43170

Oldenburger Vastgoed B.V. 4

€ 950.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 606
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 606 investeerders

Samenvatting

Jelmer Oldenburger is begin 2021 gestart met zijn vastgoedactiviteiten. Destijds zijn met behulp van de eerste en tweede financiering bij Collin zijn eerste 2 objecten aangetrokken die inmiddels ontwikkeld worden. Deze projecten zullen naar verwachting eind 2022 / 2023 (deels) verkocht gaan worden. In april 2022 is Jelmer een derde lening aangegaan via Collin Crowdfund. Om de bestaande leningen te herfinancieren en extra werkkapitaal vrij te spelen voor nieuwe projecten wordt nu een nieuwe financiering aangevraagd. Jelmer heeft bij de lopende leningen aan zijn betalingsverplichtingen voldaan en er is geen sprake geweest van betalingsachterstanden. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 950.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 24 maanden geheel aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 950.000,-. De te verwachten tussentijdse aflossingen bij (deel)verkopen worden in mindering gebracht op de slottermijn. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Verhoogd risico. 
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn J. Oldenburger Holding B.V., Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het onroerend goed aan de Bentheimerstraat 10 en 10A, 7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1, 1A en 1B, 7741 JL te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 4214 te Coevorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 5 oktober 2021 is het object getaxeerd op € 700.000,-. In deze taxatie is echter geen rekening gehouden met de realisatie van de Botersteeg 1B. Een makelaar heeft recent een onafhankelijke waardebepaling gedaan en een waarde-indicatie afgegeven van minimaal € 900.000,-.
 • De door de investeerders van Collin reeds verkregen eerste en tweede hypothecaire inschrijving van respectievelijk € 100.000,- en € 500.000,- op de ontwikkellocatie met als adres: Hoofdkade 104, 9503 HE te Stadskanaal, kadastraal bekend als sectie N nummer 4268 te Onstwedde blijven voor deze leningaanvraag gehandhaafd.
 • De heer J. Oldenburger en mevrouw A. Dekker geven een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De door de investeerders van Collin reeds verkregen tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Burgemeester Tonckensstraat 11, 7921 KA te Zuidwolde, kadastraal bekend als sectie I nummer 296, te Zuidwolde, blijft voor deze leningaanvraag gehandhaafd. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis/winkelpand met als adres: Bentheimerstraat 10 en10A, 7741 JK te Coevorden en Botersteeg 1, 1A en 1B, 7741 JL te Coevorden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien men de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 1 maand (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een object vervroegd af te lossen tegen 1 maand vergoedingsrente. Bij verkoop per object zal het volgende minimaal worden afgelost:
  • Botersteeg 1B; € 130.000
  • Botersteeg 1; € 175.000
  • Botersteeg 1A; € 175.000
  • Bentheimerstraat 10; € 135.000
  • Bentheimerstraat 10A; € 160.000
  • Hoofdkade 104; € 200.000
  • Woonhuis; € 150.000

Leendoel

De financiering is bestemd voor de herfinanciering van de eerdere financieringen bij Collin en voor het verkrijgen van werkkapitaal voor nieuwe projecten. 

Ondernemer

Jelmer Oldenburger (38 jaar) heeft diverse bouw gerelateerde opleidingen gevolgd. Na een periode als zelfstandige in de bouw te hebben gewerkt heeft hij van 2010 tot 2012 een opleiding gevolgd tot sergeant/groepscommandant bij de Landmacht. Tot en met 2020 is hij vervolgens actief geweest als groepscommandant. Van 2020 tot en met 2022 is hij instructeur Veva MBO2/3 binnen de Landmacht geweest. Afgelopen jaren heeft hij tevens twee keer een half jaar als uitvoerder bij de BAM stage gelopen en zijn diploma uitvoerder bouw en infra behaald. Jelmer is zich sinds begin 2022 volledig gaan richten op zijn vastgoedactiviteiten. Jelmer is reeds driemaal eerder gefinancierd via de investeerders van Collin. Jelmer heeft bij de leningen altijd aan zijn betalingsverplichtingen voldaan en er is geen sprake geweest van betalingsachterstanden.

Jelmer is gehuwd met Amanda Oldenburger-Dekker (37 jaar) en samen hebben zij twee kinderen. Amanda heeft haar eigen ondernemingen: Passion 4 Care, waar zij als Lead auditor werkzaam is bij twee verschillende opdrachtgevers en als lactatiekundige Zuidwolde.

Onderneming

Project 1
Bentheimerstraat 10 en 10A, 7741 JK te Coevorden en Botersteeg 1, 1A en 1B, 7741 JL te Coevorden.
Dit object is december 2021 aangetrokken. Destijds was het een woon/winkelpand, bestaande uit een winkel met magazijn op de verdieping en een zelfstandig opgang hebbende bovenwoning. De begane grond (winkelruimte) is verhuurd aan ROLFZ Mannenmode. Rolfz mannenmode is een modezaak, welke reeds vanaf september 2007 in het object is gehuisvest. ROLFZ mannenmode verkoopt pakken, overhemden, stropdassen, jeans, pantalons, colberts, pullovers, vesten, sweaters, polo’s, T-shirts, jassen en accessoires zoals sokken en riemen. 

