46167

Lunchcafé Toren4

€ 425.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 348
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 348 investeerders

Samenvatting

De VOF exploiteert sinds 2017 een lunchcafé in het centrum van Sint Michielsgestel.
De ondernemers willen aan het huidige pand een aanbouw ten behoeve opslag en een koel/vriescel bouwen en vlak achter het huidige pand een nieuw pand kopen om een luxe ijssalon op te starten. Het assortiment daar zal bestaan uit ijs, luxe ijscoupes/borden, wafels, pancakes, high tea-arrangementen, luxe gebak, chocolade, koffie, thee en frisdranken.
Het echtpaar Olijslagers is afkomstig uit de agrarische sector en heeft in 2017 het lunchcafé overgenomen. Sinds juli 2023 is de VOF uitgebreid met hun dochter Steffie en medewerker Thierry Matthijsse.

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 425.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 425.000,-. De looptijd is 24 maanden met een slottermijn van € 425.000,-. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico en de Collin Credit Score is Ruim voldoende.

 • De geldnemer is Olijslagers J.L.M. & Olijslagers-Pol van der M.C.J. h.o.d.n. V.O.F. Lunchcafé Toren4 met de vennoten:
  • De heer J.L.M. Olijslagers
  • Mevrouw M.C.J. Olijslagers-van der Pol
  • Mevrouw S.C.J. Olijslagers
  • De heer T.S. Matthijsse 

Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de privé vermogenspositie.

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 425.000,- op:
  • het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Torenstraat 4, 5271 GA te Sint-Michielsgestel, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4742, appartementsindex 1 en 2, te Sint Michielsgestel;
  • het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Torenstraat 80 en 82, 5271 GA te Sint-Michielsgestel, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4823, appartementsindex 2 te Sint Michielsgestel

verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed aan de Torenstraat 4 kent een marktwaarde van € 840.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 05-07-2023. Het onroerend goed aan de Torenstraat 80 en 82 kent een marktwaarde van € 240.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 05-07-2023.

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. Lunchcafé Toren4 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Leendoel

De lening is bedoeld voor het financieren van de aankoop en inrichting van het pand Torenstraat 80 en 82 te Sint-Michielsgestel en de verbouwing van het pand Torenstraat 4 te Sint-Michielsgestel.

Ondernemer

Het echtpaar Olijslagers (65 en 61 jaar) is afkomstig uit de agrarische sector (melkvee) en hebben in 2017 het lunchcafé Toren4 in Sint-Michielsgestel overgenomen. Sindsdien is de omzet fors gestegen en is een groot vast gastenbestand opgebouwd. Het betreft een V.O.F. die sinds juli 2023 uit 4 personen bestaat. Naast het echtpaar Olijslagers zijn hun dochter Steffie (31) en medewerker Thierry Matthijsse (31) toegetreden tot de V.O.F.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Het betreft een lunchcafé in het centrum van Sint-Michielsgestel (www.lunchcafetoren4.nl) dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid.
Dit heeft vooral te maken met de sterke sociale betrokkenheid van de ondernemers in combinatie met de kwaliteit van het eten. 
Met de start van een ijssalon aan de Dommel wordt aan de vraag uit de markt voldaan; momenteel is er geen ijssalon in Sint-Michielsgestel. Daarnaast maken luxe gebak, chocolade, pancakes, luxe ijscoupes/borden, high-tea arrangementen, koffie, thee en frisdranken deel uit van het assortiment. In de ijssalon wordt geen alcohol geschonken.
Doelgroep zijn de plaatselijke bevolking en fietsers (er komt een nieuw fietspad langs de Dommel)

Doelstelling
Doelstelling is het huidige lunchcafé te blijven actualiseren en voldoen aan de wensen van de (vaste) gasten.
De ijssalon zal, mede door de ligging achter het lunchcafé, met haar activiteiten aanvullend zijn op de activiteiten van het lunchcafé. Dat is ook de reden dat er geen alcohol geschonken wordt in de ijssalon.

Marktinformatie
Bron ING:
De vooruitzichten voor de horeca voor 2023 en 2024 zijn gematigd positief. Na de grote inhaalslag in 2022, verwachten we voor 2023 een volumegroei van circa 3%. Dit betreft deels nog herstel van de coronapandemie, aangezien de horeca in Nederland in de eerste twee maanden van 2022 nog met beperkingen te maken had. Bovendien neemt dit jaar, nu wereldwijd vrijwel alle reisbeperkingen zijn opgeheven, het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland naar verwachting toe. Voor 2024 verwachten we een minimale volumegroei van circa 1%, onder meer door een lagere economische groei en een licht oplopende werkloosheid. Daarmee keert de volumegroei in de horeca, na drie turbulente jaren, in 2023 en 2024 terug naar een stabieler groeipad. 
De relatief hoge inflatie speelt ook de horeca parten. Zes op de tien horecaondernemers noemt de prijsstijgingen van voeding, dranken, energie- en personeelskosten zorgelijk voor het bedrijf, blijkt uit cijfers van het CBS. Evenals in veel andere sectoren ontkomt ook de horeca er niet aan de prijzen te verhogen. Dit is nodig om de hogere energie-, inkoop- en personeelskosten (deels) te compenseren. Zo kampen restaurants en cafés onder meer met hogere inkoopkosten van bijvoorbeeld bier, koffie, brood, vlees, olie en boter. Gemiddeld genomen werden voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 18% duurder in het eerste kwartaal van 2023. De prijs van bier steeg met 10%. Restaurant- en caféhouders verhoogden hun prijzen in het eerste kwartaal 2023 dan ook met gemiddeld 10%. Hoewel de energiekosten inmiddels dalen, stijgen daarentegen de personeelskosten door de loonsverhogingen. Restaurants en cafés ontkomen er dit jaar dan ook niet aan de prijzen voor de gast verder te verhogen, naar verwachting met gemiddeld 4% ten opzichte van een jaar eerder.

Concurrentiepositie onderscheidend vermogen
Doordat er altijd een glimlach op het gezicht is, de sociale betrokkenheid, en de hoge kwaliteit van het eten, heeft men een hoge gunfactor. Het vaste gastenbestand breidt steeds verder uit. 
Momenteel is er geen ijssalon in St Michielsgestel, dus er is wat dat betreft geen concurrentie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing bestaande pand € 75.000,-
Aankoop nieuw pand € 177.000,-
Verbouwing nieuw pand € 84.000,-
Inventaris  € 89.000,-
Totaal € 425.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 425.000,-

Leenbedrag: € 425.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

Overige financiers:
Er zijn geen andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Lunchcafé Toren4 is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 en prognoses 2023 en 2024.
De Collin Credit Score overall is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De omzet over 2022 bedroeg € 657.000,-, welke resulteerde in een cashflow van € 17.000,-. In 2023 wordt een omzet verwacht van € 700.000,-, met een cashflow van € 41.000,- waarbij reeds rekening gehouden is met de rente en kosten van deze Collin lening. In 2024 wordt een verdere verbetering van het resultaat verwacht. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2022 komt de solvabiliteit uit op 85% bij een balanstotaal van € 228.000,- Na investeringen komt de solvabiliteit uit op 30% bij een balanstotaal van € 641.000,-. Als we rekening houden met overwaarde in het onroerend goed van € 599.000,- komt de solvabiliteit uit op 64% bij een balanstotaal van € 1.240.000,-. Ultimo 2024 wordt een solvabiliteit van 31% verwacht bij een balanstotaal € 652.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende. wij de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Olijslagers J.L.M. & Olijslagers-Pol van der M.C.J. h.o.d.n. V.O.F. Lunchcafé Toren4 met de vennoten:
  • De heer J.L.M. Olijslagers
  • Mevrouw M.C.J. Olijslagers-van der Pol
  • Mevrouw S.C.J. Olijslagers
  • De heer T.S. Matthijsse 
 • Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de privé vermogenspositie.

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 425.000,- op:
  • het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Torenstraat 4, 5271 GA te Sint-Michielsgestel, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4742, appartementsindex 1 en 2, te Sint Michielsgestel;
  • het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Torenstraat 80 en 82, 5271 GA te Sint-Michielsgestel, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4823, appartementsindex 2 te Sint Michielsgestel
 • verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed aan de Torenstraat 4 kent een marktwaarde van € 840.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 05-07-2023. Het onroerend goed aan de Torenstraat 80 en 82 kent een marktwaarde van € 240.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 05-07-2023.

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. Lunchcafé Toren4 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Door de eerste hypothecaire inschrijving van € 425.000,- op Torenstraat 4 en Torenstraat 80 en 82, de verpanding roerende zaken en materiële hoofdelijkheid van het echtpaar Olijslagers, kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend

Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-134124 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:45
investeerder-5048 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:45
investeerder-54942 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:44
investeerder-386612 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:44
investeerder-305951 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 11:44

Ondernemer

Familie

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas