maar ook als internationale privekok in de USA voor welgestelde klanten en heeft ook nog aantal jaren in Kenia gewerkt in o.a. een luxe lodge.

Rob Diemel (61) is als adviseur betrokken om deze transitie te begeleiden. Rob heeft ruim 40 jaar ervaring in alle disciplines van de professionele catering en 20 jaar als directeur van diverse divisie verantwoordelijk.
 

Onderneming

Nordquest Catering Europe is een ervaren cateraar die sinds 2019 in een zeer profijtelijke nichemarkt van het bouwen van internationale hyper-scale datacenterbedrijven voor, haar hoofdzakelijk internationale, Engelstalige bouwbedrijven volledig ontzorgd en daardoor in korte tijd een preferred supplier is geworden en volledig is ingericht volgens de strenge vereisten van het Amerikaanse rechtssysteem.
 
Er zijn lopende en bestaande projecten in o.a. Nederland, Denemarken en Duitsland. Tussen 2020 en 2030 stijgt de behoefte naar datacentra naar verwachting met factor 20. Het aantal centra zal oplopen tot 400 in Europa. Voor de bouw van een centrum zijn ongeveer tussen de 1.000 en 1.500 mensen per dag aan het werk en op de locatie aanwezig. Rekening houdend met keuzes, maar ook met achtergrond, cultuur en eetgewoontes kan Nordquest de medewerkers in de bouw volledig ontzorgen.

Door de samenwerking via de selectieprocedures volgens het Amerikaanse rechtssysteem heeft Nordquest een grote voorsprong op de concurrentie en worden zij door internationale bouwbedrijven direct benaderd voor nieuwe projecten.
(7 leidende spelers in de wereld) 

 • ISG (Yondr);
 • Winthrop;
 • PM-Group;
 • Dornan;
 • MACE;
 • Mercury;
 • Fluor.

Visie

 • Moraalbooster voor de werknemers;
 • Dagelijks leveren van goede prijs/kwaliteit verhouding diensten;
 • Focus op gezonde, verse en voedzame maaltijden;
 • Zorgvuldig gebruik van energie en water en maximale scheiding afvalstromen, geen gebruik disposables. Dit alles met oog en respect voor de planeet;
 • Een nieuwe ‘standaard’ in de markt zetten op het gebied van uniforme uitstraling, kwaliteit, service en producten;
 • Zijn pas tevreden als de ‘gasten’ tevreden zijn.

Doelstelling
De doelstelling van Nordquest Catering is Behouden, Vernieuwen en Verkopen:

 • Behouden: de samenwerking en relatie met de huidige stakeholders behouden en optimaliseren;
 • Vernieuwen: om aan toenemende klantvraag te kunnen blijven voldoen wil Nordquest blijven investeren in mensen, keukens en operationele optimalisatie. Vanzelfsprekend volgt Nordquest op het gebied van eten en drinken de trends en blijft hiermee een toonaangevend cateraar;
 • Verkopen: de ondernemer heeft de persoonlijke doelstelling om het bedrijf tot € 17 – € 20 miljoen omzet te laten groeien in 2024. Gelet op leeftijd en zelfkennis is dan de fase van verkoop aangebroken. Om de continuïteit van de huidige bedrijfsvoering te borgen en de groei goed te laten verlopen heeft de ondernemer extern expertise aan het bedrijf verbonden. Prioriteit is financiering, organisatie, inrichting en standaardisatie van de bedrijfsprocessen.

De directie van Nordquest Catering Europe BV is pas tevreden als ze eind 2024 een omzet van € 20 miljoen hebben bereikt, verspreid over een 20-tal locaties met een exploitatieresultaat van 19%. De gasttevredenheid doelstelling ligt op een rapportcijfer van 8.7 en de medewerkerstevredenheid ligt minimaal op een rapportcijfer van 8,5.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Overname 25% belang minderheidsaandeelhouder € 300.000,-
Uitbreidingsinvesteringen materiële activa € 1.000.000,-
Werkkapitaal € 200.000,-
Totale financieringsbehoefte € 1.500.000,-
Inbreng onderhandse achtergestelde lening € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,-, met een minimum van € 1.000.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 8 maanden aflossingsvrij en vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing in 40 maanden.

