41162

Oldenburger Vastgoed B.V.

€ 560.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  
Reeds
geïnvesteerd

- %

Verlopen
inschrijftijd

- %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende

Samenvatting

Oldenburger Vastgoed B.V., één van de werkmaatschappijen van Jelmer Oldenburger, gaat een woon-winkelpand aan de Bentheimerstraat 10A-10 / Botersteeg 1, 1a, 7441 JK Coevorden aankopen en twee extra appartementen realiseren. De winkelruimte is verhuurd aan ROLFZ Mannenmode. De contracthuur ligt op € 19.000,- per jaar. De einddatum van het huurcontract ligt op 31 augustus 2027. De bovenwoning is verhuurd met een contracthuur van € 7.800,- en de einddatum van het contract is 31 december 2023. De nieuw te realiseren appartementen zullen verhuurd worden voor € 10.800,- per jaar. 

Gedurende de looptijd van de financiering bij Collin zullen de twee extra appartementen gerealiseerd worden, wat de waarde van het pand zal doen toenemen. De koopsom bedraagt € 325.000,- De marktwaarde in huidige staat en verhuurde staat is getaxeerd op € 450.000,-. Dit verschil komt voort uit de afgegeven omgevingsvergunning voor het realiseren van twee extra appartementen. De twee extra appartementen zal Jelmer Oldenburger zelf realiseren en hiervoor is € 200.000,- begroot. De marktwaarde na de realisatie van de twee extra appartementen bedraagt € 700.000,- De Loan To Value (LTV) na realisatie van de twee extra appartementen is 80%. 

Invloed coronavirus
De invloed van corona is beperkt, aangezien de activiteiten zijn gericht op bouw en onroerend goed. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 560.000,-. De looptijd is 12 maanden, geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen; J. Oldenburger Holding B.V., Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis/winkelpand met als adres: Bentheimerstraat 10-10A, 7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1-1A, 7741 JL te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 4214, te Coevorden, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 560.000,- op het woon-/winkelpand met als adres: Bentheimerstraat 10-10A, 7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1-1A, 7741 JL te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 4214, te Coevorden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450.000,- voor verbouwing en een marktwaarde van € 700.000,- na realisatie van de twee appartementen op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 oktober 2021.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 300.000,- door de heer J. Oldenburger, geboren op 27-08-1984 te Scharsterland en mevrouw A. Dekker, geboren op 21- 07-1985 te Zuidwolde. De borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde met name door de overwaarde op het woonhuis.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres: Burgemeester Tonckensstraat 11, 7921 KA, Zuidwolde, kadastraal bekend als sectie I nummer 296, te Zuidwolde, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. ter hoogte van € 280.000,- en een openstaand leenbedrag van € 194.000,-. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26 oktober 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin Crowdfund verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 300.000,- te vermeerderen met wettelijke rente en kosten.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van één maand (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van een woon-/winkelpand in Coevorden en de realisatie van twee extra appartementen.

Ondernemer

Jelmer Oldenburger (37 jaar) heeft diverse bouw gerelateerde opleidingen gevolgd. Na een periode als zelfstandige in de bouw te hebben gewerkt heeft hij van 2010 tot 2012 een opleiding gevolgd tot sergeant/groepscommandant bij de Landmacht. Tot en met 2020 is hij vervolgens actief geweest als groepscommandant. Vanaf 2020 is hij instructeur Veva MBO2/3 binnen de Landmacht. Afgelopen jaren heeft hij tevens 2 keer een half jaar als uitvoerder bij de BAM stage gelopen en onlangs zijn diploma uitvoerder bouw en infra behaald. Nu is het tijd om de overstap te gaan maken en gaat Jelmer Oldenburger zich richten op het opbouwen van een vastgoedportefeuille.

Jelmer is gehuwd met Amanda Oldenburger-Dekker (36 jaar) en samen hebben zij 2 kinderen. Amanda heeft haar eigen ondernemingen: Passion 4 Care, waar zij als Lead auditor werkzaam is bij 2 verschillende opdrachtgevers en als lactatiekundige Zuidwolde (www.lactatiekundigezuidwolde.nl).

Onderneming

Jelmer heeft naast de aankoop van het woon-/winkelpand nog geen vastgoedportefeuille. Het pand aan de Bentheimerstraat 10-10A,7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1-1A, 7741 JL te Coevorden wordt aangekocht in Oldenburger Vastgoed B.V.

Het betreft een woon-/winkelpand bestaande uit een winkel (190 m2) met magazijn op de verdieping (20 m2), een zelfstandig opgang hebbende bovenwoning (97 m2) met binnenplaats, aan en bijbehoren, ondergrond en bijhorende grond. Na realisatie van de 2 extra appartementen wordt de verhuurbare vloeroppervlakte met 195 m2 uitgebreid. 

De courantheid van het object wordt door de taxateur als goed beoordeeld. De verhuurbaarheid van de woonruimtes zijn goed. Voor de winkelruimte wordt de verhuurbaarheid als redelijk beoordeeld. De mannenmodezaak die in de winkelruimte is gevestigd zit er al jarenlang en het huurcontract loopt nog tot 31 augustus 2027.

De koopsom van het woon-/winkelpand aan de Bentheimerstraat 10-10A,7741 JK te Coevorden en Botersteeg 1-1A, 7741 JL, Coevorden bedraagt € 325.000,- De marktwaarde in huidige staat en verhuurde staat is getaxeerd op € 450.000,- Verschil komt voort uit de afgegeven omgevingsvergunning voor het realiseren van twee extra appartementen. De twee extra appartementen zal Jelmer Oldenburger zelf realiseren en hiervoor is € 200.000,- begroot. De marktwaarde na de realisatie van de twee extra appartementen bedraagt € 700.000,- De Loan To Value (LTV) na realisatie van de twee extra appartementen is 80%.

Jurdisch structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom woon/-winkelpand € 325.000,-
Verbouwing € 200.000,-
Onvoorzien / overig € 35.000,-
Totale financieringsbehoefte € 560.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 560.000,-

 

Leenbedrag: € 560.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van het leenbedrag.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor J. Oldenburger Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Oldenburger Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V. is Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige huurstromen, de koopovereenkomst, de taxatiewaarde na realisatie van de 2 extra appartementen en vermogensopstelling in privé. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Gedurende de transformatie van de panden, waarbij 2 extra appartementen worden gerealiseerd, kunnen de rentebetalingen (€ 39.000,-) grotendeels voldaan worden vanuit de huidige huurpenningen (€ 27.000,-) die al worden ontvangen. Het tekort wordt opgevangen vanuit privé. Na realisatie van de 2 extra appartementen liggen de huurstromen op € 48.000,- per jaar. We kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Uitgaande van een waarde van het object na de realisatie van 2 extra appartementen van € 700.000 en de financiering via Collin van € 560.000 ligt het risicodragend vermogen op 20%. Hiermee kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen; J. Oldenburger Holding B.V., Oldenburger Vastgoed B.V. en Aannemersbedrijf Noord Nederland B.V.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis/winkelpand met als adres: Bentheimerstraat 10-10A, 7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1-1A, 7741 JL te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 4214, te Coevorden, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 560.000,- op het woon-/winkelpand met als adres: Bentheimerstraat 10-10A, 7741 JK, Coevorden en Botersteeg 1-1A, 7741 JL te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 4214, te Coevorden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450.000,- voor verbouwing en een marktwaarde van € 700.000,- na realisatie van de twee appartementen op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 oktober 2021.
 • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 300.000,- door de heer J. Oldenburger, geboren op 27-08-1984 te Scharsterland en mevrouw A. Dekker, geboren op 21- 07-1985 te Zuidwolde. De borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde met name door de overwaarde op het woonhuis.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres: Burgemeester Tonckensstraat 11, 7921 KA, Zuidwolde, kadastraal bekend als sectie I nummer 296, te Zuidwolde, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. ter hoogte van € 280.000,- en een openstaand leenbedrag van € 194.000,-. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 435.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 26 oktober 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin Crowdfund verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 300.000,- te vermeerderen met wettelijke rente en kosten.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van één maand (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). 
 • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het woon-/winkelpand, de gesecureerde borgstelling middels een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis en verpand van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Ondernemer

J. Oldenburger

Crowdfund Coach


Lars van Meer