32515

Oostveen Klusmarkt B.V.

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 102
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 102 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Oostveen Klusmarkt B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 24-12-2008
Website www.hubo.nl/doorn

Leendoel

Oostveen Klusmarkt B.V. ook wel bekend als Hubo Oostveen gevestigd te Doorn is een begrip onder klussers en doe-het-zelvers. Ondernemer Pascal Oostveen wil de beleving in de winkel verbeteren. Voor deze verbetering heeft hij een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Oostveen Klusmarkt B.V. & P.G.J. Oostveen Holding B.V. Door de heer P.G.J. Oostveen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Oostveen Klusmarkt B.V. & P.G.J. Oostveen Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Oostveen Klusmarkt B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Oostveen Klusmarkt B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 39.000 € 35.000
Vlottende activa € 713.000 € 827.000
Overige vlottende activa € – € –
Totaal € 752.000 € 862.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 269.000 € 319.000
Langlopende schulden € 144.000 € 122.000
Kortlopende schulden € 339.000 € 421.000
Totaal € 752.000 € 862.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 1.215.000  
Bruto winst € 501.000  
Kosten € 438.000  
Belasting € 13.000  
Netto winst € 50.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77765 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2019 om 16:49
investeerder-66346 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-11-2019 om 16:47
investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-11-2019 om 16:46
investeerder-46327 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2019 om 16:45
investeerder-50429 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2019 om 16:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders