47523

Nu Software

€ 80.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 180
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 180 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nu Software
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-02-2024

Leendoel

Nu Software richt zich op de ontwikkeling en levering van gebruiksvriendelijke en flexibele ERP-softwareoplossingen, die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van kleine installateurs met 1 tot 5 of meer gebruikers. De ERP-software van Nu Software biedt een uitgebreide set van modules en koppelingen die specifiek zijn ontworpen om de administratieve processen van kleine installateurs te stroomlijnen en daarmee te optimaliseren. Startende ondernemers Danny Scheffers en Jeroen Hulshof hebben beide respectievelijk 9 en 12 jaar relevante werkervaring in de installatiebranche (aan de softwarekant). Jeroen en Danny zien een enorme kans in de markt om de kleinere installatiebedrijven te voorzien van een ERP-pakket. Voor de opstartkosten en om privé te kunnen voorzien in jaar 1, zoeken de ondernemers financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij en daarna een maandelijkse lineaire aflossing in 48 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 80.000
Totaal € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn de heer D.W. Scheffers en de heer J. Hulshof handelend onder de naam Nu Software. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijk is op dit moment materieel, gezien de overwaarde op beide privéwoningen waar hypotheek op wordt gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 80.000,- op de onroerende goederen aan de:
  • Witte de Withplein 2, 3223 SM te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie L, nummer 2403, te Hellevoetsluis. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 426.500,- en een openstaande schuld van € 347.146,75,- per 22-09-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 526.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • Boy Edgarstraat 150, 3069 ZA te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA, complexaanduiding 4028, appartementsindex 26, te Rotterdam. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 117.000,- en een openstaande schuld van € 94.446,- per 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 230.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de toekomstige aflossing.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nu Software is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van het bedrijfsplan, de prognoses over de eerste 24 maanden, de openingsbalans en de IB-aangiften. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Voor jaar 1 wordt er een netto cashflow tekort verwacht van € 68.000,-. Met de financiering wordt er voor de eerste 12 maanden aan liquiditeiten verstrekt voor de opstartkosten en om in privé te kunnen voorzien. Daarmee wordt tevens het verwachte aanloopverlies in de eerste 12 maanden opgevangen.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  na investering
Vaste activa € –
Vlottende activa € 80.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 80.000

Passiva

  na investering
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 80.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 80.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar en 1 en jaar 2

  jaar 1 jaar 2
Omzet € 76.000 € 207.000
Bruto winst € 65.000 € 196.000
Kosten € 54.000 € 49.000
Resultaat € 11.000 € 147.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 11:27
investeerder-430780 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 11:15
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 11:11
investeerder-394260 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 11:11
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
04-03-2024 om 11:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders