27854

Olbers & IJlstra Oogmode

€ 190.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 209
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-08-2017 in 2 uur volgeschreven door 209 investeerders

Samenvatting

De over te nemen optiekwinkel Olbers & IJlstra Oogmode is gevestigd in het centrum van Alkmaar. De onderneming bestaat sinds 1910. De onderneming is sinds 1981 gevestigd op de huidige locatie Schoutenstraat 32 en goed bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. Olbers & IJlstra Oogmode is volledig gespecialiseerd in optiek (brillen en lenzen in het hogere segment). Na overname van de onderneming zal de handelsnaam niet gewijzigd worden.

Middels de overname kan Nico Wals de huidige klanten blijven bedienen in een voor hen vertrouwde omgeving, aangevuld met zijn vakmanschap. Nico streeft er naar om kwalitatief hoogwaardige, unieke producten, oogzorg en oogmode te bieden aan de inwoners van Alkmaar. Dit alles voor een goede, eerlijke en duidelijke prijs, waarbij een langdurige relatie met de klanten wordt nagestreefd.

De financiering zal worden verstrekt aan Wals Optiek h.o.d.n. Olbers & IJlstra Oogmode (eenmanszaak).

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 225.000,-. Hiervan wordt € 35.000,- gefinancierd door een van de belangrijkste leveranciers. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 190.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Wals Optiek h.o.d.n. Olbers & IJlstra Oogmode met een score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is de eenmanszaak Wals Optiek h.o.d.n. Olbers & IJlstra Oogmode. De echtgenote van Nico Wals wordt meegenomen als debiteur.

Leendoel

De financiering wordt gevraagd voor de overname van een bestaande optiekwinkel in Alkmaar. Het doel van de overname is tweeledig: enerzijds het vergroten van de bestaande omzet en (vaste) klantenstroom, alsmede het doen stijgen van de naamsbekendheid en daaraan verbonden groei van het klantenbestand. Dit alles wordt gestoeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemer

Nico Wals (1965) is een volledig gediplomeerd opticien. Hij heeft al ruim 25 jaar ervaring in de optiekbranche. Binnen de optiekbranche is hij opgeklommen van assistent opticien tot zelfstandig opererend opticien, bij diverse grote optiekzaken. De laatste 6,5 jaar is hij naast zijn werk als opticien ook bedrijfsleider geweest bij zowel een zelfstandige optiekwinkel, als bij een filiaal van een optiekketen. Het leiderschap en ondernemerschap is dan ook geen onbekend terrein voor Nico. Momenteel is Nico werkzaam als bedrijfsleider voor een grote optiekketen (Eye Wish). Hier loopt hij echter tegen de gebondenheid aan van een vastgelegde formule. Omdat Nico de ambitie heeft om als zelfstandig ondernemer te werken is hij op zoek gegaan naar een geschikte over te nemen optiekwinkel. Deze heeft hij gevonden in Olbers & IJlstra Oogmode.

Nico is een goede en allround opticien en met de bagage die hij nu heeft, is hij in staat een zaak te runnen en renderend(er) te maken. Daarnaast is hij goed in staat om een juiste behoefteanalyse uit te voeren bij een klant en dit te vertalen in de levering van het juiste product. Zijn gedrevenheid, enthousiasme en passie voor het vak kan hij goed overbrengen op zijn medewerkers, om zo samen tot een mooi resultaat te komen. Als ondernemer is Nico een leider die mensen weet te motiveren en aan te sturen op een positieve manier.

Onderneming

Olbers & IJlstra Oogmode is sinds 1910 gevestigd in Alkmaar en sinds 1981 gevestigd op de huidige locatie Schoutenstraat 32. Deze locatie is goed bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer.

Olbers & IJlstra Oogmode is volledig gespecialiseerd in optiek. Door de overname kan Nico Wals de huidige klanten blijven bedienen in een voor hen vertrouwde omgeving, aangevuld met zijn vakmanschap. Nico Wals streeft er naar om kwalitatief hoogwaardige, unieke producten en oogzorg en oogmode te bieden aan de inwoners van Alkmaar voor een goede, eerlijke en duidelijke prijs waarbij een langdurige relatie met de klanten wordt nagestreefd.

Naast Nico is er ondersteuning van een gediplomeerd opticien. Met deze medewerker heeft Nico al bijna twee jaar samengewerkt. Ze is daarnaast dusdanig ervaren dat ze bij afwezigheid van Nico de winkel volledig zelfstandig kan runnen. Er wordt gebruik gemaakt van specifiek op de optiekwereld gerichte software, waardoor het inkoopproces, de productie, de verkoop en de marketing goed in beeld zijn. 
De optiekwinkel is aangesloten bij de NUVO (kwaliteitskeurmerk voor de optiekbranche). Na de overname zal ook een aansluiting bij de inkooporganisatie Centrop plaatsvinden.

Missie, visie en doelstelling
Nico Wals wil kwalitatief hoogwaardige, unieke producten, oogzorg en oogmode bieden aan de inwoners van Alkmaar voor een goede, eerlijke en duidelijke prijs waarbij een langdurige relatie met de klanten wordt nagestreefd.

Oogzorg en oogmode in de breedste zin van het woord, gecombineerd met kwalitatieve producten en een goede prijs-kwaliteitsverhouding, aangevuld met een klantvriendelijke en servicegerichte klantbenadering wordt de bedrijfsstrategie. 

De huidige standaard website wordt vervangen door een eigentijdse website. Op langere termijn zal er worden gestart met een “kleine” webshop met de standaard voorraadartikelen. In de verdere toekomst zal deze bij bewezen effectiviteit verder worden uitgebreid. De klant kan laten bezorgen en/of afhalen in de winkel. Ook zal actiematig aandacht gevraagd en verkregen worden voor nieuwe modelijnen, producten en aanbiedingen.

De openingstijden zullen gelijk blijven zoals ze nu worden gehanteerd. De optiek is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en aansluitend koopavond op donderdag tot 21.00 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden van 9.30 tot 17.00 uur. Buiten deze reguliere tijden biedt men mogelijkheden om langs te komen.

Doelgroep
De doelgroep van Olbers & IJlstra Oogmode bestaat uit mensen uit de omgeving Alkmaar, tussen de 5 en 99 jaar. Het huidige klantenbestand is ongeveer 2.000 brilklanten groot en ongeveer 600 contactlensklanten. De reden dat ze bij Olbers & IJlstra Oogmode kopen is niet alleen vanwege de kwaliteit van het geleverde product, maar ook door de geboden service. Op dit moment bestaat het klantenbestand voor 79% uit montuurklanten en voor 21% uit lensklanten. Bestaande en nieuwe klanten worden op dit moment niet of nauwelijks benaderd via online en offline media.

Concurrentie
Voor de analyse van de concurrentie is gekeken naar winkels die alleen optische hulpmiddelen verkopen en gevestigd zijn in Alkmaar. In Alkmaar zijn zowel landelijke ketens als zelfstandige optiekwinkels gevestigd. Zo zijn er de landelijke ketens: Eye Wish, Pearle, Specsavers, Eyes + More, Brilservice en Hans Anders. Deze ketens concurreren op prijs en opereren in het lage segment.
 
Naast de landelijke ketens zijn er zelfstandige optiekwinkels in Alkmaar: Optiek Hofstede, De Oogkamer, Van Rijn Optiek en Olaf Optiek. In tegenstelling tot de landelijke ketens gaan deze voor kwaliteit en klantenrelatie en van deze optiekwinkels kan dan ook de meeste concurrentie verwacht worden. De nieuwe toetreders in de optiekmarkt zijn vooral online te vinden en bij de drogist. Deze dreiging is nog beperkt, maar is wel een trend waarop geanticipeerd moet worden. Als er wordt gekeken naar toetreders met een fysieke winkel dan is het zeer beperkt, want er is geschoold personeel nodig en de concurrentie met bestaande ketens en winkels is hevig. 

Alle ketens concurreren op prijs. De particuliere opticiens concurreren op klantenbinding, maar laten het veelal na om de klant ook digitaal te benaderen. Nico Wals wil na de overname de webshop op de website verder uitbreiden en gebruik maken van de sociale media. Door zijn gedrevenheid, flexibele instelling, servicegerichtheid en vakkennis enerzijds en een goede prijsstelling anderzijds, weet men dat ze voor de klanten het maatwerk en de service levert die de huidige, kritische klant verdient en wenst.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 
Goodwill € 100.000,-
Overname apparatuur en inventaris* € 50.000,-
Overname voorraad € 50.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totale financieringsbehoefte € 225.000,-
Lening leverancier
€ 35.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 190.000,-
* De huidige apparatuur en inventaris, zoals deze wordt overgenomen, is voldoende actueel
waardoor het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat er binnen vijf jaar extra investeringen noodzakelijk.
 
Leenbedrag: € 190.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren voor de financiering zijn de eenmanszaak Wals Optiek h.o.d.n. Olbers & IJlstra Oogmode en de echtgenote van Nico Wals, J.M.P. Wals- van den Bosch. Hierdoor zijn Nico en zijn echtgenote beiden hoofdelijk aansprakelijk. Er is op dit moment in privé een vermogen aanwezig van ongeveer € 40.000,- op basis van overwaarde in het privé woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Wals Optiek h.o.d.n. Olbers & IJlstra Oogmode worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten en verpand van minimaal € 225.000,-, lineair dalend gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund op het leven van Nico Wals.
Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet noteert een score Verhoogd risico voor Wals Optiek h.o.d.n Olbers & IJlstra Oogmode. De over te nemen onderneming (Olbers & IJlstra Oogmode) noteert een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de historische gegevens van de over te nemen winkel en de prognoses voor 2017 tot en met 2019. De prognoses zijn mede gebaseerd op de historische cijfers van de over te nemen winkel. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
In 2016 is er een omzet gerealiseerd van € 325.000,-, met een nettowinst voor privé van € 83.000,-. De aflossingen bedroegen in dit jaar € 29.000,-. 
 
Na overname (augustus 2017) verwacht men een omzet over 2017 (gerekend met 5 maanden resterende exploitatie) ter hoogte van € 146.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot van € 12.000,- (score Goed). Dit is na aftrek in privé (jaarlijks € 50.000,-) en de aflossingsverplichtingen voor de financiering via Collin Crowdfund. Voor 2018 wordt een omzet van € 329.000,- geprognosticeerd, met een netto cashflowoverschot van € 17.000,- (score Ruim voldoende). Aangezien de rentabiliteit deels is gebaseerd op prognoses hanteren we voor de rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende.
 
Solvabiliteit
Na overname van de optiek is er geen eigen vermogen aanwezig. Per ultimo 2017 wordt een solvabiliteit van 3,5% verwacht op een balanstotaal van € 232.000, (score Matig). In 2018 stijgt de solvabiliteit naar verwachting (door toevoeging van de winst) naar 16% op een balanstotaal van € 220.000,- (score Voldoende). Aangezien de debiteuren in privé een vermogen hebben middels overwaarde in het privé woonhuis van ongeveer € 40.000,-, hanteren we de score Voldoende voor de solvabiliteit.
 
Liquiditeit
De current ratio bedraagt op moment van overname 1,6 en is daarmee ontspannen. De geprognosticeerde current ratio zal per ultimo 2017 uitkomen op 1,4 (vlottende activa € 89.000,- / vlottende passiva € 63.000,-) en is daarmee toereikend om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen (score Ruim voldoende). In 2018 blijft de current ratio naar verwachting stabiel met een current ratio van 1,4 (score Ruim voldoende). Voor de liquiditeit hanteren we de score Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Bij investeringen vanaf € 1.000,- ontvangen de investeerders een waardebon voor een gratis zonnebril van maximaal € 200,-. Deze extra beloning is geldig tot 31-12-2017.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12240 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-08-2017 om 11:51
investeerder-34738 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-08-2017 om 11:46
investeerder-15249 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-08-2017 om 11:43
investeerder-22696 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-08-2017 om 11:42
investeerder-38805 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-08-2017 om 11:42

Reacties

Investeerder – 20602
01-08-2017 11:19
Geachte heer/mevrouw,

Een overlijdensrisico is meestal wel afgedekt, hoe is het met het arbeidsongeschiktheidsrisico gesteld?

Collin Crowdfund
01-08-2017 11:23
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.
Na volledige financiering wordt er een opmaat gesneden verzekeringspakket afgesloten bij de firma Multisafe welke ook mijn overlijdensrisicoverzekering heeft geregeld. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zal hier deel van uitmaken.

Met vriendelijke groet,
Nico Wals

Ondernemer

Nico Wals

Crowdfund Coach


Erwin Trapman