Er worden 3 extra appartementen gerealiseerd. De vergunningen hiervoor zijn inmiddels rond en de afzonderlijke huisnummers zijn inmiddels toegekend. De tekenaar is bezig met de splitsingstekening om ook de kadastrale splitsing aan te vragen. Deze appartementen gaan verkocht worden en worden inmiddels ook al op Funda aangeboden. Naar verwachting zal de levering in december kunnen plaatsvinden. Botersteeg 1 en 1A zijn zo goed als gerealiseerd. De realisatie van Botersteeg 1B (studio op de begane grond) dient nog uitgevoerd te worden. 

Project 2 
Hoofdkade 104, 9503 HE te Stadskanaal.
Begin 2022 heeft Jelmer een grondpositie aangetrokken in Stadskanaal. Hier is inmiddels aangevangen met de werkzaamheden en de fundering is gestort. Er is een vergunning afgegeven voor 6 zelfstandige wooneenheden. Het project komt binnen enkele weken op Funda en zal gefinancierd worden middels koop-/aanneemovereenkomsten of in zijn geheel (door)verkocht worden. 

Op korte termijn is het de opzet van Jelmer om nog 2 projecten aan zijn portefeuille toe te voegen. Met deze (her)financiering wordt werkkapitaal vrij gespeeld voor deze projecten. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande leningen bij Collin € 725.000,-
Extra appartement Coevorden + verbouwing winkel € 120.000,-
Werkkapitaal € 105.000,-
Totaal € 950.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 950.000,-

Naar verwachting worden eind 2022 de volgende objecten verkocht (staan inmiddels ook al Funda):
Botersteeg 1B; verplichte aflossing bij Collin van minimaal € 130.000
Botersteeg 1; verplichte aflossing bij Collin van minimaal € 175.000
Botersteeg 1A; verplichte aflossing bij Collin van minimaal € 175.000

In 2023 wordt het project Stadskanaal naar verwachting verkocht. Afhankelijk of dit project als geheel wordt verkocht of middels koop-/aanneemovereenkomsten zal dit begin of eind 2023 zijn.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J. Oldenburger Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Oldenburger Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van de aangeleverde aangifte inkomstenbelasting, overlegde taxatierapporten en waardebepalingen en de aangeleverde liquiditeitsbegroting. De Overall Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Door middel van de projectopbrengsten die naar verwachting gerealiseerd gaan worden zal er een positieve cashflow ontstaan. Hierbij is rekening gehouden met een verkoop van de 2 appartementen (respectievelijk Botersteeg 1 en 1A) en verkoop van de studio (Botersteeg 1B) eind 2022 met een projectwinst van € 50.000 en verkoop van de ontwikkellocatie Hoofdkade 104, Stadskanaal in 2023 met een projectwinst van € 220.000. Gelet op de onzekerheden die gepaard gaan met projectontwikkeling hebben wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve gekwalificeerd op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 22% op een balanstotaal van € 1.211.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. Na realisatie van de verkopen ontstaat er extra comfort.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn J. Oldenburger Holding B.V., Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het onroerend goed aan de Bentheimerstraat 10 en 10A, 7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1, 1A en 1B, 7741 JL te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 4214 te Coevorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 5 oktober 2021 is het object getaxeerd op € 700.000,-. In deze taxatie is echter geen rekening gehouden met de realisatie van de Botersteeg 1B. Een makelaar heeft recent een onafhankelijke waardebepaling gedaan en een waarde-indicatie afgegeven van minimaal € 900.000,-.
 • De door de investeerders van Collin reeds verkregen eerste en tweede hypothecaire inschrijving van respectievelijk € 100.000,- en € 500.000,- op de ontwikkellocatie met als adres: Hoofdkade 104, 9503 HE te Stadskanaal, kadastraal bekend als sectie N nummer 4268 te Onstwedde blijven voor deze leningaanvraag gehandhaafd.
 • De heer J. Oldenburger en mevrouw A. Dekker geven een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De door de investeerders van Collin reeds verkregen tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Burgemeester Tonckensstraat 11, 7921 KA te Zuidwolde, kadastraal bekend als sectie I nummer 296, te Zuidwolde, blijft voor deze leningaanvraag gehandhaafd. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis/winkelpand met als adres: Bentheimerstraat 10 en10A, 7741 JK te Coevorden en Botersteeg 1, 1A en 1B, 7741 JL te Coevorden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien men de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 1 maand (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een object vervroegd af te lossen tegen 1 maand vergoedingsrente. Bij verkoop per object zal het volgende minimaal worden afgelost:
  • Botersteeg 1B; € 130.000
  • Botersteeg 1; € 175.000
  • Botersteeg 1A; € 175.000
  • Bentheimerstraat 10; € 135.000
  • Bentheimerstraat 10A; € 160.000
  • Hoofdkade 104; € 200.000
  • Woonhuis; € 150.000 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen op de objecten in Coevorden en Stadskanaal en de gezamenlijke persoonlijke borgstelling van de heer Oldenburger en mevrouw Dekker gesecureerd middels de tweede hypothecaire inschrijving op de privéwoning, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-111855 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2022 om 11:30
investeerder-41154 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-09-2022 om 11:29
investeerder-189733 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2022 om 11:29
investeerder-277757 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2022 om 11:28
investeerder-314049 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2022 om 11:28

Ondernemer

J. Oldenburger

Crowdfund Coach


Lars van Meer