fbpx
38692

Omni SDT B.V.

€ 125.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 134
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 134 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Omni SDT B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 06-07-2007

Leendoel

Kirill Garnets is met zijn onderneming Omni SDT B.V. distributeur van speelgoed en kinderboeken. Hij is op zoek naar een kortlopende financiering om een partij voorraad in te kunnen kopen.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Na 6 maanden heeft de ondernemer de mogelijkheid vergoedingsrentevrij in te lossen (bij ontvangst van de betaling).

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 125.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Omni SDT B.V.
  • Door de heer K. Garnets wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Omni SDT B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Omni SDT B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het appartement van de ondernemer aan : Willem Kraanstraat 48 te Amsterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 144.000,- en openstaande schuld van € 133.400,- . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 174.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Omni SDT B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Omni SDT B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat het coronavirus tot dusver geen negatieve invloed heeft gehad op zijn bedrijfsactiviteiten. De omzet en het resultaat in 2020 zijn naar verwachting hoger dan in 2019.

Toelichting jaarcijfers
De klant is op zoek naar een stukje overbrugging. Zodra de betaling van de verkoop van de voorraad binnen is, wordt de lening ingelost. Er is reeds een koper in beeld welke de volledige partij overneemt.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 30.000 € 34.000
Vlottende activa € 89.000 € 490.000
Overige vlottende activa € 16.000 € 33.000
Totaal € 135.000 € 557.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € -18.000 € 74.000
Langlopende schulden € 60.000 € 60.000
Kortlopende schulden € 93.000 € 423.000
Totaal € 135.000 € 557.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 2.237.000  
Bruto winst € 372.000  
Kosten € 262.000  
Netto winst € 92.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-10174 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2021 om 11:00
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2021 om 11:00
investeerder-110021 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2021 om 11:00
investeerder-24928 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2021 om 11:00
investeerder-76628 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders