34393

Onroerend Goed Verhuur Woutersen

€ 35.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 76
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-01-2020 in 1 uur volgeschreven door 76 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Onroerend goed verhuur Woutersen Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-1991 Website N.v.t.

Leendoel

De ondernemer is met zijn onderneming actief als lasser en verhuurt onroerend goed. De ondernemer wil nu de verhuur van bedrijfsvoertuigen toevoegen als bedrijfsactiviteit. Hier heeft hij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer R.J.M. Woutersen handelend onder de naam Onroerend goed verhuur Woutersen en zijn partner mevrouw H.L. Wensveen die elders in loondienstverband actief is. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Onroerend goed verhuur Woutersen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis aan de Rotterdamseweg 434 te Delft verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 146.000,- . De WOZ waarde per 1-1-2018 is € 204.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Onroerend goed verhuur Woutersen is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Onroerend goed verhuur Woutersen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het jaar 2018 kende extra kosten door investeringen in het verhuurde vastgoed. Hierdoor is er sprake geweest van een vermogensachteruitgang.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 166.000 € 174.000
Vlottende activa € 2.000 € 3.000
Overige vlottende activa € 4.000 € 8.000
Totaal € 172.000 € 185.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 146.000 € 130.000
Langlopende schulden € – € 33.000
Kortlopende schulden € 26.000 € 22.000
Totaal € 172.000 € 185.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 120.000  
Bruto winst € 64.000  
Kosten € 35.000  
Resultaat € 29.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-126015 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 10:18
investeerder-108317 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 10:16
investeerder-126374 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 10:14
investeerder-51991 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 10:14
investeerder-95620 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 10:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders