42495

Nour Transport B.V.

€ 150.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 251
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-06-2022 in 3 uur volgeschreven door 251 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nour Transport B.V.
Sector Logistiek
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 31-03-2021

Leendoel

Nour Transport B.V. is een exportbedrijf dat wordt geëxploiteerd door Mohamed Hadj Messaoud. De ondernemer werkte voorheen altijd vanuit huis, door de groei van het bedrijf is de ruimte nu te beperkt geworden. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfspand aan te kopen. Voor de aankoop van het bedrijfspand is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 875.000
Aanvullende kosten € 75.000
Totaal € 950.000
Eigen middelen € 200.000
Externe financier € 600.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering zijn:
  • Nour Transport B.V.
  • Niha Holding B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nour Transport B.V. en Niha Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling door de heer M.A. Hadj Messaoud en mevrouw J. Kabtani (partner) ter hoogte van € 150.000,- afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis en is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Mechalaarstraat 21-23, 4903RE te Oosterhout (kadastraal bekend als sectie G, nummers 2946, 2971 en 3109 te Oosterhout) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en openstaande schuld van € 600.000,- . Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 875.000,-. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-01-2020 heeft het onderpand een marktwaarde van € 910.000,-.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nour Transport B.V. is Verhoogd risico. De score voor Niha Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Nour Transport B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Nour Transport B.V. is in 2021 omgezet van VOF naar bv-structuur. De langlopende schuld op de balans betreft voornamelijk (€ 207.000,-) een lening aan de aandeelhouder/ondernemer Mohammed Hadj Messaoud. De ondernemer betaalt bij de externe financier, ten behoeve van de aankoop van het bedrijfspand, 7% rente met een jaarlijkse aflossing van € 20.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 Nour Transport B.V.

Activa

  2021
Vaste activa € 215.000
Vlottende activa € 133.000
Overige vlottende activa € 91.000
Totaal € 439.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 87.000
Langlopende schulden € 225.000
Kortlopende schulden € 127.000
Totaal € 439.000

Winst- en verliesrekening 2021 Nour Transport B.V.

Omzet € 736.000
Bruto winst € 735.000
Kosten € 644.000
Belasting € 14.000
Netto winst € 77.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-75225 heeft € 4.900 geïnvesteerd.
20-06-2022 om 13:17
investeerder-186312 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-06-2022 om 13:16
investeerder-204310 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-06-2022 om 13:15
investeerder-16204 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
20-06-2022 om 13:12
investeerder-288196 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-06-2022 om 13:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders