40299

O. Celik (box III)

€ 220.000  |  5,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 223
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 223 investeerders

Samenvatting

De heer Celik studeerde 15 jaar geleden aan de universiteit in Turkije, daarna kwam hij naar Nederland. Inmiddels heeft de heer Celik een eigen bakkerij en een full time vast contract bij een producent van plastic buizen en slangen. Na 15 jaar hard werken en het opbouwen van eigen vermogen heeft de heer Celik eind vorig jaar een garage aangekocht aan de Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag.

De verkopende partij had de heer Celik begin 2019 al beloofd het pand te verkopen. De verkoopprijs was hierdoor al vastgesteld (€ 300.000,-). De aankoop is eind 2020 door een familielid voorgefinancierd. De marktwaarde, vrij van verhuur, op basis van een taxatierapport op 19 februari 2021 was € 375.000,-. 

Invloed coronavirus
Het pand wordt gehuurd door garagebedrijf MRSB. Het garagebedrijf bestaat reeds 6 jaar en heeft ook gedurende de Corona altijd haar huurverplichtingen voldaan.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 320.000,-. Er wordt voor € 100.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 220.000,-. De looptijd is 72 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 195.000,-. De rente bedraagt 5,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De LTV (Loan-to-Value) is hiermee bij aanvang 59% en aan het einde van de looptijd 52%.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bakkerij Öz Sultan V.O.F. waar de heer O. Celik een van de vennoten is als Laag risico. Voor natuurlijke personen kent Dun & Bradstreet geen kwalificatie. Wij achten de V.O.F. score Laag risico het meest passend voor deze leningaanvraag.

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteuren zijn de heer O. Celik en zijn vrouw R. Celik. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de debiteuren hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de overwaarde van het aangekochte pand en de overwaarde van zijn privéwoning in relatie tot de financiering, grotendeels materieel.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 220.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 375.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 19 februari 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de garage met als adres: Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor een reeds aangekochte garage, bestemd voor commerciële verhuur.

Ondernemer

De heer O. Celik (1982) is getrouwd en heeft een dochtertje van twee en een zoontje van inmiddels vier weken. De heer Celik studeerde 15 jaar geleden aan de universiteit van Turkije en kwam vijftien jaar geleden naar Den Haag. 

Acht jaar gelden startte hij samen met een compagnon Bakkerij Öz Sultan V.O.F. (D&B Laag risico) en startte hij zijn eigen loonbedrijf. De heer Celik kreeg recentelijk via zijn eigen loonbedrijf bij zijn toenmalige opdrachtgever een fulltime baan met vast contract en een goed salaris aangeboden en heeft dit geaccepteerd. De heer Celik werkt inmiddels alweer een tijd met veel plezier in ’s Gravenzande bij een producent van plastic buizen en slangen bedoeld voor de tuinbouwsector.

De afgelopen 15 jaar heeft de heer Celik samen met zijn vrouw (aantoonbaar) gespaard en was op zoek naar een interessant beleggingsobject om in te investeren. Zo raakte hij begin 2019 in gesprek met de voormalige eigenaar van het pand aan de Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag. De toenmalige eigenaar was voornemend weer terug te keren naar Turkije en zocht een koper voor het pand.

Onderneming

De aankoop van de garage aan de Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag is in eerste instantie bedoeld voor de commerciële verhuur aan garagebedrijf MRSB. De huur, looptijd 5 jaar, ingegaan op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2025, is vastgesteld op € 2.500,- per maand en kan ieder jaar worden geïndexeerd. Mocht de huidige huurder besluiten zijn huurcontract niet te verlengen, dan is de heer Celik voornemens om het huidige garagebedrijf te transformeren naar een vijftal parterrewoningen (past binnen huidige bestemming). Wel zal er dan een grondige verbouwing moeten plaatsvinden en toestemming worden gevraagd om te splitsen.

Nunspeetlaan 3-13
Het getaxeerde object is gelegen in de wijk Rustenburg en Oostbroek, onderdeel uitmakende van het stadsdeel Escamp in het westen van Den Haag. Rustenburg en Oostbroek bestaat voornamelijk uit een combinatie van de functies wonen, winkels en bedrijvigheid. Het woonbestand van de wijk kan worden gekenmerkt door meergezinswoningen uit de periode 1925-1950. De stand en ligging wordt door de taxateur beoordeeld als goed.

Het object betreft een dubbele bedrijfsruimte (garagebedrijf) met een buitenterrein aan de achterkant. Het object maakt onderdeel uit van een gemengd complex dat in 1928 is gebouwd. Het pand heeft een bruto vloeroppervlakte van 367 m2 met een ruim buitenterrein gelegen aan de achterkant van het pand. 

De marktwaarde van het pand in ‘verhuurde staat’ bedroeg, op waardepeildatum 19 februari 2021, € 375.000,-. De taxatie is uitgevoerd door een NVRT taxateur. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bedrijfspand € 300.000,-
Overige kosten € 20.000,-
Totale investeringsbehoefte € 320.000,-
Eigen inbreng € 100.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 220.000,-

Leenbedrag: € 220.000,-
Rente: 5,0%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 195.000,-. 

De LTV (Loan to Value) bij aanvang is 59% en aan het eind van de looptijd 52%.

Overige financiers:
Na de betaling van de tijdelijke familielening die is verkregen voor de aankoop eind 2020 is er naast Collin Crowdfund geen andere financier.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Bakkerij Öz Sultan V.O.F. waar de heer O. Celik een van de vennoten is als Laag risico. Voor natuurlijke personen kent Dun & Bradstreet geen kwalificatie. Wij achten de V.O.F. score Laag risico het meest passend voor deze leningaanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose exploitatie van het aangekochte pand, in privé, van de heer Celik. De Overall score is Goed.

Afloscapaciteit
Voor de berekening van de afloscapaciteit is gekozen om deze te beoordelen op rente- en aflosverplichtingen en huurinkomsten. Op basis van het taxatierapport van de Nunspeetlaan 3 en -13 te ‘s-Gravenhage, de getekende huurovereenkomsten is het netto cashflowoverschot, na aflossingen en zonder rekening te houden met inkomsten vanuit de VOF en loondienstverband, € 12.000,- op huurinkomsten van € 30.000,- per jaar. Hiermee kwalificeren wij de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit 
Bij een taxatiewaarde van € 375.000,- en een financiering van € 220.000,- bedraagt de solvabiliteit 41%. De solvabiliteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer O. Celik en zijn vrouw R. Celik. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de debiteuren hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de overwaarde van het aangekochte pand en de overwaarde van zijn privéwoning in relatie tot de financiering, grotendeels materieel.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 220.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 375.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 19 februari 2021.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de garage met als adres: Nunspeetlaan 3-13 te Den Haag, wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 

Op basis van de hoofdelijke aansprakelijk van de debiteuren, de overwaarde in de privéwoning, de eerste hypothecaire inschrijving voor het aangekochte object en de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54325 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 11:14
investeerder-2991 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 11:13
investeerder-109061 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 11:12
investeerder-74508 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 11:12
investeerder-36680 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 11:12

Ondernemer

O. Celik

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur