31896

Opjebest

€ 250.000  |  8,0% rente  |  63 maanden  Investeerders: 259
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-05-2019 in 2 uur volgeschreven door 259 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 250.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Samenvatting
Opjebest bestaat reeds sinds 2008 en is een kledingwinkel voor het hele gezin. Naast kleding worden er ook schoenen, accessoires en cadeautjes verkocht. Medewerkers voorzien klanten van kledingadvies en helpen klanten bij het vinden van een geschikte outfit. Opjebest richt zich op het middensegment en biedt meerdere bekende kledingmerken aan. De ondernemers Bart Logghe en Jacqueline Brok wonen in het dorp waar de winkel is gevestigd en waren reeds een tijd op zoek naar een onderneming die ze gezamenlijk zouden kunnen exploiteren. Na de overname blijft de voormalig eigenaresse in eerste instantie nog beschikbaar voor advies en het ondersteunen bij de inkoop voor de nieuwe collectie. Bart en Jacqueline zullen in dezelfde lijn doorgaan en ondertussen hun eigen details toevoegen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de overname van de winkel bedraagt € 445.000,-. Hiervan wordt € 80.000,- zelf ingebracht en de verkoper verstrekt een achtergestelde lening van € 15.000,-. Er wordt € 100.000,- via Knab Crowdfunding verstrekt en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund is € 250.000,-. De looptijd is 63 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 4e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert VOF Opjebest als Laag risico. De debiteuren zijn B.F.J. Logghe en J.A.F. Brok ten deze handelend voor zich en als vennoten van VOF Opjebest. De lening van € 15.000,- van de verkoper wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het woonhuis gevestigd. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en een openstaande netto schuld van € 496.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 590.000,- op basis van een recente onafhankelijke waardebepaling. De ondernemers verklaren geen verdere schulden onder de bestaande eerste hypothecaire inschrijving te zullen opnemen.

Leendoel

Ondernemers kopen middels een activa/passiva transactie de bestaande kledingwinkel Opjebest te Haaren. De overnamesom is gebaseerd op de aankoop van de inventaris en de voorraad en de betaling van goodwill, daarnaast is er nog ruimte voor werkkapitaal gereserveerd.

De officiële overname vindt plaats in augustus 2019, aangezien dit het beste moment is in relatie tot het seizoenspatroon met de verschillende collecties. Echter moeten de ondernemers nu al afspraken maken met de leveranciers over de nieuwe voorraad voor het najaar.

Ondernemer

Bart Logghe (52) is een ervaren sales manager die vanuit loondienst veel goede resultaten in Key account management heeft gerealiseerd bij corporate companies. In 2018 is hij uitgestapt en voor zichzelf begonnen met een adviesbureau voor strategisch account management waarbij hij adviezen geeft op alle aspecten van sales en sales management. Bart zal met name de financiële sturing van de winkel (margeverbetering) en de marketing (social media) op zich nemen. Daarnaast zal hij ook (beperkt) op de winkelvloer aanwezig zijn. De ondernemers vinden het belangrijk dat er altijd een van hen beschikbaar is voor klantenvragen en dat ze allebei weten wat er op de winkelvloer gebeurt om zo de sturing en inkoop te kunnen optimaliseren.

Jacqueline Brok (52) was verpleegkundige op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis en daarnaast docent op een ROC. Dat laatste zal ze ook blijven doen naast de winkel. Jacqueline is erg veelzijdig en heeft zeer veel cursussen en opleidingen gevolgd onder andere gericht op communicatie en gesprekvoering in de zorg en het onderwijs. Jacqueline zal het gezicht worden van de winkel en ook, in eerste instantie nog samen met de voormalige eigenaresse, de collectie inkopen.

De ondernemers waren reeds langere tijd op zoek naar een bedrijf wat ze samen zouden kunnen gaan runnen. Ze wonen zelf in Haaren alwaar de winkel is gevestigd, waren vaste klant daar en erg gecharmeerd van het concept. Ze vinden het van groot belang dat de middenstand en de diverse faciliteiten in een midden groot dorp als Haaren vertegenwoordigd blijven. Jacqueline en Bart kennen een groot deel van de bevolking van Haaren.

Onderneming

Opjebest bestaat sinds 2008 en is een kledingwinkel voor het hele gezin. Naast kleding worden er ook schoenen, accessoires en cadeautjes verkocht. Medewerkers voorzien klanten van kledingadvies en helpen klanten bij het vinden van een geschikte outfit. Opjebest richt zich op het middensegment en biedt meerdere bekende kledingmerken aan zoals onder andere Vero Moda, Enjoy, Geisha, Cream/Kaffe, Petrol, Tom Tailor, Cars en Vingino. De winkel heeft een oppervlakte van 400 m2 en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag en daarnaast een aantal koopzondagen. Voor de winkel zijn gratis parkeerplaatsen en de winkel is gevestigd aan de Kerkstraat in Haaren, dichtbij een supermarkt en andere winkels.

