De Ondernemer 13-6-2018

Deze ondernemers realiseerden succesvolle financiering met Collin Crowdfund

Collin Crowdfund is marktleider in crowdfunding voor het mkb: een financieringsvorm waarbij een groep mensen (crowd) een project financieel ondersteunt met een lening (funding). Deze moderne manier van financieren kent een grote groei in Nederland. Hierbij staat de menselijke factor centraal. Deze wordt met name waargemaakt door de inzet van regionaal werkende Crowdfund Coaches, die de ondernemer helpen in het proces.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Om antwoord te krijgen op vragen als ‘Is crowdfunding voor elke onderneming geschikt?’ en ‘Wat zijn de voor- en nadelen?’ organiseerde commercieel directeur Jan-Willem Onink een rondetafelgesprek. Aanwezig zijn Willem-Jan Brabers van Ticketsplus, Frans Nomden van WATT Mobility en Suzanne Kloosterman van ‘t Schippershuis & Tsjerke. Al snel blijkt dat er een behoorlijke differentiatie zit tussen deze enthousiaste ondernemers.

Frans Nomden vindt het een heel grote pre dat er zoveel kleine investeerders op zijn project hebben ingeschreven. ‘Het was in twaalf minuten volgetekend en wat mij betreft had dat langer mogen duren. Ik had liever nog veel meer investeerders gehad die dan allemaal een kleiner bedrag in hadden gelegd.’

Willem-Jan Brabers had met de lening van Ticketsplus juist liever een paar grote investeerders gehad. Suzanne Kloosterman twijfelt tussen beide varianten. Voor haar was het belangrijkste dat het geld er überhaupt kwam en ze verder kon met haar plannen voor de bedrijven in het Friese Terherne die ze recentelijk overnam.

Exposure voor je bedrijfsnaam en ambassadeurs voor je product

Ondernemers bieden op basis van vrijwilligheid een cadeautje aan de investeerders aan, naast de rente die over de lening betaald wordt. Ook daarover hadden de drie betrokken ondernemers een heel ander idee. Brabers gaf een downloadbare stadsgids weg, maar had daar geen marketingbedoelingen mee. WATT Mobility stelde een goede deal voor waarmee elke investeerder tegen sterk gereduceerde prijs een elektrische fiets kon aanschaffen, wat hen ook meteen klanten maakte. Suzanne had twee soorten, afhankelijk van de hoogte van de investering. Alhoewel de administratieve verwerking wat aandacht vroeg zijn ze er positief over. ‘Ik merk dat investeerders die bijvoorbeeld een overnachting bij ons cadeau kregen, regelmatig wat dagen er aan vastknopen’, aldus Suzanne.

Een groep kleinere investeerders zorgt voor een andere vorm van betrokkenheid. Brabers: ‘Ik heb zelf het idee dat ons bedrijf wat meer zou hebben aan de input van een paar  investeerders. Misschien dat die je dan toch tips en adviezen kunnen geven waarmee we onze concepten strategisch kunnen ontwikkelen’.

Nomden denkt dat bij die overweging het product een grote rol speelt. ‘Wij maken hippe elektrische fietsen en dat doen we nog niet zolang. Wat ik merk is een directe betrokkenheid van veel kleine investeerders. Die voelen zich echt deel van je bedrijf en denken mee. We hadden bijvoorbeeld iemand die ons vroeg of er de mogelijkheid was om een kinderzitje te integreren. Nou, gewoonweg zelf niet opgekomen, dus dat hebben we opgepakt. Investeerder blij, wij blij! En onze merkbekendheid bij potentiële klanten vergroot enorm door deze financieringsaanpak.’

Kloosterman zit ook wat dit onderwerp betreft precies in het midden. ‘Ik vind het wel heel leuk dat mensen zich zo betrokken voelen bij mijn bedrijf!  Daarentegen vind ik het soms wel een uitdaging om met goedbedoelde adviezen om te gaan. Het blijft natuurlijk toch wel mijn bedrijf en niet dat van de investeerders.’

Crowdfunding in leenvorm

Die beslissingsbevoegdheid was ook belangrijk voor de andere twee ondernemers. Andere vormen van financiering -denk aan informals die een belang nemen in je bedrijf – geven meer macht aan zo’n externe partij. Daarnaast is de wisselwerking op een platform als dat van Collin Crowdfund anders dan bij een bank, al zijn de overeenkomsten ook aanwezig.

Jan-Willem Onink licht dat toe: ‘Ik kom zelf uit de bankwereld, waar ik met plezier 26 jaar heb gewerkt. Zo’n vier jaar geleden sloeg de financieringsmarkt helemaal dicht door de crisis. Dat leek ons een mooi moment om eens wat anders te gaan proberen. Maar in feite breng je ondernemers en beleggers/spaarders samen, dat blijft hetzelfde.’

Een ander punt waar banken zwaarder aan tillen zijn de zekerheden die een ondernemer moet kunnen bieden. Zeker wanneer het een nieuw bedrijf is, of wanneer de ondernemer onervaren of jong is, lijken banken niet erg genegen te financieren.

Verantwoorde investering

Bij Collin Crowdfund gaat een aanvraag ook langs een Risk Coach en vervolgens de Groen Licht Commissie. Het bedrijfsplan wordt getoetst en er wordt een Collin Credit Score vastgesteld, gebaseerd op rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.

Jan-Willem Onink: ‘Het beoordelingsproces is een gedegen proces. Kredietverlening is een vak en investeerders hebben recht op een verantwoorde investering. Daar nemen we de tijd voor’.

Of ‘de markt’ er ook in gelooft, wordt snel duidelijk bij crowdfunding. Dat kan een extra motivatie zijn. Suzanne: ‘intekenen op onze aanvraag kon vanaf 11:00. Om 11:03 was deze volgeschreven. Dat is toch geweldig!’ Daar was Willem-Jan het volledig mee eens: ‘Onze succesvolste ticketacties zijn vaak in samenwerking met de Efteling, dat is echt de Beyoncé onder de attractieparken. Die tickets vliegen eruit en dan is het een echte kick om te zien dat intekenen op onze leningaanvraag nog sneller ging!’

Collin 110 miljoen gefinancierd, maar nog veel aan bekendheid te winnen

Zijn er wat de ondernemers betreft nog nadelen aan financiering door Collin Crowdfund? Frans en Willem-Jan vinden elkaar al snel in antwoord op die vraag: de relatieve onbekendheid van crowdfunding. Beiden denken dat er nog een grote slag te slaan is met het vergroten van de bekendheid hiervan.

Brabers: ‘Ik zit in hetzelfde bedrijfspand, Jan-Willem en ik zijn hier buren. En zelfs ik dacht niet als eerste aan crowdfunding. Ik had laatst een meeting met 14 ondernemers en toen ik enthousiast vertelde over deze stap keken ze me allen aan met de vraag:  “Wat is dat precies, dat crowdfunding?” Gelukkig is Collin Crowdfund een grote en bekende partij, dus dat is makkelijker uitleggen. Frans voegt daar aan toe: ‘Ik denk wel dat het wat speelser kan allemaal. Ten opzichte van bankfinanciering is crowdfunding  hip en “sexy”, ik denk dat daar meer gebruik van moet worden gemaakt om de bekendheid te vergroten.’