44485

Offset & Printmanagement Europa B.V.

€ 175.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 421
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-03-2023 in 1 dag volgeschreven door 421 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Offset & Printmanagement Europe B.V.
Sector Drukkerij
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 21-12-2015
Website www.oenpm-europa.com

Leendoel

Mevrouw Acun – Saes en de heer Acun hebben jarenlange ervaring in de grafische sector. Sinds 2015 exploiteren ze Offset & Printmanagement Europa B.V., die met haar activiteiten tegemoet komt aan de exponentieel groeiende vraag naar water gedragen inkjet-technologie. Het is hun missie om slimme print-receptieve materialen en coatings beter beschikbaar te maken voor iedereen, die werkt met inkjet technologie of ermee wil werken. De heer Acun heeft unieke coatings ontwikkeld. Deze zijn na een lange testperiode bij diverse klanten klaar om op grotere schaal op de markt verkocht te worden. Hiermee onderscheid Offset & Printmanagement Europa B.V. zich van hun concurrenten. Bedrijven uit de industrie, wereldwijd, hebben een grote vraag naar deze coatings. Via diverse distributeurs willen de heer en mevrouw Acun in deze vraag tegemoet komen. Daarnaast biedt Offset & Printmanagement Europa B.V. als service aan dat zij de materialen van de klant coaten om deze print-receptief te maken. Tenslotte levert Offset & Printmanagement Europa B.V. kant-en-klare materialen aan, die direct bedrukbaar zijn met watergedragen inkjet-technologie. Om in de groeiende vraag te voorzien willen de heer en mevrouw Acun voorraad inkopen voor € 150.000,-. Daarnaast willen ze ook een lening van € 25.000,- herfinancieren.

Er wordt een lineaire lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 75.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering lening € 25.000
Voorraad € 150.000
Totaal € 175.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn LabelSaver Holding B.V., LabelSaver B.V. en Offset & Printmanagement Europa B.V.
 • Mevrouw M.W.P. Acun – Saes en de heer D. Acun geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment ongeveer voor de helft materiele waarde op basis van overwaarde op het woonhuis. 
 • Ter securering van de borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het woonhuis met als adres: Rentmeesterhof 18, 5046 MZ te Tilburg, kadastraal bekend als sectie O nummer 6761 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- en een openstaande schuld van € 322.035,15 per 9 maart 2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 3 maart 2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Rentmeesterhof 18, 5046 MZ te Tilburg, kadastraal bekend als sectie O nummer 6761 te Tilburg. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend hebben de geldnemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Offset & Printmanagement Europa B.V. en van LabelSaver B.V. is Verhoogd risico. De score voor LabelSaver Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een score van Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van LabelSaver Holding B.V., LabelSaver B.V. en Offset & Printmanagement Europe B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Wij zijn in het bezit van definitieve, enkelvoudige cijfers 2021 en voorlopige, enkelvoudige cijfers 2021 van LabelSaver Holding B.V., LabelSaver B.V. en Offset & Printmanagement Europa B.V. In LabelSaver B.V. vinden op dit moment nagenoeg geen activiteiten plaats. De gepresenteerde winst- en verliesrekeningen van 2022 en 2023 zijn de geconsolideerde cijfers van de geldnemers.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021-2022 Offset & Printmanagement Europa B.V.

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 110.000 € 109.000
Vlottende activa € 296.000 € 214.000
Overige vlottende activa € 35.000 € —
Totaal € 441.000 € 323.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 282.000 € 105.000
Langlopende schulden € 3.000 € 77.000
Kortlopende schulden € 156.000 € 141.000
Totaal € 441.000 € 323.000

Winst- en verliesrekening 2022 geconsolideerd

Omzet € 510.000
Bruto winst € 191.000
Kosten € 243.000
Belasting € —
Netto winst -€ 52.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023 geconsolideerd

Omzet € 1.696.000
Bruto winst € 382.000
Kosten € 295.000
Belasting € 17.000
Netto winst € 70.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-361046 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2023 om 20:21
investeerder-80282 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-03-2023 om 20:20
investeerder-225344 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2023 om 19:43
investeerder-326097 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-03-2023 om 19:41
investeerder-238709 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2023 om 19:27

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders