46995

Oldenburger Vastgoed B.V. 6

€ 100.000  |  10,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Samenvatting

Deze hypothecair gedekte financiering is bestemd voor de afbouw van één van de projecten van Jelmer Oldenburger. Van dit project zijn reeds drie van de 6 objecten (1 is reeds geleverd en de andere 2 worden geleverd aan de koper in februari 2024) verkocht. Na verkoop van de overige objecten wordt de lening (deels) afgelost. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Leendoel

Jelmer Oldenburger is begin 2021 gestart met zijn vastgoedactiviteiten. Er is reeds vijfmaal eerder een financiering verstrekt via Collin Crowdfund. De eerste drie leningen zijn reeds afgelost. Jelmer heeft hierbij keurig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan en er is geen sprake geweest van betalingsachterstanden. De financiering die nu wordt aangevraagd is bestemd voor de afbouw van één van zijn projecten waarbij een voormalig Blokker-gebouw wordt getransformeerd naar een daghoreca-concept en 5 appartementen, waarvan reeds 3 appartementen verkocht zijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering in het project bedraagt € 875.000,-. Voor de afbouw van de 2 onverkochte appartementen en het daghoreca-concept wordt een financiering gevraagd via Collin Crowdfund van € 100.000,-. De looptijd is 12 maanden, geheel aflossingsvrij met een slottermijn van € 100.000,- De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun&Bradstreet Score is Aanzienlijk risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn J. Oldenburger Holding B.V., Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bentheimerstraat 22, 22 A en 22 D, 7741 JK te Coevorden kadastraal bekend als sectie D complexaanduiding 5680, appartementsindexen 1, 2 en 6 te Coevoerden. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 375.000,- en een openstaande schuld van € 335.000,- per heden. De huidige openstaande schuld (dit betreft Oldenburger Vastgoed B.V. 5, eerder gefund bij Collin Crowdfund) per heden is € 370.000,-. Inmiddels zijn er twee koopcontracten getekend. Door de levering van de twee appartementen in februari wordt de openstaande schuld verlaagd naar € 300.000,-. Het totale project heeft een verwachte opbrengst van € 1.150.000,-. 
 • De heer J. Oldenburger en mevrouw A. Dekker geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard, 
 • Achter de investeerders van “Oldenburger Vastgoed B.V. 4” en “Oldenburger Vastgoed B.V. 5”zal gebruik gemaakt worden van de verkregen tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Burgemeester Tonckensstraat 11, 7921 KA te Zuidwolde, kadastraal bekend als sectie I nummer 296 te Zuidwolde. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2021.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel of gedeeltelijk vervroegt aflost, dient de geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maandtermijnen te voldoen 
 • Bij verkoop van één van de appartementsindexen 1, 2 en/of 6 (kadastraal bekend als sectie D, complexaanduiding 5680) zal minimaal € 50.000,- per appartementsindex op de hoofdsom worden afgelost.

Ondernemer

De lening is bestemd voor de afbouw van het onroerend goed aan de Bentheimerstraat 22, 22 A, 22 D, 7741 JK te Coevorden. 

Onderneming

Jelmer Oldenburger (39 jaar) heeft diverse bouw gerelateerde opleidingen gevolgd. Na een periode als zelfstandige in de bouw te hebben gewerkt heeft hij van 2010 tot 2012 een opleiding gevolgd tot sergeant/groepscommandant bij de Landmacht. Tot en met 2020 is hij vervolgens actief geweest als groepscommandant. Van 2020 tot en met 2022 is hij instructeur Veva MBO2/3 binnen de Landmacht geweest. Afgelopen jaren heeft hij tevens twee keer een half jaar als uitvoerder bij de BAM stage gelopen en zijn diploma uitvoerder bouw en infra behaald. Jelmer is zich sinds begin 2022 volledig gaan richten op zijn vastgoedactiviteiten. Jelmer is reeds vijfmaal eerder gefinancierd via de investeerders van Collin. Jelmer heeft bij de leningen altijd aan zijn betalingsverplichtingen voldaan en er is geen sprake geweest van betalingsachterstanden.
Jelmer is gehuwd met Amanda Oldenburger-Dekker (38 jaar) en samen hebben zij twee kinderen. Amanda heeft haar eigen ondernemingen: Passion 4 Care, waar zij als Lead auditor werkzaam is bij twee verschillende opdrachtgevers.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koop Bentheimerstraat 22 € 375.000,-
Kosten koper € 37.500,-
Ontwikkeling € 20.000,-
Bouwkosten € 400.000,-
Uitloop kosten € 42.500,-
Totale investering € 875.000,-
Lening private investeerder* € 375.000,-
Lening Collin Crowdfund** € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 10,0%
Looptijd: 12 maanden, aflossingsvrij met een slottermijn van € 100.000,-

*) Het pand aan de Bentheimerstraat 22 te Coevorden is gefinancierd door middel van een 1e hypothecaire inschrijving van € 375.000,- door private investeerders, waarbij de huidige schuld nu nog € 335.000,- bedraagt. 
**) Bij Oldenburger Vastgoed B.V. 5 bedraagt de schuld nog € 370.000,-, waarbij de investeerders een eerste hypothecaire inschrijving hebben op het onroerend goed met als adres Botersteeg 25, 25 01 en 25 02, en aan de Bentheimerstraat 38 en 38 B 7741 JL te Coevorden en een tweede hypothecaire inschrijving van € 400.000,- op het pand aan de Bentheimerstraat 22. Tevens is er een positie achter de investeerders van Oldenburger Vastgoed B.V. 4 op de verkregen hypothecaire inschrijving op de privéwoning. 

Overige financieringen:
Bij Oldenburger Vastgoed B.V. 4 bedraagt de schuld nog € 470.000,-, waarbij de investeerders een eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed aan de Bentheimerstraat 10 en 10A te Coevorden, een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van respectievelijk € 100.000,- en € 500.000,- op de ontwikkellocatie aan de Hoofdkade 104 te Stadskanaal en een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op de privéwoning.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J. Oldenburger Holding B.V. is Verhoogd risico. De kwalificaties voor Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V. zijn Aanzienlijk risico. 
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is ontleend aan de jaarrekeningen 2022, aangifte inkomstenbelasting en aangeleverde koopovereenkomsten en prognoses. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Voor het transformatieproject aan de Bentheimerstraat 22, Coevorden bedragen de aankoop- en bouwkosten in totaal € 875.000,- ten opzichte van een verwachte verkoopopbrengst van € 1.150.000,- (3 van de 6 objecten zijn inmiddels verkocht, voor een totaalbedrag van € 581.000,-). De overige opbrengsten worden naar verwachting in 2024 gerealiseerd middels de verkoop van de overige 3 objecten en de afbouw. Dit resulteert in een verwacht bruto projectresultaat voor belasting van € 275.000,-.

Daar de eerste 3 appartementen reeds verkocht zijn en de verkoopbaarheid van de overige objecten als kansrijk worden beschouwd kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van geconsolideerde cijfers 2022 is er sprake van een negatief eigen vermogen van € 75.000,- op een balanstotaal van € 1.451.000,- (er is wel vanuit de ondernemer een lening verstrekt van € 102.000,-). De eerste verkopen hebben plaatsgevonden in 2023. Er zijn echter nog geen relevante cijfers beschikbaar over 2023. Op basis van bovenstaande kwalificeren wij de solvabiliteit als Matig. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn J. Oldenburger Holding B.V., Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bentheimerstraat 22, 22 A en 22 D, 7741 JK te Coevorden kadastraal bekend als sectie D complexaanduiding 5680, appartementsindexen 1, 2 en 6 te Coevoerden. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 375.000,- en een openstaande schuld van € 335.000,- per heden. De huidige openstaande schuld (dit betreft Oldenburger Vastgoed B.V. 5, eerder gefund bij Collin Crowdfund) per heden is € 370.000,-. Inmiddels zijn er twee koopcontracten getekend. Door de levering van de twee appartementen in februari wordt de openstaande schuld verlaagd naar € 300.000,-. Het totale project heeft een verwachte opbrengst van € 1.150.000,-. 
 • De heer J. Oldenburger en mevrouw A. Dekker geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard, 
 • Achter de investeerders van “Oldenburger Vastgoed B.V. 4” en “Oldenburger Vastgoed B.V. 5”zal gebruik gemaakt worden van de verkregen tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Burgemeester Tonckensstraat 11, 7921 KA te Zuidwolde, kadastraal bekend als sectie I nummer 296 te Zuidwolde. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 280.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2021.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel of gedeeltelijk vervroegt aflost, dient de geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maandtermijnen te voldoen 
 • Bij verkoop van één van de appartementsindexen 1, 2 en/of 6 (kadastraal bekend als sectie D, complexaanduiding 5680) zal minimaal € 50.000,- per appartementsindex op de hoofdsom worden afgelost.

Door de tweede hypothecaire inschrijvingen op het onroerend goed en de materiële borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 14:03
investeerder-63809 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 14:00
investeerder-38220 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 14:00

Ondernemer

J. Oldenburger

Crowdfund Coach


Lars van Meer