Als zekerheid voor de achtergestelde, onderhandse lening van minimaal € 300.000,- en maximaal € 500.000,-, zal 13% van de aandelen in Nordquest Catering Europe B.V. worden verpand en worden de zekerheden voor deze Crowdfund lening in tweede verband, achtergesteld ten opzichte van de investeerders in deze lening, verstrekt. Dit betekent dat er niet extra mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund, buiten de verplichte aflossing van € 2.000,- per maand na twee jaar. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Nordquest Catering Europe B.V. is Verhoogd risico, omdat het bedrijf pas sinds 2019 bestaat en er nog weinig relevante informatie voorhanden is.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2020, concept jaarcijfers 2021, alsmede afgegeven prognoses. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De snelle groei van de bouw van nieuwe datacentra brengt een sterke kasstroom mee voor het bedrijf. De omzet gaat naar verwachting sterk stijgen (van € 1.700.000 in 2020 naar bijna € 2.400.000,-. in 2021 naar meer dan € 11.000.000,-. in 2022) nadat de benodigde investeringen uitgevoerd zijn. Momenteel heeft Nordquest vijf projecten up-and running, nog vier in de opstartfase en negen in de pijplijn voor 2022 / 2023. Het project Berlijn gaat open in de laatste week van februari 2022. De materialen staan reeds klaar voor transport. De verwachting is dat als gevolg van dit project een extra omzet van € 1.000.000,- zal worden behaald. Het project Frankfurt verwacht dat eind februari 2022 de kantine kan worden geplaatst en zal dan begin maart 2022 kunnen opengaan waardoor de tijdelijke foodtruck kan sluiten. Een extra omzet van € 800.000,- wordt verwacht. De operationele start van het project Middenmeer met een jaarlijkse extra omzet van ten minste € 2.000.000,- wordt verwacht in april 2022. De capaciteit in Denemarken wordt verdubbeld met ingang van half mei, dit ivm de start van nieuwe fase in het project. De omzet wordt hierdoor naar verwachting verdubbeld van circa € 1.000.000,- naar circa € 2.000.000,- per jaar. Verder is voor de kerst de gunning tot preferred supplier van een 5e grote internationale partij verkregen voor alle projecten in Europa. De positieve impact hiervan op de begroting is nog niet bepaald. Hierdoor ontstaat naar verwachting een cashflow die ruim toereikend is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Wij gaan uit van de prognosecijfers die naar verwachting leiden tot een vrije kasstroom van circa € 1.000.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit

Nadat de financiering door Collin is verstrekt en de investeringen gedaan kunnen worden, de nettowinst 2021 bij het vermogen is gevoegd, de andere aandeelhouder is uitgekocht en deze onderhandse, achtergestelde lening van € 300.000,- is toegevoegd komen we uit op een solvabiliteit van 28,7% op een balanstotaal van € 2.329.000,-. In 2022 neemt de solvabiliteit naar verwachting verder toe door een sterke winstverwachting naar 47% op een balanstotaal van € 3.524.000,-. Wij kwalificeren de score als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor deze financiering zijn Nordquest Catering Europe B.V. en Nordquest Catering B.V. en Stopover Holding B.V.
 • De onderhandse lening van minimaal € 300.000,- en maximaal € 500.000,- wordt achtergesteld t.o.v. de crowdfund lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de eerste twee jaar van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de lening zijn wel toegestaan.
 • De heer F.J. Görs geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 750.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • F.J. Görs participeerde met zijn ondernemingen tot en met medio 2015 in onder andere Energy Village Hotel BV met als doelstelling exploitatie van een asielzoekerscentrum. In 2015 is dit geëindigd middels een door hem zelf aangevraagd faillissement dat is opgeheven middels een schikking. Ter compensatie is nadien vanuit het COA een nieuw project gegund welke uiteindelijk heeft geresulteerd in een overeenkomst van toekomstige winstrechten op de verkoop van het stuk grond van 5 ha., gelegen aan het Witte Zand 18 en 18a te Oosterhesselen, kadastraal bekend als sectie F nummers 1081 en 1082 te Oosterhesselen.  
  De winstrechten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Uit de verkoopopbrengsten van het stuk grond van 5 ha., zal door Nordquest Holding B.V. eenmalig € 500.000,-. worden afgelost op de crowdfund lening middels een directe betaling via de derdenrekening van de betrokken notaris richting Collin Crowdfund. Hiermee zal de borgstelling dalen tot een bedrag van € 250.000,-. De verwachting van de ondernemer is dat het stuk grond in het najaar van 2022 zal worden verkocht.
 • De aflossing van € 500.000,-. die voortkomt uit de verkoop van het stuk grond van 5 ha., gelegen aan het Witte Zand 18 en 18a te Oosterhesselen, kadastraal bekend als sectie F nummers 1081 en 1082 te Oosterhesselen wordt vergoedingsvrij afgelost.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nordquest Catering Europe B.V. en Nordquest Catering B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De boekwaarde na financiering bedraagt circa € 1.350.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Nordquest Catering Europe B.V. en Nordquest Catering B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de privé borgstelling als de verpanding van de verkoopopbrengsten van het stuk grond en de verpanding van de roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-164499 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2022 om 13:47
investeerder-108685 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2022 om 13:43
investeerder-214258 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2022 om 13:43
investeerder-76382 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2022 om 13:43
investeerder-70740 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-01-2022 om 13:42

Ondernemer

Ferdinand Görs

Crowdfund Coach


Jeroen Poort