Haaren heeft 14.000 inwoners, veelal met een bovengemiddeld inkomen. Haaren ligt tussen Tilburg en Den Bosch dichtbij Oisterwijk en Vught. De klantenkring komt ook veelal uit deze regio. Er is in Haaren nog één andere damesmodezaak. In Oisterwijk en Vught zijn meerdere modezaken die veelal in een wat hoger segment zitten. Tenslotte is er in Udenhout sprake van een grotere modezaak met een heel breed aanbod, die iets duurder dan is Opjebest.

Opjebest onderscheidt zich door kleding voor het gehele gezin, een gerichte collectie met meer diepte per merk en een vaak wisselende collectie met kleinere aantallen per item. Opjebest is lokaal geworteld waardoor het minder merkt van de verschuiving naar de webshops en dalende omzetten in de landelijke retail ketens.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill  € 55.000,-
Inventaris  € 40.000,-
Voorraad € 300.000,-
Aanloop/opstartkosten € 15.000,-
Onvoorzien € 35.000,-
Totaal € 445.000,-
Eigen inbreng met liquiditeiten € 80.000,-
Lening verkoper € 15.000,-
Financiering via Knab Crowdfunding € 100.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 63 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 4e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. 
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn B.F.J. Logghe en J.A.F. Brok ten deze handelend voor zich en als vennoten van VOF Opjebest. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers naast de overwaarde in de woning en na de eigen inbreng beperkt;
  • De lening van verkoper ter hoogte van € 15.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Jaarlijks zal aan de hand van de jaarcijfers en de liquiditeitspositie door Collin Crowdfund worden bezien of er een aflossing mogelijk is. Voor het eerst zullen we dat doen aan de hand van de jaarcijfers over 2020.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VOF Opjebest worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en een openstaande netto schuld van € 496.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 590.000,- op basis van een recente onafhankelijke waardebepaling. 
  • De ondernemers verklaren geen schulden onder de bestaande eerste hypothecaire inschrijving te zullen opnemen. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF Opjebest is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose over 2019 vanaf augustus en de prognoses over 2020 en 2021 zoals opgemaakt door de accountant. Daarnaast beschikken we over historische cijfers van de over te nemen zaak.

Rentabiliteit
De over te nemen zaak had in 2017 € 883.000,- omzet, in 2018 was dit mede door ziekte van de voormalig eigenaresse minder met € 774.000,-. De prognose voor het eerste volledige jaar (2020) gaat uit van € 825.000,- omzet wat daarmee realistisch lijkt. Het rendement was de afgelopen jaren gemiddeld 15% waarbij men nu uitgaat van 9% (cashflow € 72.000,- na privé-opnames). De cashflow is daarmee voldoende voor de relatief hoge aflossingen. Over de resterende maanden na overname in 2019 wordt volgens prognose nog een omzet van circa € 350.000,- verwacht met een cashflow van € 30.000,- na privé-opnames. Voor de komende jaren zal het optimaliseren van de marge met een paar procent en een groei van de omzet de hoogste prioriteit krijgen. De ondernemers hebben beide neveninkomsten waardoor men niet volledig afhankelijk is van de inkomsten uit de winkel, daarnaast is er nog een kleine liquide buffer aanwezig in privé. Op basis van de relatering van de prognoses aan de cijfers voor overname, kwalificeren we deze als passend en de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De eigen inbreng bedraagt € 80.000,- aan liquide middelen, de verkoopster verstrekt een achtergestelde lening van € 15.000,-. Hiermee is de solvabiliteit bij de start 21% op de openingsbalans van € 445.000,-. Vanuit de resultaten moet de solvabiliteit verder worden opgebouwd. Naar verwachting is deze ultimo 2020 circa 35% op een balanstotaal van € 430.000,-. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) per jaar scoort goed (ruim boven de 3,0) mede door het seizoenspatroon in de onderneming. Hierbij bestaan de vlottende activa voor een groot deel uit de aanwezige voorraad. Voorraadbeheersing is uiteraard van groot belang voor deze onderneming. De vorige eigenaar heeft dit heel stabiel gehouden waardoor er sprake van een goede liquiditeitspositie was. In de prognoses zijn licht hogere voorraadposities meegenomen maar op basis van de prognoses blijft de liquiditeit ontspannen, de liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19786 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2019 om 11:06
investeerder-70677 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
01-05-2019 om 11:06
investeerder-25885 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-05-2019 om 11:05
investeerder-3372 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2019 om 11:05
investeerder-71275 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2019 om 11:04

Ondernemer

Bart Logghe en Jacqueline Brok

Crowdfund Coach


Marc Kogels